Podpora internacionalizácie MSP

Cieľ projektu

Cieľom projektu je posilniť internacionalizačné kapacity malých a stredných podnikov (MSP). Podpora je zameraná na stimuláciu, rozvoj a rast MSP s cieľom posilniť ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve či v kontexte ich úspešného prieniku na zahraničné trhy. 

Ponuku služieb tvoria:

  • individuálne poradenstvo prispôsobené potrebám podnikateľa,
  • podpora pri získavaní grantov z komunitárnych programov EÚ,
  • služba zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu formou využitia e-commerce / e-biznis.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s možnosťou využitia tohto programu, prosím, kontaktujte najbližších pracovníkov našich regionálnych Trade centier.

Pre viac informácií sledujte náš web alebo sa prihláste na odoberanie pravidelného newslettra.

 

plagat pov publicita 2023 NP INT s novym logom.jpg