Startup Sharks

Cieľ iniciatívy

Startup Sharks je iniciatíva zameraná na zlepšenie podmienok pre startupy s cieľom zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných podnikateľských nápadov a zámerov na trhu. Je realizovaná na základe Štátneho programu a schémy na podporu startupov (2017 – 2020).

Oprávnení žiadatelia:
Služby programu na podporu startupov sú určené pre záujemcov o podnikanie - fyzické
osoby nepodnikateľov.

Podnikatelia, ktorí vyhovujú podmienkam (spĺňajú definíciu MSP a od ich vzniku neubehlo viac ako 5 rokov), sa môžu zapojiť do výziev Schémy na podporu startupov.

Startup Sharks ponúka tri druhy služieb:

  1. účasť na domácom alebo zahraničnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy,
  2. konzultácie a odborné poradenstvo zo strany expertov,
  3. účasť na stáži vo svetových vedecko-technologických centrách (možné využiť iba v rámci Schémy na podporu startupov).

 

Výzvy: