Chcete mať prehľad v aktuálnych trendoch, získať užitočné biznis informácie alebo rady, ako byť úspešný? Príďte na naše bezplatné semináre, workshopy, prednášky, networkingové stretnutia, inšpirujte sa úspešnými podnikateľskými príbehmi.

  Pravidelne pre vás pripravujeme podujatia na aktuálne témy, ktoré sú určené pre nepodnikateľov i podnikateľov. Zaujala vás naša ponuka? Stačí si len vybrať:

 • 03.05.2023
  Online (Ukončené)

  Energetické úspory, elektromobilita a ich financovanie

  Potreba energetických úspor dáva stále význam vzhľadom na nárast cien energií. Na seminári zistíte, kde môže vaša prevádzka ušetriť energie a tiež vám predstavíme možnosti grantového financovania opatrení súvisiacich so zvyšovaním energetickej efektívnosti prevádzky, či s výrobou energií z obnoviteľných zdrojov energie. Dozviete sa aj za akých okolností môže byť pre firmy prínosné využívanie elektromobilov, keďže od roku 2035 sa v Európe budú môcť predávať už iba nové osobné automobily, ktoré produkujú nulové „výfukové“ emisie.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 04.05.2023
  Prešov (Ukončené)

  Finančná sloboda III.

  Na workshope sa budeme podrobnejšie venovať finančnej analýze a stanovení si finančných cieľov v čase vysokej inflácie a hospodársko - ekonomických kríz. Získate dôležité informácie ako sa zamerať nielen na krátkodobé, ale najmä na dlhodobé zhodnotenie majetku. Dozviete sa aj, ako nadobudnúť dostatok aktív, ktoré vám budú generovať pasívny príjem.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 10.05.2023
  Prešov (Ukončené)

  Nové povinnosti v kybernetickej bezpečnosti

  V kybernetickej bezpečnosti platí „lepšia štipka prevencie, ako vrece nápravných opatrení“. Vynovená smernica NIS2 so sebou prináša zodpovednosť vrcholového manažmentu za zavedenie bezpečnostných opatrení, ich dodržiavanie a školenia zamestnancov i manažmentu. Stredné podniky ako nové povinné osoby sa musia pripraviť na rozšírenie pôsobnosti zákonných povinností a rozsahu auditu v kybernetickej bezpečnosti.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 10.05.2023
  Žilina (Ukončené)

  Laser a jeho využitie v podnikaní

  Možnosti lasera sa dajú naplno využiť aj pri práci s prírodným materiálom, akým je koža. Na besede predstavíme postup grafického návrhu darčekového predmetu, pričom využijeme spojenie možností vektorovej a rastrovej grafiky. Predstavíme nástroje programov Adobe Illustrator a Adobe Photoshop, ktoré umožňujú vytvoriť grafiku určenú pre gravírovanie a rezanie laserom.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
 • 10.05.2023
  Žilina (Ukončené)

  Kožené puzdro na nôž

  Naučte sa pracovať s laserom! Počas praktického workshopu za pomoci lasera vyrobíte gravírované kožené puzdro na nôž, ktorým môžete obdarovať blízkych. Dizajn navrhneme v programoch Adobe Illustrator a Adobe Photoshop, ktoré umožňujú vytvoriť grafiku určenú pre gravírovanie a rezanie laserom. Workshop je určený aj pre začiatočníkov.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
 • 11.05.2023
  Online (Ukončené)

  Manuál predaja

  Predávate produkty alebo služby? V ekonomicky nepriaznivých časoch je náročnejšie zvyšovať zisk a stabilizovať firmu, no nie je to nemožné. Na podujatí vám ukážeme kroky, ktoré budete chcieť aplikovať ihneď po jeho absolvovaní a dosahovať tak stanovený cieľ.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 12.05.2023
  Trenčín (Ukončené)

  Podnikateľky, ktoré uspeli

  Vlastný biznis je pre mnohých splneným snom, aj keď cesta k nemu býva často veľmi náročná. Vypočujte si rôzne príbehy úspešných žien, ktoré sa nebáli výziev, spojených s budovaním podnikania a postavili sa im čelom. Inšpirujte sa ich odvahou a odhodlaním presadiť sa v ešte stále dominantnom mužskom svete.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 16.05.2023
  Online (Ukončené)

  Superodpočet: Zníženie daňovej povinnosti technologických firiem a startupov

  Témou podujatia bude prezentácia legislatívnej možnosti daňového zvýhodnenia technologicky náročných vlastných ako aj zákazkových projektov, spojených s aktivitami vývoja alebo výskumu.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 16.05.2023
  Košice (Ukončené)

  Litophane - Podsvietená 3D fotografia

  Uchovajte spomienky zaznamenané na fotografiách kreatívnym spôsobom. Ukážeme vám, ako pomocou 3D tlače premeniť fotografie na podsvietené 3D modely. Litophane spája svet umenia, modelovania a jednoduchej elektroniky. Na besedu bude nadväzovať prakticky workshop: „Vyrobte si podsvietenú 3D fotografiu“.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
 • 16.05.2023
  Košice (Ukončené)

