Národný projekt NPC v regiónoch

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je etablovanie inštitúcie – Národného podnikateľského centra (NPC) – poskytujúcej pod jednou strechou komplexnú, systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, ako aj pre záujemcov o podnikanie. 

Národné podnikateľské centrum poskytuje svoje služby aj znevýhodneným sociálnym skupinám ako sú napr. ženy, seniori/generácia 50+, sociálne a zdravotne hendikepovaní a pod.

NPC nájdete v siedmich samosprávnych krajoch Slovenska (Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj), s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

 

NPC v regiónoch ponúka širokú paletu služieb:

  • odborné skupinové činnosti – semináre, webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie a pod.,
  • krátkodobé i dlhodobé individuálne poradenstvo,
  • pobyty vo virtuálnom podnikateľskom inkubátore,
  • účasť na odborných podujatiach a stážových pobytoch v zahraničí,
  • prenos výskumného a akademického potenciálu do podnikateľského prostredia,
  • technologické kapacity v rámci kreatívnych dielní projektu,
  • krátkodobé i dlhodobé individuálne poradenstvo,
  • informačné a popularizačné aktivity pre stredné a vysoké školy a širokú verejnosť zamerané na zvýšenie motivácie podnikať,
  • komplexné informácie o možnostiach financovania podnikateľských aktivít či službách partnerských inštitúcií.

 

plagat-na-web_minimalne-povinne-udaje.jpg