Národný projekt NPC v regiónoch

Dielňa Creative Point v Žiline a Košiciach

V rámci Národného projektu NPC v regiónoch je zriadený Creative Point v priestoroch NPC v Žiline a Košiciach. Creative Point je tvorivá dielňa poskytujúca nové technológie vhodné na tvorbu prototypov – ako 3D tlačiarne, laser, CNC frézy, skenery a plotre na rozvoj zručností a tvorivých nápadov. Naším cieľom je pomôcť mikro, malým a stredným podnikateľom, i záujemcom o podnikanie formou sprístupnenia atraktívnych bezplatných služieb technického a technologického charakteru.

Myslite inak ako ostatní a vytvorte si svoj sen

Zhmotnite vlastné kreatívne nápady a sny

Použitím dostupných technológií a strojov si môžete vytvoriť originálne prototypy, modely či dizajny.

Chcete vedieť, ako na to?

Využite možnosť zúčastniť sa rôznych skupinových odborných činností (workshopov), prostredníctvom ktorých budete krok po kroku vtiahnutí do tvorby 3D alebo 2D modelov – od ich digitálnej podoby až po finálny hmatateľný prototyp. Po celý čas vám budú asistovať špeciálne vyškolení technickí pracovníci a lektor.

Inšpirujeme a motivujeme

Naši zamestnanci v Creative Point aktívne pracujú aj na tvorbe vlastných nových projektov, ktoré vám môžu slúžiť ako inšpirácia. Naviac vás budeme motivovať aj úspešnými príkladmi podnikateľov, ktorí na základe tvorby prototypov a hand made rozbehli svoj vlastný biznis.

Pre koho sú určené naše služby?

Tvorivá dielňa je otvorená pre malých a stredných podnikateľov z radov dizajnérov, architektov, kreatívcov, osôb, ktoré majú invenčné nápady, ale taktiež pre záujemcov o podnikanie, ktorí majú záujem rozvíjať svoje kreatívne myslenie až po podnikateľský nápad.
 

Služby a podporu Creative Point môžu čerpať:

  • podnikatelia – právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré spĺňajú definíciu MSP a podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny Národného projektu NPC II – Regióny

Podniky musia mať sídlo v jednom z regiónov Slovenskej republiky s výnimkou podnikov so sídlom v BSK. Aktuálna dĺžka existencie MSP je rozhodujúca a nesmie presiahnuť 3 roky.

  • nepodnikatelia – fyzické osoby (záujemcovia o podnikanie) bez obmedzenia veku s trvalým pobytom v jednom z regiónov Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
  • výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území jedného z regiónov Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom v BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít/vysokých škôl/stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území jedného z krajov mimo BSK. Takíto študenti však nebudú môcť zároveň využívať služby Národného podnikateľského centra v Bratislave.

Služieb Creative Point sa môžu zúčastniť výlučne registrovaní a overení klienti NPC. Zaregistrovať sa môžete online formou priamo na našej stránke v sekcii Prihlásenie. Po registrácii sa môžete ako klient NPC prihlásiť na jednotlivé služby.

Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete v sekcii Služby Creative Point a vo výzvach, zverejňovaných v rámci aktualít. Máte ďalšie otázky? Niektoré odpovede nájdete v sekcii Často kladené otázky. V prípade ďalších individuálnych otázok nás neváhajte priamo kontaktovať mailom na creativepoint_za@npc.sk alebo prostredníctvom Facebooku.

Služby Creative point

Spoznajte novinky zo sveta technológií

Počas celého roka pre vás pripravujeme raz mesačne besedy pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí podnikania. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v časti Podujatia, kde sa môžete zároveň prihlásiť na konkrétne podujatie.

V prípade, ak sa podujatia chce zúčastniť mikro, malý a stredný podnik, môže naň vyslať až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Aktuálne výzvy

Zoznam najbližších podujatí a špeciálnych workshopov nájdete tu: https://www.npc.sk/sk/events/

 

Utorky v znamení techniky

Patríte medzi technologických nadšencov? Ak áno, nenechajte si ujsť skupinové odborné poradenstvo zamerané špeciálne na technické témy, ako napríklad:

  • základy 3D/2D modelovania (Blender, CorelDraw, Rhino, AutoCAD a i.);
  • práca na 3D tlačiarni/laseri/fréze/cutteri a ostatných technológiách v priestoroch dielne;
  • návrh bytového/architektonického/Art Decor dizajnu;
  • výroba prototypu – ako začať a čoho sa vyvarovať.

Čo plánujeme a ako sa prihlásiť?

