ECO-TANDEM Aktuality

Prečítajte si projektový BLOG

 

Aktuality

 • 01.06.2023

  Európsky zelený týždeň - EU Green WEEK 2023: prezentácia programu EU ECO-TANDEM na talianskom národnom online podujatí dňa 7. júna 2023

  Klimatická kríza, post-pandemické obdobie, nové trendy, inovácie, neustále sociálne a demografické zmeny, to sú len niektoré skutočnosti, ktoré v súčasnosti majú vplyv na to, aby odborníci a malé a stredné podniky v odvetví cestovného ruchu držali krok s vývojom. Je nevyhnutné aby si osvojili svoje zručnosti a boli pripravení na zmeny. Toto je jedna z tém, o ktorej sa bude diskutovať na bezplatnom online podujatí “Zručnosti v oblasti cestovného ruchu pre digitálnu a zelenú transformáciu” dňa 7.6 v čase od 10.00 do 12.30 hod, ktoré organizuje projektový partner ENIT spolu s X23, koordinátorom programu EU ECO-TANDEM. Národné podujatie je súčasťou známeho podujatia EU Green Week (3.-11. jún), ktoré sa koná každoročne s cieľom diskutovať a oboznámiť sa s environmentálnou politikou Európskej únie. Podujatie ponúka príležitosť osláviť dosiahnutý pokrok a povzbudzuje jednotlivcov, komunity a organizácie k dôraznejším aktivitám v oblasti ochrany, zachovania a obnovy nášho životného prostredia dnes i pre budúce generácie, a to neustálou podporou trvalo udržateľného rozvoja. Témou tohto ročníka je “Vytvorenie sveta bez uhlíkovej stopy” a je úzko prepojená s Európskym rokom zručností - European Year of Skills. Podujatie ponúkne dve a pol hodiny informácií a diskusií s vystúpeniami medzinárodných odborníkov a priblíži výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci programu EU ECO-TANDEM. Realizácia programu sa blíži ku koncu a jedným z jeho úspechov je aj Biz program, ktorý podporil viac ako 50 podnikov na európskej úrovni. Program koordinuje organizátor podujatia, súkromné výskumné centrum a organizácia na podporu podnikania X23 so sídlom v Taliansku a realizuje ho spoločne s európskymi partnermi, medzi ktorých patria ENIT a Social Fare v Taliansku; Talianska obchodná komora v Nemecku; Univerzita Graz v Rakúsku, Green Evolution z Grécka a Slovak Business Agency. Registrovaní účastníci budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o “zelenej” a digitálnej transformácii, ako aj možnosť zúčastniť sa zaujímavého workshopu, počas ktorého budú certifikovaní facilitátori sprevádzať spoločnosti inovatívnym prístupom k REAL TIME STRATÉGII s využitím metodiky a nástrojov LEGO® SERIOUS PLAY® pre sektor cestovného ruchu. Celé dianie podujatia slávnostne otvorí Marika Mazzi Boém, riaditeľka pre inovačnú stratégiu spoločnosti X23. Po úvodnom otvorení vystúpi Ioannis Pappas, generálny riaditeľ gréckej spoločnosti Green Evolution, ktorá je partnerom v programe EU ECO-TANDEM a zameriava sa najmä na námorný cestovný ruch, plavby a inovácie. Amal Muntaser, projektová manažérka X23, bude hovoriť o mikrofinancovaní a bezplatnej odbornej príprave zameranej na malé a stredné podniky v sektore cestovného ruchu, pokiaľ ide o “zelené” a “modré” zručnosti. Podujatie bude obohatené o interaktívne panely, počas ktorých sa bude diskutovať o budúcnosti cestovného ruchu, ako aj o sile dvojitej tranformácie -Twin Transition a jeho prínose pre odolnosť voči zmene klímy. Otázke digitalizácie a sile inovácií v odvetví cestovného ruchu sa bude venovať Flavio Tagliabue, odborník na startupy v cestovnom ruchu, ktorý účastníkov prevedie novými ponukami a príležitosťami, ktoré poskytujú digitálne technológie, zatiaľ čo Patricia Marull zo spoločnosti Green Destinations bude hovoriť o digitálnej a zelenej ertifikácii a budúcnosti odborného vzdelávania a prípravy v odvetví cestovného ruchu. Online podujatia sa môžete zúčastniť tu: https://www.eventbrite.co.uk/e/eu-green-week-tourism-skills-for-digital-and-green-transition-tickets-638731271427
 • 02.05.2023

