Hlavným cieľom projektu CircularRegions je nadviazať spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sú členmi platforiem cirkulárnej ekonomiky v Maďarsku (Hungarian Circular Economy Platform) a na Slovensku (Circular Slovakia), s cieľom uľahčiť prechod na cirkulárnu ekonomiku  v cezhraničných regiónoch.

 

Ako dosiahneme tento cieľ?

  1. Lepším porozumením potenciálu prechodu na cirkulárnu ekonomiku vo vybraných odvetviach v cezhraničnom regióne
  2. Vyškolením expertov v oblasti cirkulárnej ekonomiky
  3. Vytvorením a sprístupnením služieb podporujúcich prechod na cirkulárnu ekonomiku v regiónoch

 

Ako sa môžu zapojiť podniky?

„Cirkulárna ekonomika – vaša cesta pre udržateľné a úspešné podnikanie“

Prevedieme váš podnik cestou transformácie na cirkulárnu ekonomiku. Prvým krokom je identifikácia vašich potrieb. Následne poskytneme nástroje a konzultantov, ktorí vám pomôžu nájsť riešenia a odporúčania pre jednoduchšiu implementáciu princípov cirkulárnej ekonomiky.

Začíname s týmito vybranými sektormi: # potravinárstvo #plastikársky priemysel #stavebníctvo #turizmus

 

Problémy, ktoré riešime:

1. nízky počet profesionálov v oblasti cirkulárnej ekonomiky a ich koncentrácia v hlavných mestách

2. ekonomické aktivity spojené s cirkulárnou ekonomikou majú zvyčajne nízku pridanú hodnotu

 

Vedúci partner

Slovak Business Agency (SK)

 

Projektoví partneri

Inštitút cirkulárnej ekonomiky (SK)

Business Council for Sustainable Development in Hungary (HU)

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft (HU)

 

Trvanie projektu:

01.12.2020 – 31.03.2022

 

Sledujte nás cez Facebook a LinkedIn

Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika - Maďarsko s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 
SKHU_slogen.png Untitled partners.jpg