V priebehu roka pre vás každý druhý utorok pripravujeme pravidelné stretnutia pod vedením skúsených expertov z rôznych oblastí tvorby prototypov. Chceme, aby vám nič neuniklo, a tak si plánované udalosti môžete pozrieť v časti Podujatia kde sa môžete zároveň prihlásiť na konkrétne podujatie.

V prípade, ak sa podujatia chce zúčastniť mikro, malý a stredný podnik, môže naň vyslať až tri osoby v pracovno-právnom alebo vlastníckom vzťahu k jednému podnikateľskému subjektu.

Aktuálne výzvy

Zoznam najbližších podujatí a špeciálnych workshopov nájdete tu: https://www.npc.sk/sk/events/

Pracujte na svojom projekte 25 hodín pod dohľadom technického pracovníka

Máte v hlave nápad, ktorý chcete zhmotniť, a nie je časovo náročný? Ako klienti NPC môžete využívať technické vybavenie našej tvorivej dielne v rámci individuálneho poradenstva v rozsahu 25 hodín. Naši vyškolení pracovníci v Creative Point vám radi pomôžu zvoliť správny technologický postup, poradia, ako zrealizovať konkrétne projekty, a pomôžu vám s obsluhou zariadení.

Aktuálne výzvy

V súčasnej dobe intenzívne pracujeme na otvorení dielní v Žiline a Košiciach. O pár mesiacov už budete mať možnosť využívať aj služby technických pracovníkov a technológie.

Roadshow a exkurzie pre stredné a vysoké školy

Zaujíma vás dianie v našej tvorivej dielni, možnosti využívania najnovších technológií a čerpania služieb technologického charakteru?
Navštívte nás priamo v Creative Point, ktorý je súčasťou Národného podnikateľského centra v Žiline a Košiciach, prostredníctvom vopred plánovanej exkurzie. Taktiež máte možnosť dohodnúť si s manažérom individuálny termín Roadshow priamo vo vašej škole/firme.
V prípade záujmu o exkurziu alebo Roadshow neváhajte kontaktovať manažérov Creative Point.

 

Stroje v našej tvorivej dielni

Laser Epilog Fusion M2
 

Rezacia plocha: 813 x 508 mm 
Výkon: 120 W 
Rozlíšenie: 75 až 1200 dpi

Laser je určený na rezanie a gravírovanie do rôznych materiálov.

Gravírovanie je možné do: akrylu, plastov, skla, kože, dreva, korianu, textilu, natieraných kovov, eloxovaného hliníka, keramiky, kameňa, mylaru, papiera a kartónu, gumy a ďalších iných materiálov.

Rezanie je možné do: akrylu, plastov, kože, dreva, korianu, textilu, mylaru, papiera a kartónu, gumy a iných materiálov.

Laser umožňuje tvorbu rôznych architektonických modelov, dekoratívnych predmetov, módnych doplnkov, ale aj produktov s praktickým využitím.

3D tlačiareň Makerbot Replicator 2X 
Tlačová plocha: 240 x 150 x 150 mm 
Tlačový materiál: ABS - filament 1,75 mm 
Presnosť tlače: 100 mikrónov (0,1 mm) 
Počet hlavíc: 2 

Makerbot 2x je tlačiareň vhodná aj na dvojfarebnú tlač z materiálu ABS o hrúbky 1,75 mm. Jedná sa o typ tlače: FDM (fused deposition modeling), v prípade ktorého model vzniká nanášaním vrstiev taveného plastu. Podporuje tlač z formátov .obj a .stl


3D tlačiareň Makerbot Replicator Z18
Tlačová plocha: 300 x 300 x 450 mm 
Tlačový materiál: PLA - filament 1,75 mm 
Presnosť tlače: 100 mikrónov (0,1 mm) 
Počet hlavíc: 1 

Makerbot Z18 je tlačiareň vhodná na tlačenie väčších objektov z materiálu PLA o hrúbky 1,75 mm. Jedná sa o typ tlače: FDM (fused deposition modeling), v prípade ktorého model vzniká nanášaním vrstiev taveného plastu. Podporuje tlač z formátov .obj a .stl

Profesionálna CNC fréza/ gravírka Kompas F1100
Čistá pracovná plocha: 1250 x 700 x 200 mm 
Počet CNC osí: 3

Zatiaľ čo 3D tlačiareň funguje na princípe pridávania materiálu, CNC fréza, naopak materiál opracúva. Vďaka tomu vzniká výsledný produkt (skelety modelov lodí, automobilov, 3D zobrazenie hradov, zámkov, pohorí a pod.) 3 - osá CNC fréza Kompas F1100 je schopná gravírovať a frézovať plasty, hliník, drevo, mosadz a niektoré druhy betónov.


