WV4

 

 

 

Hlavným cieľom projektu “WOMEN, FAMILIES, CAREERS – A CIVIL SOCIETY FORUM IN THE V4 SPIRIT” je sformulovať spoločné odporúčania pre tvorcov politík, ktoré budú vychádzať z diskusií uskutočnených v rámci konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume. Prostredníctvom odporúčaní chceme prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 k téme „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Vedúci partner:

Partneri:

Viac informácií
Buďte informovaní a sledujte aktivity projektu:

Facebook
Project website
www.visegradfund.org

Kontaktná osoba:
Katarína Gavalcová

Manager of International Projects
Telephone: +421 2 20 363 172
Email: gavalcova@sbagency.sk
Oddelenie medzinárodných projektov: mp@sbagency.sk