  Vyrobte podsvietenú 3D fotografiu

  Naučte sa základné zručnosti potrebné pre zhotovenie podsvietenej 3D fotografie Litophane. Workshop je určený aj pre začiatočníkov vo svete elektroniky. Výsledný projekt si odnesiete domov. Pred workshopom je potrebné sa prihlásiť na besedu: „Litophane – vaša 3D spomienka“

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
 • 17.05.2023
  Banská Bystrica (Ukončené)

  Budovanie dôveryhodnej značky

  Budujte so zákazníkmi vzťah založený na dôvere! Počas workshopu sa dozviete, aké rozhodujúce faktory pomáhajú značkám budovať dôveru vo svoje produkty či služby. Po workshope budete vedieť nastaviť komunikáciu svojej značky tak, aby bola efektívna a dôveryhodná.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 17.05.2023
  Žilina (Ukončené)

  Využitie lasera pri tvorbe šperkov

  Podnikajte a tvorte originálne! Zakomponujte do handmade tvorby prácu s laserom a otvorí sa vám široká paleta možností tvoriť originálne doplnky a šperky. Počas besedy vám teoreticky predstavíme možnosti výroby šperkov z drevených komponentov vyrezaných a gravírovaných laserom.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
 • 17.05.2023
  Žilina (Ukončené)

  Vyrobte originálny šperk laserom

  Podnikajte a tvorte originálne! Počas workshopu zúročíte teoretické informácie získané počas besedy, a pod vedením lektorky si vlastnoručne vyrobíte šperk z drevených komponentov vyrezaných a gravírovaných laserom. Pri práci môžete naplno využiť vlastnú tvorivosť, každý šperk tak bude jedinečný originál.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
 • 18.05.2023
  Online (Ukončené)

  Líder 21.storočia

  Byť dobrým lídrom v podnikaní vyžaduje najskôr spoznať samého seba. Určiť svoje silné a slabé stránky, objaviť v sebe potenciál, či vedieť prispôsobiť štýl vedenia rôznym typom zamestnancov, kolegov, či obchodných partnerov.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 22.05.2023
  Online (Ukončené)

  KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ - Tvoja cesta k podnikaniu

  Naštartujte svoj biznis na kurze, ktorý vám ponúka vedomosti v kocke potrebné na rozbeh podnikania.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
 • 23.05.2023
  Online (Ukončené)

  Elektronický podpis v podnikaní

  Elektronický podpis je v podnikaní nevyhnutným nástrojom pre rýchle, efektívne a bezpečné uzatváranie obchodných zmlúv, či podpisovania iných dokumentov. Na workshope sa oboznámite s princípmi fungovania elektronického podpisu, jeho použitím a platnosťou. Témou budú aj právne účinky elektronického podpisu a možnosti elektronickej komunikácie.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 23.05.2023
  Trnava (Ukončené)

  Networking ako marketingový nástroj – Trnava

  Témou dynamického networkingu bude, ako využiť silu interného marketingu pre efektívnu komunikáciu so zamestnancami, a aké marketingové nástroje využiť na budovanie zamestnaneckej značky. Pozrieme sa aj na najnovšie trendy a postupy v oblasti marketingu, komunikácie či budovaní zamestnaneckých značiek.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 25.05.2023
  Online (Ukončené)

  Argumentácia v biznise

  Keď argumenty nefungujú, vždy funguje aspoň vyjednávanie. Naučte sa ako urobiť kvalitnú prípravu na vyjednávanie. Ako správne využívať emóciu, budovať vzťah, používať ticho a pracovať s cenovou kotvou. Získate praktické informácie okamžite využiteľné v praxi.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 25.05.2023
  Online (Ukončené)

  Budovanie zvykov pre úspešné podnikanie

  Viete, že viac ako 40% každodenných ľudských činnosti sa zakladá na zvykoch a nie na rozhodnutiach? Pri skúmaní, čo majú spoločné úspešní ľudia z rôznych kútov sveta, a čo ich odlišuje od tých neúspešných, sa ukázalo, že sú to ich zvyky. Naše zvyky môžeme zmeniť, ak pochopíme ich podstatu.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Nepodnikatelia
 • 30.05.2023
  Trenčín (Ukončené)

  Networking a budovanie osobnej značky

  Podujatie, na ktorom budeme viesť networking a prepájať ho s témou osobnej značky. Osobná značka zakladateľa alebo zakladateľky firmy je súčasťou marketingu, rozvoja, či škálovania firmy a v dobe rozsiahlej konkurencie bude čoraz dôležitejšia. Zistite, ako využiť svoju odlišnosť a pretavte ju do marketingovej komunikácie.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 31.05.2023
  Online (Ukončené)

  Rozvoj a budovanie značky v online

  Každú firmu definuje značka. V ideálnom prípade by si mal byť spotrebiteľ schopný ľahko spojiť vašu značku s konkrétnym výrobkom či službou. Je však tomu tak? Na seminári sa dozviete, ako vybudovať unikátnu identitu v online priestore, vďaka ktorej si vás ľudia ľahko zapamätajú.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky