Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj

Cieľ projektu

Hlavným cieľom národného projektu NPC II – BA kraj je etablovanie inštitúcie, ktorá poskytne komplexnú a systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov aj pre záujemcov o podnikanie.

Projekt podporuje činnosť a rozvoj Národného podnikateľského centra v Bratislave, s územnou pôsobnosťou pre celý Bratislavský samosprávny kraj.

Podporu by malo dostať viac ako 2600 malých a stredných podnikov a viac ako 800 nepodnikateľov, uvažujúcich nad spustením vlastného biznisu.

Ponuku služieb poskytovaných v Národnom podnikateľskom centre tvoria:

  • skupinové odborné činnosti – semináre, webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie a pod.,
  • poskytovanie krátkodobého i dlhodobého individuálneho poradenstva,
  • pobyty v klasickom alebo virtuálnom podnikateľskom inkubátore,
  • účasť na odborných podujatiach a stážových pobytoch v zahraničí,
  • workshopy a odborné podujatia v rámci kreatívnych dielní,
  • informačné a popularizačné aktivity pre stredné a vysoké školy a širokú verejnosť zamerané na zvýšenie motivácie podnikať,
  • poradenstvo pri príprave žiadostí o podporu z komunitárnych programov EÚ,
  • komplexné informácie o možnostiach financovania podnikateľských aktivít, či službách partnerských inštitúcií.

 

Plagat BA na web povinna publicita_page-0001.jpg