Podpora internacionalizácie MSP

Cieľ projektu

Cieľom projektu je posilniť internacionalizačné kapacity malých a stredných podnikov (MSP). Podpora je zameraná na stimuláciu, rozvoj a rast MSP s cieľom posilniť ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve či v kontexte ich úspešného prieniku na zahraničné trhy. 

Ponuku služieb tvoria:

  • individuálne poradenstvo prispôsobené potrebám podnikateľa,
  • podpora pri získavaní grantov z komunitárnych programov EÚ,
  • služba zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu formou využitia e-commerce / e-biznis.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s možnosťou využitia tohto programu, prosím, kontaktujte najbližších pracovníkov našich regionálnych Trade centier.

Pre viac informácií sledujte náš web alebo sa prihláste na odoberanie pravidelného newslettra.

 

INT - oznacenie povinnej publicity 01-2021 (A3).jpg