Národný projekt NPC v regiónoch

Dielňa Creative Point v Žiline a Košiciach

V rámci Národného projektu NPC v regiónoch je zriadený Creative Point v priestoroch NPC v Žiline a Košiciach. Creative Point je tvorivá dielňa poskytujúca nové technológie vhodné na tvorbu prototypov – ako 3D tlačiarne skenery a plotre na rozvoj zručností a tvorivých nápadov. Naším cieľom je pomôcť mikro, malým a stredným podnikateľom, i záujemcom o podnikanie formou sprístupnenia atraktívnych bezplatných služieb technického a technologického charakteru.


Myslite inak ako ostatní a vytvorte si svoj sen

Zhmotnite vlastné kreatívne nápady a sny
Použitím dostupných technológií a strojov si môžete vytvoriť originálne prototypy, modely či dizajny.

Chcete vedieť, ako na to?
Využite možnosť zúčastniť sa rôznych skupinových odborných činností (workshopov), prostredníctvom ktorých budete krok po kroku vtiahnutí do tvorby 3D alebo 2D modelov – od ich digitálnej podoby až po finálny hmatateľný prototyp. Po celý čas vám budú asistovať špeciálne vyškolení technickí pracovníci a lektor.

Inšpirujeme a motivujeme
Naši zamestnanci v Creative Point aktívne pracujú aj na tvorbe vlastných nových projektov, ktoré vám môžu slúžiť ako inšpirácia. Naviac vás budeme motivovať aj úspešnými príkladmi podnikateľov, ktorí na základe tvorby prototypov a handmade rozbehli svoj vlastný biznis.


Pre koho sú určené naše služby?

Tvorivá dielňa je otvorená pre malých a stredných podnikateľov z radov dizajnérov, architektov, kreatívcov, osôb, ktoré majú invenčné nápady, ale taktiež pre záujemcov o podnikanie, ktorí majú záujem rozvíjať svoje kreatívne myslenie až po podnikateľský nápad.

 

Služby a podporu Creative Point môžu čerpať:

  • podnikatelia – právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú definíciu MSP a podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny Národného projektu NPC II – Regióny

Podniky musia mať sídlo v jednom z regiónov Slovenskej republiky s výnimkou podnikov so sídlom v BSK. Aktuálna dĺžka existencie MSP je rozhodujúca a nesmie presiahnuť 3 roky.

  • nepodnikatelia – fyzické osoby (záujemcovia o podnikanie) bez obmedzenia veku s trvalým pobytom v jednom z regiónov Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
  • výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území jedného z regiónov Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom v BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít/vysokých škôl/stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území jedného z krajov mimo BSK. Takíto študenti však nebudú môcť zároveň využívať služby Národného podnikateľského centra v Bratislave.

Služieb Creative Point sa môžu zúčastniť výlučne registrovaní a overení klienti NPC. Zaregistrovať sa môžete online formou priamo na našej stránke v sekcii Prihlásenie. Po registrácii sa môžete ako klient NPC prihlásiť na jednotlivé služby.

Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete v sekcii Služby Creative Point a vo výzvach, zverejňovaných v rámci aktualít. Máte ďalšie otázky? Niektoré odpovede nájdete v sekcii Často kladené otázky. V prípade ďalších individuálnych otázok nás neváhajte priamo kontaktovať mailom na creativepoint_za@npc.sk pre Žilinský kraj alebo cretivepoint_ke@npc.sk pre Košický kraj.

Služby Creative point

Spoznajte novinky zo sveta technológií

Počas celého roka pre vás pripravujeme raz mesačne besedy pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v časti Podujatia, kde sa môžete zároveň prihlásiť na konkrétne podujatie.

V prípade, ak sa podujatia chce zúčastniť mikro, malý a stredný podnik, môže naň vyslať až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Aktuálne výzvy

Zoznam najbližších podujatí a špeciálnych workshopov nájdete tu: https://www.npc.sk/sk/events/

 

Workshopy

Patríte medzi technologických nadšencov? Ak áno, nenechajte si ujsť skupinové odborné poradenstvo zamerané špeciálne na technické témy, ako napríklad:

  • základy 3D/2D modelovania (Blender, CorelDraw, Rhino, AutoCAD a i.);
  • práca na 3D tlačiarni/ skenerycutteri a ostatných technológiách v priestoroch dielne;
  • návrh bytového/architektonického/Art Decor dizajnu;
  • výroba prototypu – ako začať a čoho sa vyvarovať.
  • Umelecká handmade tvorba.

