Národný projekt NPC v regiónoch

Ste v biznise nováčik? Získajte bezplatné virtuálne členstvo v inkubátore

Prvé roky sú pre firmu absolútne kľúčové. Práve počas nich je riziko, že neprežije, najväčšie. Cieľom Inkubačného programu je podporovať a rozvíjať začínajúce malé a stredné podniky v týchto kritických začiatkoch, a tým zvýšiť ich mieru udržania sa na trhu.

Virtuálny inkubátor predstavuje alternatívne riešenie pre podnikateľov, ktorí nepotrebujú fyzické priestorové riešenie počas svojho inkubovania, ale chceli by využívať ponúkané služby členstva v inkubačnom program. Toto členstvo zahŕňa využívanie spoločného dátového priestoru a taktiež možnosť čerpať ďalšie doplnkové poradenské služby. Tieto služby môžu za jedno MSP využívať maximálne dvaja jeho zástupcovia.


Kto sa môže zapojiť?

Do Inkubačného programu sa môžu zapojiť mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú registrovaným a overeným klientom NPC a súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch.

K podmienkam patrí, že:

  • v čase podania žiadosti o členstvo majú maximálne 3 roky od registrácie do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie,
  • sídlia v niektorom samosprávnom kraji na Slovensku okrem Bratislavského samosprávneho kraja,
  • spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Zaregistrovať sa môžete online na našej webovej stránke www.npc.sk. Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete uvedené v sekcii stránky Služby/Medzinárodné podujatia, stáže, veľtrhy.

Balík služieb virtuálneho členstva

  • Mentoring

S pomocou expertov a skúsených podnikateľov, ktorí spolupracujú s NPC, môžete vyriešiť problémy, ktoré vás trápia. Čerpajte služby individuálneho dlhodobého poradenstva počas prvého roka členstva vo virtuálnom priestore. Ide o maximálne 25 hodín, ktoré môže inkubovaný MSP vyčerpať za hodnotiace obdobie, t. j. polrok, čo činí 50 hodín konzultácií ročne. Spôsob čerpania si určujete vy sami.

  • Konzultácie

Druhou doplnkovou službou je individuálne odborné poradenstvo (konzultácie) v rozsahu až 90 hodín počas členstva v inkubátore, maximálne však 15 hodín za jeden polrok. Počas celého pobytu môžete využiť pomoc skúsených odborníkov a podnikateľov, a to z oblastí, ktoré sa priamo spájajú s vaším podnikaním. Spôsob a intenzitu čerpania podpory si určujete na základe svojich vlastných potrieb.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Inkubačného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.

Sledujte aktuálne výzvy na našej stránke v časti Služby/Inkubátor, Akcelerátor, Coworking, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.