  Projekt EU ECO-TANDEM bol predstavený na EU workshope TAIEX v Bruseli

  Je ľahké hovoriť o udržateľnosti, ale naozaj sa robí niečo, čo pomôže našej planéte prežiť? Základy, aspoň na papieri, položila OSN, keď vypracovala Agendu 2030, pričom stanovila 17 cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť v priebehu nasledujúcich 17 rokov. Cieľom týchto globálnych výziev – zahŕňajúcich krajiny, podniky, verejnosť a profesionálov zo sveta kultúry a informácií – je spolupracovať v snahe zlepšiť bohatstvo zeme. Cenovo dostupná a čistá energia, opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a zodpovedná spotreba a výroba sú len niektoré z cieľov, ktoré sa, dúfajme, dosiahnu v rámci stanovených časových plánov. Toto sú dôležité otázky, ktoré sú okrem iného uvedené aj v programe EE ECO-TANDEM, projekte spolufinancovanom Európskou úniou prostredníctvom programu COSME. Zástupcovia SBA mali česť zúčastniť sa workshopu TAIEX – Technical Assistance and Information Exchange Instrument organizovanom Európskou komisiou 24. 4. 2023 v Bruseli. Účastníkom mali možnosť individuálne predstaviť projekt EU ECO-TANDEM a ilustrovať inováciu, na ktorej je založený, ako aj jeho cieľom, ktorým je podpora udržateľnejšieho cestovného ruchu. Tento cieľ sa bude napĺňať vďaka spolupráci TANDEMov vytvorených malými a strednými podnikmi a inovátormi, schopnými urýchliť proces zelenej transformácie a tým podporiť udržateľnosť MSP v cestovnom ruchu. V Bruseli sa SBA stretla aj s množstvom odborníkov na obehovú ekonomiku z celého sveta, ako napríklad profesor Jan Jonker, expert, ktorý v téme obehovej ekonomiky podporuje Európsku komisiu, prednáša udržateľnosť a rozvoj na Nijmegen School of Management Radboud University Nijmegen a bol nominovaný ako jedna zo 100 najvplyvnejších „zelených“ osobností v Holandsku, ktorá ponúkla niekoľko neoceniteľných rád a podnietila zaujímavú úvahu o ekologickej účinnosti a ekologickej účinnosti. Toto stretnutie bolo veľkou inšpiráciou aj pre náš projekt EU ECO-TANDEM, ktorý koordinuje X23 Srl (Taliansko) a realizuje skupina európskych partnerov vrátane ENIT a SocialFare v Taliansku; Talianska obchodná komora v Nemecku a Leipzig School of Management v Nemecku; Univerzita v Grazi v Rakúsku; Green Evolution v Grécku a Slovak Business Agency.
 • 18.04.2023

  EU ECO-TANDEM AWARDING CEREMONY: Ocenili sme víťazov európskeho projektu zameraného na zelenú transformáciu v odvetví cestovného ruchu