Čo plánujeme a ako sa prihlásiť?

V priebehu roka pre vás pripravujeme pravidelné stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí tvorby prototypov. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v časti Podujatia kde sa môžete zároveň prihlásiť na konkrétne podujatie.

V prípade, ak sa podujatia chce zúčastniť mikro, malý a stredný podnik, môže naň vyslať až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Aktuálne výzvy

Zoznam najbližších podujatí a špeciálnych workshopov nájdete tu: https://www.npc.sk/sk/events/

 

Pracujte na svojom projekte 25 hodín pod dohľadom technického pracovníka

Máte v hlave nápad, ktorý chcete zhmotniť, a nie je časovo náročný? Ako klienti NPC môžete využívať technické vybavenie našej tvorivej dielne v rámci individuálneho poradenstva v rozsahu 25 hodín. Naši vyškolení pracovníci v Creative Point vám radi pomôžu zvoliť správny technologický postup, poradia, ako zrealizovať konkrétne projekty, a pomôžu vám s obsluhou zariadení.

Aktuálne výzvy

Aktuálne otvorené výzvy pre nepodnikateľov, ale aj pre podnikateľov nájdete v sekcii Špeciálne služby - Creative point

Roadshow a exkurzie pre stredné a vysoké školy

Zaujíma vás dianie v našej tvorivej dielni, možnosti využívania najnovších technológií a čerpania služieb technologického charakteru?
Navštívte nás priamo v Creative Point, ktorý je súčasťou Národného podnikateľského centra v Žiline a Košiciach, prostredníctvom vopred plánovanej exkurzie. Taktiež máte možnosť dohodnúť si s manažérom individuálny termín Roadshow priamo vo vašej škole/firme.
V prípade záujmu o exkurziu alebo Roadshow neváhajte kontaktovať manažérov Creative Point.

 

Stroje v našej tvorivej dielni

3D tlačiareň Prusa i3 MK2 - Košice

Original-Prusa-i3-MK3-powder-coated.jpg

 

Typ tlače: FDM
Tlačová plocha: 250 x 210 x 200 mm
Tlačový materiál: ABS, Ninjaflex, PLA, PET, HIPS - filament 1,75 mm
Počet hlavíc: 1


Prusa i3 MK2 je tlačiareň vhodná na tlačenie objektov z materiálu PLA, ABS, PET, HIPS a ďalšie, o hrúbke 1,75 mm. Jedná sa o typ tlače: FDM (fused deposition modeling), v prípade ktorého model vzniká nanášaním vrstiev taveného plastu. Podporuje tlač z formátov .obj a .stl


3D tlačiareň BCN3D Sigma - Košice

stiahnuť.jpg

Typ tlače: FDM
Tlačová plocha: 210 x 297 x 210 mm
Tlačový materiál: PLA, ABS, Nylon, PET-G, TPU, PVA - filament 2,85 mm
Presnosť tlače:
1 mikrón (0,001 mm)
Počet hlavíc: 2

BCN3D Sigma je tlačiareň vhodná aj na dvojfarebnú tlač o hrúbke 2,85 mm. Jedná sa o typ tlače: FDM (fused deposition modeling), v prípade ktorého model vzniká nanášaním vrstiev taveného plastu. Podporuje tlač z formátov .obj a .stl


SLA 3D tlačiareň FORMLAB 2 - Žilina

form2-hero-mobile.jpg__800x0_q85_subsampling-2.jpg

 

Typ tlače: Stereolithography  SLA
Tlačová plocha: 145 x 145 x 520 mm
Tlačový materiál: fotoreaktívna živica
Minimálna hrúbka stien: 0,4 mm
Veľkosť najmenšieho tlačového bodu: 140 µm
Podporované formáty: .stl, .obj
Teplota materiálu: do 35 °C

Pracuje na princípe stereolithography (SLA), čo je nanášanie vrstiev fotopolyméru na akrylovej báze vytvrdzovaného UV svetlom. Tento typ tlače dokáže vytvoriť modely s úžasným detailom. Jej obsluha je jednoduchá a v spojení so širokým portfóliom tlačových materiálov je vhodná pre profesionálov v rôznych odvetviach od strojárstva až po lekárstvo.


