Národný projekt NPC v regiónoch

Odleťte si po nové trendy v podnikaní

Chcete si rozšíriť obzory, doplniť vedomosti a spoznať ľudí z rôznych kútov sveta? Jednou z možností, ako načerpať inšpiráciu a nové trendy v rozličných oblastiach podnikania, je absolvovať zahraničnú stáž či zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii či workshope. Túto možnosť vám bezplatne ponúkame v rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch.


Kto sa môže zapojiť?

Podniky do troch rokov

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch. Podniky musia mať v čase podania žiadosti o konkrétnu službu maximálne 3 roky od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie. Ich sídlo musí byť na území niektorého zo siedmich samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). Okrem toho je potrebné, aby splnili definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Nepodnikatelia

Každá fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá spĺňa podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch. To znamená, že má v čase podania žiadosti o konkrétnu službu od 18 do 35 rokov a má trvalý pobyt v Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom, Trenčianskom alebo Trnavskom samosprávnom kraji.

Zaregistrovať sa môžete online na našej webovej stránke www.npc.sk. Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete uvedené v sekcii stránky Služby/Medzinárodné podujatia, stáže, veľtrhy

Služby stážového programu

Trojmesačné stáže v USA, Izraeli a Singapure

Nepremeškajte šancu absolvovať pobyt v zahraničnom podnikateľskom inkubátore, odbornej inštitúcii alebo technologickom parku. Zistite, ako funguje podnikateľské prostredie v danej krajine, spoznajte nových ľudí a zužitkujte cenné rady od skúsených mentorov. Čakajú na vás semináre, konferencie, networking, ako aj iné služby, a to všetko bezplatne v rámci Stážového programu národného projektu NPC v regiónoch.

Ak splníte podmienky a budete vybraní spomedzi uchádzačov, máte možnosť zúčastniť sa trojmesačnej stáže v niektorej z troch svetových destinácií – USA, Izrael a Singapur. Naši zamestnanci kompletne zabezpečia všetky potrebné veci ohľadom vašej cesty, účasti a ubytovania.

Dlhodobý zahraničný stážový pobyt pozostáva:

 • z individuálnej predodletovej prípravy v trvaní dvoch hodín,
 • zo zabezpečenia ubytovania v mieste absolvovania zahraničnej stáže,
 • zo zabezpečenia letenky do a z miesta absolvovania zahraničnej stáže,
 • samotnej trojmesačnej stáže v niektorej z krajín.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Stážového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.

Sledujte aktuálne výzvy na našej stránke v časti Služby/Medzinárodné podujatia, stáže, veľtrhy, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa. 

Mesačná stáž v krajine EÚ

Nemôžete sa zúčastniť zahraničnej stáže na takú dlhú dobu, ako sú tri mesiace? Lákajú vás skôr krajiny EÚ namiesto Spojených štátov či Ázie? Kombinovaný stážový pobyt vám ponúka domácu časť pobytu v trvaní jedného týždňa a samotnú stáž po dobu jedného mesiaca v niektorej z európskych krajín. Podmienkou je, aby išlo o členský štát EÚ.

V rámci domácej časti kombinovaného stážového pobytu získate:

 • dve hodiny individuálnej predodletovej prípravy,
 • účasť na dvojhodinovom vzdelávacom podujatí,
 • zabezpečenie ubytovania v mieste absolvovania stáže,
 • zabezpečenie letenky do a z miesta absolvovania zahraničnej stáže.

Zahraničná časť trvá 1 mesiac a realizuje sa na území niektorého členského štátu Európskej únie.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Stážového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.

Sledujte aktuálne výzvy na našej stránke v časti Služby/Medzinárodné podujatia, stáže, veľtrhy, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.

Konferencia či workshop v európskej krajine

Strávte 5 dní na medzinárodnej konferencii alebo workshope v členskom štáte Európskej únie a posuňte tým svoje podnikanie vpred.

Služba je určená pre záujemcov o podnikanie, ako aj pre malé a stredné podniky, ktoré podnikajú do 3rokov. Pre etablovaných podnikateľov, ktorí podnikajú viac ako 3 roky je obdobná služba poskytovaná v rámci Rastového programu – Medzinárodné odborné podujatia.

Za jeden podnik sa môžu zúčastniť maximálne dvaja jeho zástupcovia.

Vyberte si z podujatí medzinárodného charakteru, ktoré vás vedia obohatiť o skvelé nápady či know-how vo vybraných oblastiach. Podmienkou je, že musí ísť o medzinárodné podujatie v akomkoľvek členskom štáte EÚ vrátane Slovenska.

V rámci tejto služby máte nárok na:

 • zabezpečenie letenky do a z miesta konania odborného podujatia v zahraničí,
 • zabezpečenie ubytovania v mieste konania odborného podujatia v zahraničí,
 • zabezpečenie vstupu/vstupeniek na odborné podujatie v zahraničí.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Stážového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.

Sledujte aktuálne výzvy na našej stránke v časti Služby/Medzinárodné podujatia, stáže, veľtrhy, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.