  40 ocenených TANDEMov, 4 vynikajúci key note spíkri, 3 najaktívnejší ambasádori, 131 účastníkov a viac ako 700 ľudí, ktorí sledovali podujatie online. Čísla, ktoré značia úspech podujatia Awarding Ceremony, ktoré sa uskutočnilo 14. februára 2023 v Miláne v rámci projektu EU ECO-TANDEM. Týmto podujatím vyvrcholilo 3-ročné úsilie partnerov projektu koordinovaného spoločnosťou X23 z Talianska, spolufinancovaného Európskou úniou prostredníctvom programu COSME – na počesť hlavných aktérov projektu, a to najmä 40 TANDEMov, z ktorých každý pozostáva zo spoločnosti v oblasti cestovného ruchu a inovatívnej spoločnosti, ktoré spoločne pracujú na piatich EKO-výzvach identifikovaných počas predchádzajúcej projektovej aktivity s cieľom podporiť “zelenú” transformáciu v odvetví cestového ruchu. Tímy TANDEMOV z Talianska, Nemecka a Slovenska spoločne riešili výzvy týkajúce sa post-Covidovej odolnosti, energetickej efektívnosti, šetrenia vody, obehovej ekonomiky, odpadového hospodárstva a mobility. "Práve inovátori sú interpretmi zmeny a eko transformácie, ktorá je pre odvetvie cestovného ruchu zásadná“, povedala Marika Mazzi Boém, riaditeľka sekcie inovácií v spoločnosti X23, súkromného výskumného centra, organizácie na podporu podnikania a projektová koordinátorka, ktorá predstavila TANDEMY a partnerov projektu realizovaného cieľom podporovať tradičné spoločnosti pôsobiace v odvetví cestovného ruchu v ekologickej premene. Ako uviedla Maria Elena Rossi (riaditeľka globálneho marketingu a propagácie v spoločnosti ENIT): „Projekt EU ECO-TANDEM je len začiatok cesty. Technologické inovácie sú dôležité, ale na dosiahnutie skutočného ekologického prechodu potrebujeme ľudské zdroje.” Angela Gerekou (predsedníčka Gréckej národnej organizácie cestovného ruchu) dodala: „Udržateľnosť siaha ďalej než je len znižovanie emisií. Vyžaduje symbiotický vzťah medzi cestovným ruchom a životným prostredím, podporu miestnych komunít a ich ekonomických aktivít a podporu trvalo udržateľného cestovného ruchu.” Francesca Martignoni (poradca v oblasti cestovného ruchu a marketingový špecialista so zameraním na odvetvie cestovného ruchu) tiež zdôraznila potrebu spolupráce zo strany všetkých: „Planéta Zem je hlavným aktívom cestovného ruchu a ešte nikdy nebola tak ohrozená. Jej zachovanie si vyžaduje odhodlanie jednotlivcov aj súkromných spoločností.” Vanda Maráková (Univerzita Mateja Bela na Slovensku) zdôraznila, že: “Medzi ukazovatele úspešnej turistickej destinácie treba zaradiť aj kvalitu života a šťastie miestnych komunít.” Projekt EU ECO-TANDEM koordinuje X23 Srl a implementuje ho v spolupráci s európskymi partnermi ENIT a Social Fare v Taliansku, Talianskou obchodnou komorou v Nemecku, Školou manažmentu v Lipsku, Univerzitou Graz v Rakúsku, Green Evolution v Grécku a Slovak Business Agency na Slovensku.
 • 09.02.2023

  Projekt EU ECO-TANDEM zavŕši svoju udržateľnú misiu!

  EU ECO-TANDEM Awarding Ceremony sa uskutoční už 14. februára v Miláne. Buďte pri tom! Počas talianskeho veľtrhu BIT Travel Exhibition v Miláne projekt EU ECO-TANDEM oslávi svoj príspevok k udržateľnejšiemu cestovnému ruchu a ocení spolupráce, ktoré priviedli účastníkov Biz Programu k víťazstvu. Zúčastnite sa podujatia „Awarding Ceremony“ a spoznajte víťazné TANDEMY! Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou komunity, ktorú projekt od svojho začiatku buduje. Využite možnosť stať sa súčasťou komunity odborníkov na cestovný ruch, inovatívnych podnikov poskytujúcich udržateľné riešenia a nadšencov pre udržateľný turizmus.🌳 Počas slávnostného odovzdávania cien vystúpia odborníčky na cestovný ruch: - Maria Elena Rossi - riaditeľka marketingu a propagácie Talianskej národnej agentúry pre cestovný ruch (ENIT) - Vanda Maráková - profesorka a vedúca Katedry cestovného ruchu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - Francesca Martignoni - poradca v oblasti cestovného ruchu a marketingový špecialista so zameraním na odvetvie cestovného ruchu - Angela Gerekou - prezidentka Národnej organizácie cestovného ruchu Grécka (GNTO) Súčasťou programu bude aj networkingový obed, počas ktorého budete mať možnosť vymieňať si skúsenosti a rozšíriť svoju sieť kontaktov na medzinárodnej úrovni! Pridajte sa k nám a k ďalším ekologicky zmýšľajúcim ľuďom 14. februára na milánskom veľtrhu BIT s zaregistrujte sa: https://docs.google.com/forms/d/19V8RXW4HiPBsTQV7kTkM7MS09zs1EIi8QVW7WG1aJbM/edit?ts=63a2ced4 Ďalšie informácie o veľtrhu BIT si môžete pozrieť na stránke: https://bit.fieramilano.it/en/.
 • 24.01.2023

  Projekt EU ECO-TANDEM Programme už čoskoro ocení svojich víťazov!

  Už 14.2.2023 sa v Miláne počas medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu v Taliansku Bit Fieramilano uskutoční Awarding Ceremony, kde budú oficiálne predstavené a slávnostne ocenené víťazné TANDEMY. Počas podujatia bude odprezentovaných niekoľko príkladov udržateľných riešení pre podniky v cestovnom ruchu a výsledky, ktoré môže priniesť medzi-sektorová spolupráca. Čestnými hosťami budú tí, ktorí prešli od slov ku skutkom a svoje plány na zelené riešenia pretavili vďaka spolupráci do reality. Vďaka účasti expertov z oblasti turizmu, ako aj iných odvetví bude podujatie skvelou príležitosťou na zdieľanie skúseností, získanie príkladov dobrej praxe i networking a veríme, že aj inšpiráciou pre ďalšie aktivity v oblasti udržateľného turizmu. V prípade záujmu o účasť nás kontaktujte: gavalcova@sbagency.sk.
 • 19.12.2022

  Je čas osláviť výsledky, ktoré naša spoločná práca priniesla!

