1_b.png

Podnikateľky, ktoré uspeli

cover_12.5.-Podnikateľky,-ktoré-uspeli.jpg

 

Vlastný biznis je pre mnohých splneným snom, aj keď cesta k nemu býva často veľmi náročná. Vypočujte si rôzne príbehy úspešných žien, ktoré sa nebáli výziev, spojených s budovaním podnikania a postavili sa im čelom. Inšpirujte sa ich odvahou a odhodlaním presadiť sa v ešte stále dominantnom mužskom svete.

ČO SA DOZVIETE

  • Inšpiratívne podnikateľské príbehy
  • Ako dať podnikaniu vlastnú pečať
  • Ako prekonať prekážky a presadiť sa vo svete biznisu
  • Postavenie žien v podnikaní – stereotypy, výhody, nevýhody
  • Networking

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Nikola Sedláčková - zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti eventive, s. r. o., autorka vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra. Okrem toho, že pomáha ľuďom v sebarozvoji, v súkromnom živote sa angažuje vo viacerých dobrovoľníckych projektoch ako Lesný klub Handrbolka (alternatívne spôsoby vzdelávania detí) a Trenčianska nadácia (fundraising a firemná filantropia).

HOSTIA

Želmíra Komorechová – zakladateľka a majiteľka spoločnosti KOMPAVA, ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu výživových doplnkov v Novom Meste nad Váhom. Vyštudovaná potravinová biochemička sa rozhodla pred viac ako 20timi rokmi založiť v tom čase na Slovensku zriedkavý biznis. V súčasnosti KOMPAVA patrí medzi stabilné a silné značky na trhu. Je držiteľkou ocenení Podnikateľka Slovenska 2015 a Absolútna Slovenka roka 2021.

Lenka Bartošová Čapková – riaditeľka a spolumajiteľka rodinnej firmy reklama BARTOŠ, ktorá je na trhu už takmer 37 rokov. S podnikaním vyrastala a už počas vysokej školy pomáhala s riadením firmy a po skončení školy sa do podnikania vrhla naplno. Firmu spolu s bratom rozšírili o nové technológie a dnes poskytujú komplexné služby v oblasti reklamy. S viac ako 30 zamestnancami sa stali stabilným zamestnávateľom v trenčianskom regióne a podarilo sa im presadiť aj v zahraničí.

Veronika Kostková – módna návrhárka z Trenčína, ktorá sa po skončení magisterského štúdia Odevného dizajnu venovala učeniu na Strednej umeleckej škole. Popri pedagogickej činnosti sa venovala tvorbe módnych kolekcií pod svojím menom. V roku 2018 sa rozhodla založiť vlastný biznis, v ktorom sa prioritou stala tvorba nadčasových svadobných šiat. V Bratislave má otvorený módny ateliér a na svojom konte mnoho spokojných neviest. 

KEDY

12.5.2023

09:00 – 12:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Trenčín

Soblahovská 6688

911 01 Trenčín

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.5.2023 do 13.00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Trenčín Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín

 

  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.tn@npc.sk

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prezentácie príkladov úspešných podnikateľských praxí, ako forma Informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené