Národný projekt NPC v regiónoch

Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania

Venujete sa nejakému remeslu alebo pracujete v sociálnej sfére? Má zároveň vaša firma viac ako 3 roky od svojho založenia? Potom je táto forma podpory určená presne pre vás.

Naším cieľom je rozšíriť povedomie o rôznych alternatívnych možnostiach, ktoré v súčasnosti nie sú až natoľko využívané. Môže ísť práve o poľnohospodársku činnosť, remeselnú výrobu, kapitálové investovanie či podnikanie v sociálnej oblasti. V dnešnej dobe nie je dostatočná informovanosť o formách a možnosti realizácie týchto foriem podnikania. A my to práve chceme zmeniť.

Cez individuálne poradenstvo vám chceme poskytnúť spätnú väzbu na vašu činnosť či vám pomôcť vyriešiť problém, s ktorým sa práve pasujete.


Kto sa môže zapojiť?

Rozvoj alternatívnych foriem podnikania je určený pre podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP a majú:

  • nad 3 roky od registrácie do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie,
  • ich sídlo je na území niektorého zo siedmich samosprávnych krajov s výnimkou BSK.

Služby Programu Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania

Krátkodobé individuálne poradenstvo

Využite pomoc odborníka

Ponúkame vám pomoc od experta, ktorý vám pomôže v konkrétnej oblasti podnikania. Krátkodobé poradenstvo slúži na zodpovedanie otázok, na ktoré postačuje pár stretnutí. Každý oprávnený klient NPC má nárok až na 10 hodín konzultácií s  vybraným odborníkom. Dokopy pre celý projekt je k dispozícii až 420 hodín poradenstva.

Pre podniky nad 3 roky

Riešenie čiastkového či operatívneho problému môžete mať úplne na dosah. Téma konzultácií musí byť spojená práve s alternatívnymi formami podnikania. Aby ste mohli službu využiť, vaša firma musí mať 3 a viac rokov od jej založenia.

Ako sa prihlásiť?

Najskôr sa musíte zaregistrovať online. Sledujte aktuálne výzvy na našom webe. Keď bude výzva otvorená, prihlásite sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii.