Enterprise Europe Network

O projekte

Enterprise Europe Network (EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s medzinárodnými ambíciami. Združuje viac ako 600 členských organizácií s 3000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 60 krajinách sveta.

Slovak Business Agency je jedným z poskytovateľov služieb na Slovensku. Partnerské organizácie po celom svete sú obchodné a priemyselné komory, organizácie na podporu podnikania, technologické centrá, univerzity či výskumné inštitúcie. Sieť poskytuje najmä poradenstvo a informácie o podnikaní v krajinách EÚ i mimo nej, ako aj podporu pri hľadaní obchodných a technologických partnerov v zahraničí.

Sieť Enterprise Europe Network bola založená v roku 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (COSME).

Európska cena za podporu podnikania

Slovak Business Agency je v rámci siete Enterprise Europe Network národným koordinátorom súťaže Európska cena za podporu podnikania. Jej cieľom je každoročne oceňovať úspešné iniciatívy zamerané na podporu podnikania, zvýšiť povedomie o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov do ďalšej činnosti. Prihlásiť sa môžu podnikatelia, malé a stredné podniky, národné organizácie, mestá, regióny a obce, ako aj verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi, vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie zo všetkých členských štátov EÚ alebo z pridružených krajín, ktoré sa podieľajú na úspešných projektoch zameraných na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Každá krajina vyberie svojich najlepších národných víťazov, a tí budú potom súťažiť na európskej úrovni v rôznych kategóriách, a zároveň dostanú pozvánku s preplatením cestovných a ubytovacích nákladov na slávnostné odovzdávanie cien počas konferencie SME Assembly, ktorá sa každoročne koná v krajine EÚ, ktorá vykonáva predsedníctvo Rady EÚ.