CNC rezačka horúcim drôtomPočet CNC osí: 2 prípadne 3 
Motor Krokový: 2 A, 1,8° 
Maximálna rýchlosť posunu: 300 mm/min 
Presnosť: 0.1 mm 
Posun X/Y: 240 mm/145 mm 
Veľkosť otočného podstavca: ø 260 mm 
Najmenšie otočenie podstavca: 360°/800/2 = 0.225° 
Rezací oblúk: šírka 170 mm, výška 350 mm

Rezací transformátor: 600 – 850° 
Vyrezávačka opracúva mäkké materiály ako je napríklad polystyrén.

Vinyl cutter INTEO 1350
Rezacia plocha: 1250 mm 
Max. rýchlosť rezu: 500 mm/s 
 

Vinylový ploter umožňuje vyrezávanie do samolepiacich fólií, fólií na textílie a papiera. Na plotri je možné vyrezávať rôzne motívy od písma až po komplexné návrhy o veľkosti niekoľkých metrov.

Spájkovacia, odspájkovacia a teplovzdušná stanica s odsávaním CT-858 SMDSpájkovacia stanica: Teplota hrotu 200-480°C 

Odspájkovacia stanica s odsávačkou: 
Výkon odsávačky: max. 15 l / min. 
Teplota hrotu: 300-450°C 

Teplovzdušná stanica: 
Teplota vzduchu: 24 l /min 
Výkon fúkania: 100-420°C 


Stolová vŕtačka – minifrézka PROXXON MF 70


Malá a jemná frézka - ideálna pre laboratóriá, očných optikov, šperkárov, elektronikov, strojárov a modelárov. 


Ďalšie stroje a príslušenstvo 

V našej dielni sa nachádza aj elektronické príslušenstvo a stroje ako multimeter, laboratórny zdroj, osciloskopy a multifunkčný generátor signálov. Taktiež máte možnosť sa u nás naučiť pracovať s HiTech elektronickou stavebnicou Arduino alebo si naprogramovať vlastný minipočítač Raspberry PI.

Často kladené otázky

Dielne sa budú nachádzať v Žiline a Košiciach. O oficiálnom otvorení a adresách oboch dielní vás budeme čoskoro informovať. 

Prevažnú časť zariadení tvoria 3D tlačiarne, laser, vinyl cutter a CNC frézy. Kompletný zoznam zariadení nájdete v sekcii Stroje v našej tvorivej dielni.

Služby Creative Pointu, rovnako aj využívanie strojov v rámci nich je bezplatné.

Áno. Každý klient pracuje s vlastným materiálom. Pred jeho zakúpením je nevyhnutné vopred konzultovať jeho vhodnosť s povereným technickým pracovníkom Creative Point-u.

V súčasnej dobe intenzívne pracujeme na otvorení nových dielní v Košiciach a Žiline. Dielne bude možné navštevovať v časoch od 9.00 do 15.00 hod. každý pracovný deň.

Veľkosť, výkon a presnú charakteristiku zariadení nájdete na našej stránke v sekcii Stroje v našej tvorivej dielni.

Pre 3D tlačiarne sa používajú materiály ABS a PLA o hrúbke 1,75 mm. Pred príchodom do tvorivej dielne je potrebné vhodnosť materiálu vopred komunikovať so zamestnancami Creative Point.

Áno, v prípade rezania/ gravírovania na laseri, práce na vinyl cutteri a strojoch, ktorých obsluha trvá kratšie ako jednu hodinu, je vaša prítomnosť v dielni vyžadovaná.

Zmyslom využívania strojov Creative Point je podpora podnikateľských nápadov, nie len formou sprístupnenia technológií, ale taktiež zaučením na prácu s nimi. Naučiť klienta práci na strojoch si z tohto dôvodu vyžaduje jeho osobnú prítomnosť.

V prípade niekoľko hodinovej tlače nie je vyžadovaná vaša neustála prítomnosť v dielni. Je však nevyhnutné, aby ste sa nachádzali v priestoroch dielne v momente, keď budeme spoločne s vami nastavovať a spúšťať tlač. Rovnako je potrebné, aby ste boli prítomní pri ukončení tlače, kedy dochádza k vyňatiu modelu.

Časť služieb Creative point – konkrétne formy skupinového poradenstva je možné čerpať jednorazovo. V prípade individuálneho poradenstva môže klient využívať služby opakovane v presne vymedzenom rozsahu (25 hod., 60 hod.) Ak potrebujete poradiť pri výbere vhodného poradenstva neváhajte kontaktovať zamestnancov Creative Pointu.