  S radosťou vás pozývame na Awarding ceremony, slávnostné odovzdávanie cien EU ECO-TANDEM, kde budú ocenení najlepší z najlepších!
        
  KEDY: 14. februára 2023 od 10:30 do 14:30.
  KDE: Miláno, Taliansko ako súčasť BIT (https://bit.fieramilano.it/en/)

  Bude to pre nás všetkých chvíľa, keď sa podelíme o skúsenosti, výsledky vzniknutých spoluprác a oslávime dopad, ktorý sme dosiahli v sektore udržateľného cestovného ruchu. Podujatie bude skvelou príležitosť pre networking s podnikateľmi a odborníkmi z rôznych krajín Európy!

  Bližšie informácie o programe budú čoskoro zverejnené.

  Tím EU ECO-TANDEM vám praje veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023!

 • 20.09.2022

  Projekt EU ECO-TANDEM oslávil vzniknuté spolupráce!

  V rámci projektu EU ECO-TANDEM a jeho Biz Programu sa v prvej polovici septembra uskutočnila séria matchmakingových podujatí v Taliansku, Nemecku a na Slovensku, počas ktorých mali možnosť všetci účastníci programu osláviť nadviazanie spoluprác a formálne spečatiť vytvorenie spolupracujúcich dvojíc - TANDEMOV.

  Na Slovensku sa matchmakingové podujatie uskutočnilo 13.09.2022 hybridnou formou, čo umožnilo tým, ktorí sa ho nemohli zúčastniť osobne v hoteli Crowne Plaza, pripojiť sa online.

  Podujatie otvoril svojím príhovorom Prezident Združenia cestovného ruchu a Asociácie hotelov a reštaurácii Slovenska, pán Marek Harbuľák. Následne výkonný riaditeľ krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism pán František Stano prezentoval piliere udržateľnosti a vývoj v oblasti turizmu. Predsedníčka Vidieckeho parlamentu pani Mária Behanovská predstavila aktivity a iniciatívy v oblasti podpory vidieckeho turizmu. Riaditeľ Inštitútu Klimatickej neutrality a hotelier, pán Rastislav Amrich priblížil iniciatívu Green Slovakia a vyzval účastníkov k zapojeniu sa.

            

            

  Po príhovoroch, prezentáciách odborníkov v oblasti cestovného ruchu a networkingovej prestávke slovo dostali aj všetci účastníci Biz Programu prítomní či už osobne, alebo online. Tí mali možnosť predstaviť seba, spoločnosť, ktorú reprezentovali a prípadne aj svojho tandemového partnera, ak sa im už s niekým spoluprácu podarilo nadviazať. Tí, ktorým sa zatiaľ partnera na vytvorenie TANDEMU nepodarilo nájsť, využili túto príležitosť na oslovenie potenciálnych partnerov. Matchmakingové podujatie zároveň prinieslo príležitosť zoznámiť sa so spoločnosťami a ich zástupcami, ktorí sa k Biz programu pridali len nedávno.

  Dôležitou časťou podujatia bolo oficiálne potvrdenie vytvorenia TANDEMOV. Počas tejto časti oficiálne potvrdili svoju spoluprácu všetky doposiaľ vytvorené dvojice podpísaním Commitment Agreementu.

                                  

  Po podpísaní zmlúv odprezentovali zástupcovia slovenského partnera projektu Slovak Business Agency ďalšie kroky, ktoré budú v rámci projektu nasledovať a popísali postup pre vypracovanie akčného plánu, ktorý budú jednotlivé TANDEMY v najbližšom období vypracovávať.

  Zástupca rakúskeho partnera projektu University of Graz Mario Diethart zároveň počas podujatia informoval o vzdelávacom programe „Masterclasses“, ktorý projekt EU ECO-TANDEM pripravil pre účastníkov Biz Programu na základe EU ECO-TANDEM Akadémie.

  Na záver mali možnosť účastníci podujatia klásť otázky v súvislosti s projektom a nasledujúcimi úlohami. Pred oficiálnym ukončením podujatia mali účastníci prítomní osobne, ale aj online, priestor na networking, vzájomné rozhovory a nadväzovanie prípadných spoluprác aj mimo projektových aktivít.

