Národný projekt NPC v regiónoch

Podpora stimulovania podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín 

Ľudia zo znevýhodnených skupín obyvateľstva majú veľakrát málo možností získavať informácie. Neraz musia čeliť sociálnej a kultúrnej izolácii. Vzdelávanie by malo byť prístupné všetkým ľuďom v krajine bez ohľadu na národnosť či sociálny status. Rovnaký prístup k informáciám by mal byť základným pilierom každej spoločnosti.

NPC v regiónoch chce práve cez túto službu sprístupniť zaujímavé podujatia občanom z národnostných menšín, mamičkám na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaným, starším ľuďom či zdravotne postihnutým. Podmienkou však je, že musia podnikať, a to viac ako 3 roky.


Kto sa môže zapojiť?

Podniky nad 3 roky

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré sú registrovaným a overeným klientom NPC a súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC v regiónoch. Podniky musia mať v čase podania žiadosti o konkrétnu službu 3 a viac rokov od registrácie napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie. Ich sídlo musí byť na území niektorého zo siedmich samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). Okrem toho je potrebné, aby splnili definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Ako na to?

Zaregistrujte sa online a využite možnosť čerpať nefinančnú pomoc z balíka národného projektu. Po registrácii a overení údajov vám pridelíme identifikačný kód, ktorým sa prihlásite do služby. Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete uvedené vo výzvach zverejňovaných v rámci aktualít.


Služby Programu Podpora stimulovania podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín

Skupinové odborné poradenstvo

Vzdelávajte sa na workshopoch či seminároch

Získajte prehľad o najnovších trendoch z rôznych oblastí podnikania. Jednorazové skupinové podujatie s expertom vám doplní vedomosti z marketingu, finančnej oblasti či právnej terminológii. Za jedno MSP sa môžu zúčastniť maximálne 3 zástupcovia.

Pre oprávnených klientov NPC je pripravených:

  • 6 (3-hodinových prednášok) s kapacitou 20 účastníkov v každom regióne, ktoré budú realizované videokonferenčným spôsobom.

Majte prehľad o tom, čo plánujeme

Oprávnených klientov NPC čakajú v priebehu celého roka stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v našom kalendári.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii.  Sledujte aktuálne výzvy na našom webe. Keď bude výzva otvorená, prihlásite sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste obdržali po registrácii. Manažér Programu Podpora stimulovania podnikateľov zo ZSS vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a poskytne vám spätnú väzbu.