3D tlačiareň Zortrax M300 - Žilina

Drukarka-Zortrax-M300-DUAL-WROCLAW.jpg


Typ tlače: FDM
Tlačová plocha: 300 x 300 x 300 mm
Tlačový materiál: PLA, ABS, Ninjaflex - filament 1,75 mm
Presnosť tlače:
1 mikrón (0,001 mm)
Počet hlavíc: 1

 

Zortrax M300 je tlačiareň vhodná na tlačenie väčších objektov z materiálu ABS, PLA o hrúbke 1,75 mm. Jedná sa o typ tlače: FDM (fused deposition modeling), v prípade ktorého model vzniká nanášaním vrstiev taveného plastu. Podporuje tlač z formátov .obj a .stl

Skener Matter and Form - Žilina a Košice

Matter-and-Form-3D-Scanner-v2-with-Quickscan-MFS1_4.jpg

 

Presnosť skenovania: 0,1 mm
Maximálna veľkosť objektu: 180 x 250 mm, váha – 3 kg

3D skener Matter and Form prináša farebné 3D skenovanie profesionálnej kvality rýchlo a jednoducho. Kompaktný 3D skener Matter and Form sníma 2000 bodov za sekundu s vynikajúcou presnosťou ± 0,25 mm a pri rozlíšení ± 0,43 mm pomocou pohyblivej HD kamery a dvojicou laserov. Po počiatočnom nastavení, skenujete objekty jednoducho s jednoduchým stisnutím tlačítka. Skenovanie môže trvať iba 6 minút.

Plotrový rezač (vinyl cutter) INTEO 1350 - Žilina

pl.jpg

Rezacia plocha: 1250 mm
Max. rýchlosť rezu: 500 mm/s
Vinylový ploter umožňuje vyrezávanie do samolepiacich fólií, fólií na textílie a papiera. Na plotri je možné vyrezávať rôzne motívy od písma až po komplexné návrhy o veľkosti niekoľkých metrov.


Plotrový rezač (vinyl cutter) Graphtec CE6000-60 Pro - Košice

 

CE6000-60-scaled.jpg

Rezacia plocha: 600 mm
Max. rýchlosť rezu:
900 mm / s
Vinylový ploter umožňuje vyrezávanie do samolepiacich fólií, fólií na textílie a papiera. Na plotri je možné vyrezávať rôzne motívy od písma až po komplexné návrhy o veľkosti niekoľkých metrov.

Často kladené otázky

Dielne sa nachádzajú v Žiline (adresa) a v Košiciach (adresa).

Prevažnú časť zariadení tvoria 3D tlačiarne, laser, vinyl cutter a CNC frézy. Kompletný zoznam zariadení nájdete v sekcii Stroje v našej tvorivej dielni.

Služby Creative Pointu, rovnako aj využívanie strojov v rámci nich je bezplatné.

Áno. Každý klient pracuje s vlastným materiálom. Pred jeho zakúpením je nevyhnutné vopred konzultovať jeho vhodnosť s povereným technickým pracovníkom Creative Point-u.

Dielne je možné navštevovať v časoch od 9.00 do 15.00 hod. každý pracovný deň, alebo po osobnej dohode.

Veľkosť, výkon a presnú charakteristiku zariadení nájdete na našej stránke v sekcii Stroje v našej tvorivej dielni.

Pre 3D tlačiarne sa používajú materiály ABS a PLA o hrúbke 1,75 mm. Pred príchodom do tvorivej dielne je potrebné vhodnosť materiálu vopred komunikovať so zamestnancami Creative Point.

Áno, v prípade rezania/ gravírovania na laseri, práce na vinyl cutteri a strojoch, ktorých obsluha trvá kratšie ako jednu hodinu, je vaša prítomnosť v dielni vyžadovaná.

Zmyslom využívania strojov Creative Point je podpora podnikateľských nápadov, nie len formou sprístupnenia technológií, ale taktiež zaučením na prácu s nimi. Naučiť klienta práci na strojoch si z tohto dôvodu vyžaduje jeho osobnú prítomnosť.

V prípade niekoľko hodinovej tlače nie je vyžadovaná vaša neustála prítomnosť v dielni. Je však nevyhnutné, aby ste sa nachádzali v priestoroch dielne v momente, keď budeme spoločne s vami nastavovať a spúšťať tlač. Rovnako je potrebné, aby ste boli prítomní pri ukončení tlače, kedy dochádza k vyňatiu modelu.

Časť služieb Creative point – konkrétne formy skupinového poradenstva je možné čerpať jednorazovo. V prípade individuálneho poradenstva môže klient využívať služby opakovane v presne vymedzenom rozsahu (25 hod., 60 hod.) Ak potrebujete poradiť pri výbere vhodného poradenstva neváhajte kontaktovať zamestnancov Creative Pointu.