Podpora internetovej ekonomiky

 

Cieľ

Ak vás zaujíma, ako možno využiť digitálne prostredie pre svoju konkurencieschopnosť, inovácie, zakladáte e-shop, či e-learningové platformy alebo vás zaujíma téma kybernetickej bezpečnosti, stačí sa prihlásiť na práve realizované podujatia.

Podujatia sú určené pre každého z vás, koho zaujíma biznis v online prostredí.

Aktuálne informácie o realizovaných aktivitách a možnostiach prihlásenia sa nájdete v časti Podujatia.

Naším cieľom je prostredníctvom takto orientovaných aktivít:

  • zvýšiť počet záujemcov o podnikanie na webe
  • vyškoliť budúcich podnikateľov v používaní internetových nástrojov
  • podporiť potenciálnych podnikateľov používajúcich internetové nástroje pri podnikaní a jeho rozvoji
  • publikovať e-knihy s obsahom, ktorý napomáha k samoštúdiu v tejto oblasti

Čo všetko u nás nájdete:

Podporujeme podujatia a projekty na témy, ktoré vám pomôžu ukázať, čo znamená internetová ekonomika v praxi, aké konkrétne výhody prináša a zároveň napomáha popularizovať best practices online obchodných a vzdelávacích postupov a formátov na Slovensku, v EÚ a vo svete.

Rozvojom zručností v oblasti internetovej ekonomiky získavate možnosť v rámci digitálneho prístupu vylepšiť svoje nápady, a začať tak vlastné podnikanie.

V rámci tejto aktivity sme pre vás pripravili aj niekoľko užitočných e-bookov:

  • Content marketing v kocke
  • Príručka začínajúceho eshopistu
  • Alternatívne sociálne siete v kocke
  • Ako na crowdfunding

E-booky sú pre vás zadarmo dostupné na portáli www.podnikaj.online.

Viac o podporených podujatiach a projektoch je možné nájsť aj vo Výročných správach SBA alebo TU.