Startup Sharks

Čo vám ponúkame?

Nepriamu finančnú pomoc formou zabezpečenia účasti na svetových technologických podujatiach, zabezpečenie expertov a účasti na zahraničnej stáži v renomovanom technologickom centre.

Cieľ iniciatívy

Startup Sharks je iniciatíva zameraná na zlepšenie podmienok pre startupy s cieľom zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných podnikateľských nápadov a zámerov na trhu. Podpora je realizovaná na základe Programu a Schémy na podporu startupov a zároveň v zmysle Implementačného manuálu.

Oprávnení žiadatelia, ktorých žiadosti budú posúdené hodnotiacou komisiou, musia spĺňať nasledovné podmienky:

  • Služby programu na podporu startupov sú určené pre záujemcov o podnikanie - fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí pracujú na inovatívnom projekte, myšlienke, technológii.
  • Podnikatelia, ktorí majú inovatívny projekt, startup, prípadne technologickú inováciu a zároveň spĺňajú definíciu MSP a od ich vzniku neubehlo viac ako 5 rokov, sa môžu zapojiť do výziev Schémy na podporu startupov.

 

Startup Sharks ponúka tri druhy služieb:

1. Zabezpečenie účasti na domácom, alebo zahraničnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy – PODNIKATELIA aj NEPODNIKATELIA

Určené pre fyzické osoby – nepodnikateľov a fyzické osoby – podnikateľov/ malé a stredné podniky s vekom max do 5 rokov od zápisu do ORSR , so sídlom v SR.

SBA uhradí prijímateľovi: vstup/online vstup na vybrané podujatie, alebo náklady na stánok na podujatí pre max. 3 zástupcov a spiatočnú letenku.

Zažite čaro veľkolepých svetových, technologických podujatí, veľtrhov. Predstavte svoj projekt v medzinárodnej konkurencii, nájdite obchodných partnerov, odberateľov, alebo dokonca inestorov na zvučných eventoch. Navrhnite si podujatie podľa vlastného zamerania, podľa vlastných predstáv kdekoľvek na svete, a ukážte čo je vo vás. Zabezpečíme vám stánok na podujatí, prípadne vstupenky až pre troch zástupcov spoločnosti (MSP).


2. Poskytovanie poradenstva  PODNIKATELIA  aj NEPODNIKATELIA

Určené fyzickým osobám - nepodnikateľom a právnickým osobám, maximálne do 5 rokov od zápisu do ORSR, so sídlom v SR.

Neváhajte a využite príležitosť získať podporu pomocou experta až do výšky 25000 EUR, ktorý vám  pomôže s realizáciou konkrétnych podnikateľských zámerov.

Žiadateľ môže získať podporu vo forme konzultácií a odborného poradenstva súvisiacich so spracovaním štúdie realizovateľnosti, dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie, programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi, cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami. 


3. Stáž do svetových vedecko technologických centier - PODNIKATELIA

Určené pre fyzické osoby - podnikateľov a malé a stredné podniky s vekom max. do 5 rokov od zápisu do ORSR, so sídlom v SR.

SBA uhradí prijímateľovi: spiatočnú letenku do, a z miesta konania stáže, ubytovanie a nabitý program v modernom technologickom centre, semináre, konferencie, networking aj iné služby.

Sú ti blízke inovácie, technológie a všetko okolo startupov? Snívaš o pobyte v celosvetovo uznávanom startup centre v USA? V rámci tejto aktivity ponúkame maximálne piatim najlepším žiadateľom jedinečnú možnosť zúčastniť sa medzinárodného stážového pobytu v známom technologickom centre. V minulosti boli stáže zabezpečené v špičkovom Cambridge Innovation Center v USA. Toto špičkové inovačné centrum už od roku 1999 predstavuje v USA významnú inštitúciu, orientovanú na rozvoj a podporu inovácií, technológií a startupov z celého sveta.

PORADENSTVO PRE VÁŠ STARTUP

Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov

Výzva na predkladanie žiadostí v zmysle Schémy - podnikatelia

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám- podnikateľom (ďalej len „Žiadateľ“) možnosť získať bezplatné poradenstvo 1-3 Expertov, ktorí startupu pomôžu dosiahnuť vytúžený cieľ.

Viac informácií TU  


Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov

Výzva na predkladanie žiadostí v zmysle Programu - nepodnikatelia

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám - nepodnikateľom (ďalej len „Žiadateľ“) možnosť získať bezplatné poradenstvo 1-3 Expertov, ktorí startupu pomôžu dosiahnuť vytúžený cieľ.

Viac informácií TU


STARTUPISTI VYCESTUJTE DO SVETA 

Startupisti, vycestujte s nami na podujatie doma, alebo kdekoľvek vo svete

Výzva na predkladanie žiadostí v zmysle Schémy - podnikatelia

Prihláste sa na domáce a/alebo medzinárodné podujatie (aj formou online účasti), ktoré si môžete zvoliť podľa vlastného výberu (vstupenky a/alebo stánok na vystavovanie).

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom (ďalej len „Žiadateľ“), bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach (aj formou online účasti) zameraných na inovácie, technológie a startupy.

Viac Informácií TU


Startupisti, vycestujte s nami na podujatie doma, alebo kdekoľvek vo svete

Výzva na predkladanie žiadostí v zmysle Programu - nepodnikatelia

Prihláste sa na domáce a/alebo medzinárodné podujatie (aj formou online účasti), ktoré si môžete zvoliť podľa vlastného výberu (vstupenky a/alebo stánok na vystavovanie).

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – nepodnikateľom (ďalej len „Žiadateľ“), bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach (aj formou online účasti) zameraných na inovácie, technológie a startupy.

Viac Informácií TU


HĽADÁME EXPERTOV

Výzva na prihlásenie expertov (mentorov, hodnotiteľov) do startup databázy SBA

Pre slovenské startupy hľadáme odborníkov z podnikateľskej, akademickej i výskumnej sféry, ktorí majú bohaté skúsenosti v mentoringu a širokú sieť kontaktov.

Hľadáme expertov na:

  • poskytovanie konzultácií a odborného poradenstva startupom v rámci výzvy Startup Sea
  • vypracovávanie odborných posudkov k projektovej dokumentácii žiadateľov

Viac informácií TU