Národný projekt NPC v regiónoch

Inšpirujte sa v zahraničí, pošlite zamestnancov na školenie alebo získajte voucher na firemný audit

Stážový program v rámci národného projektu NPC v regiónoch poskytuje  podporu podnikateľom v rôznych formách. Nové kontakty a obzory si rozšírite na konferenciách v EÚ, kvalifikáciu vašich zamestnancov zvýšite na odborných kurzoch a podporu môžete získať aj pri audite interných procesov, a to až do výšky 9 600€. Sledujte otvorené výzvy v sekcií služby alebo sa prihláste na odber newsletra.


Kto sa môže zapojiť?

Podniky do troch rokov

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch. Podniky musia mať v čase podania žiadosti o konkrétnu službu maximálne 3 roky od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie. Ich sídlo musí byť na území niektorého zo siedmich samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). Okrem toho je potrebné, aby splnili definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Podniky nad tri roky

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch. Podniky musia mať v čase podania žiadosti o konkrétnu službu viac ako 3 roky od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie. Ich sídlo musí byť na území niektorého zo siedmich samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). Okrem toho je potrebné, aby splnili definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Nepodnikatelia

Každá fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá spĺňa podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch. To znamená, že má v čase podania žiadosti o konkrétnu službu od 18 do 35 rokov a má trvalý pobyt v Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom, Trenčianskom alebo Trnavskom samosprávnom kraji.

Ako sa zaregistrovať

Zaregistrovať sa môžete online alebo fyzicky v Národnom podnikateľskom centre vo vašom krajskom meste. S online registráciou ako aj s vyplnením žiadosti k službám stážového programu vám ochotne poradíme, stačí nás kontaktovať:

Trnavský kraj: sp.tt@npc.sk

Trenčiansky kraj: sp.tn@npc.sk

Nitriansky kraj: sp.nr@npc.sk

Žilinský kraj: sp.za@npc.sk

Banskobystrický kraj: sp.bb@npc.sk

Prešovský kraj: sp.po@npc.sk

Košický kraj: sp.ke@npc.sk

 

Služby stážového programu

Zlepšite interné procesy vo firme

Našu podporu môžete získať v oblasti firemného auditu, a to prostredníctvom voucheru až do výšky 9 600€. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Firemný audit poukáže na  potencionálne hrozby v oblasti, ktorú si vyberiete. Výstupom sú  riešenia a návrhy na zlepšenie. Vybrať si môžete z rôznych oblastí okrem finančných a účtovných auditov.

Pre koho je služba určená:

  • pre firmy so sídlom mimo Bratislavského kraja,
  • firma je na trhu viac ako 3 roky

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Po overení vašej registrácie, sa prihlásite prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré od nás obdržíte. Následne vyplníte žiadosť, ktorú nájdete v otvorenej výzve. Manažér Stážového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.

Po schválení žiadosti výberovou komisiou sa začne realizácia auditu. Zrealizovaný audit vybranej oblasti podnikania bude mať za výsledok vytvorenie správy z auditu, ktorá bude obsahovať zhodnotenie súčasného stavu a návrh možných zlepšení v danej oblasti. Audit bude realizovať konzultačná spoločnosť, ktorá bola vybraná na základe zásady hospodárnosti. Maximálna doba na zrealizovanie auditu je 6 mesiacov.


Sledujte aktuálne výzvy na našej stránke v časti Služby/Medzinárodné podujatia, kurzy, exkurzie, veľtrhy, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.

Kurzy pre zamestnancov

Máte v podniku šikovných zamestnancov, ktorých ďalšie vzdelávanie a rozvoj by boli benefitom aj pre vaše podnikanie? Pošlite ich na domáce alebo zahraničné vzdelávacie kurzy/tréningy! Vyberte kurz alebo tréning v krajinách Európskej únie, kde získajú nové odborné vedomosti a špecializácie, ktoré vám pomôžu v rozvoji podnikania. Kurz môže trvať maximálne 10 dní a za podnik sa môžu zúčastniť maximálne 2 zamestnanci.

Pre koho je služba určená:

  • pre firmy so sídlom mimo Bratislavského kraja,
  • pre firmy, ktoré zamestnávajú zamestnancov

Po schválení žiadosti výberovou komisiou, zabezpečíme nákup vstupu na odborný kurz priamo my. Vašou úlohou tak bude len sa dobre pripraviť a využiť daný kurz, v čo najväčšej miere.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Po overení vašej registrácie, sa prihlásite prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré od nás obdržíte. Následne vyplníte žiadosť, ktorú nájdete v otvorenej výzve.Manažér Stážového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.


Sledujte aktuálne výzvy na našej stránke v časti Služby/Medzinárodné podujatia, kurzy, exkurzie, veľtrhy, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.

Konferencia či podujatie v štátoch EÚ

Strávte 5 dní na medzinárodnej konferencii alebo podujatí v členskom štáte Európskej únie a posuňte tým svoje podnikanie vpred. Vyberte si z podujatí medzinárodného charakteru, ktoré vás vedia obohatiť o skvelé nápady či know-how vo vybraných oblastiach. Podmienkou je, že musí ísť o medzinárodné podujatie v akomkoľvek členskom štáte EÚ, okrem SR. Za jeden podnik sa môžu zúčastniť maximálne dvaja jeho zástupcovia.

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa naše služby prispôsobujú aktuálnemu stavu, a preto umožňujeme získať aj virtuálny prístup na vami vybrané podujatie.

Pre koho je služba určená:

  • pre firmy so sídlom mimo Bratislavského kraja

 

Po schválení žiadosti výberovou komisiou, zabezpečíme nákup vstupu na konferenciu priamo my. Vašou úlohou tak bude len sa dobre pripraviť a využiť danú možnosť, v čo najväčšej miere. V závislosti od zverejnenej výzvy je možné službu rozšíriť o nákup letenky a ubytovania, súvisiaceho s účasťou na danom podujatí.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Po overení vašej registrácie, sa prihlásite prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré od nás obdržíte. Následne vyplníte žiadosť, ktorú nájdete v otvorenej výzve.Manažér Stážového programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.


Sledujte aktuálne výzvy na našej stránke v časti Služby/Medzinárodné podujatia, kurzy, exkurzie, veľtrhy, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.