  Už teraz sa tešíme na výsledky, ktoré prinesú vzniknuté spolupráce!

   

  Účastníkom sme tiež dali do pozornosti aktuálne medzinárodné vzdelávacie projekty RESTARTGREENPlasticValue a JUST, realizované v rámci SBA zamerané na oblasť udržateľnosti, obehového hospodárstva, digitalizácie, inovácií a spolupráce univerzít s malými a strednými podnikmi, do ktorých sa účastníci môžu zapojiť. Tieto projekty sú financované z programu Európskej únie Erasmus+.

   

 • 22.08.2022

  Úspech projektu EU-ECO-TANDEM v talianskom kole národnej súťaže EEPA 2022


  Slovak Business Agency je hrdým partnerom projektu EU ECO-TANDEM, ktorého cieľom je podpora udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom vytvárania spoluprác a synergií medzi malými a strednými podnikmi z oblasti cestovného ruchu a startupmi, či inovátormi pôsobiacimi nie len v odvetví turizmu. Projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie COSME.

  Spolu so všetkými partnermi sa tešíme z úspechu a výhry projektu EU ECO-TANDEM v talianskom kole European Enterprise Promotion Awards 2022 (EEPA), kde bol spolu s jedným ďalším talianskym projektom vybraný talianskym Ministerstvom hospodárskeho rozvoja. Projekt je zároveň v hre o európsku cenu SME Assembly 22.

  EEPA – podporovaná Európskou komisiou a koordinovaná v Taliansku Ministerstvom hospodárskeho rozvoja – bola založená práve s úmyslom udeliť ocenenia všetkým, ktorí efektívne propagujú podnikateľské nápady na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

  Tento rok je vypísaných šesť kategórií ocenení. Projekt EU ECO-TANDEM sa umiestnil na vrchole rebríčka „Podpora trvalo udržateľnej transformácie“, pričom boli zohľadnené kritériá originality, realizovateľnosti, vplyvu na miestnu ekonomiku, zlepšenie vzťahov medzi miestnymi aktérmi a prenositeľnosti.

  Program tak bude reprezentovať Taliansko a partnerské krajiny na slávnom odovzdávaní cien EEPA 2022, ktoré sa bude konať v Prahe v rámci SME Assembly od 28.11.2022 do 30.11.2022.

  Táto netrpezlivo očakávaná príležitosť by mohla poskytnúť ďalšie prekvapenia a ocenenia pre projekt EU ECO-TANDEM, ktorý je koordinovaný vedúcim partnerom X23 Srl a realizovaný európskymi partnermi ENIT (Italian National Tourist Board) a Social Fare v Taliansku; Italian Chamber of Commerce v Nemecku; Univerzity of Graz v Rakúsku; Green Evolution v Grécku a Slovak Business Agency na Slovensku.

  Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke projektu a sociálnych sieťach:

  Webová stránka projektu: https://www.eu-ecotandem.eu/

  Stránky sociálnych médií

   

   

 • 09.08.2022

  Výzva na prihlásenie do EU ECO-TANDEM Biz Programu je opäť otvorená!

  Dobré správy pre MSP v oblasti cestovného ruchu a inovátorov/startupy zo Slovenska, Nemecka a Talianska – projekt EU ECO-TANDEM opätovne otvoril výzvu na prihlásenie sa do Biz Programu!

   

  Ak ste podnik z oblasti cestovného ruchu, ktorý má záujem o zmenu svojho podniku smerom k udržateľnosti alebo inovátor/startup, ktorý vie pomôcť podniku stať sa ekologickejším a udržateľnejším, prihláste sa do EU ECO-TANDEM Biz Programu do 05.09.2022!

   

  Do programu je už zapojených niekoľko ekologicky zmýšľajúcich podnikov pripravených podporiť rozvoj udržateľného cestového ruchu, preto neváhajte, prihláste sa teraz a zlepšite svoje podnikanie pod odborným vedením a s možnosťou financovania do výšky 13 000 € pre víťazné TANDEMY! Podmienky financovania sú zverejnené tu: https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme

  Prihlásiť sa do Biz Programu môžete prostredníctvom tohto linku: https://x23eupro.grantplatform.com/

  Bližšie informácie o projekte EU ECO-TANDEM ako aj o Biz Programe nájdete na stránke projektu https://www.eu-ecotandem.eu/.

 • 03.08.2022

  Ocenenie projektu EU ECO-TANDEM rámci EEPA

  Projekt EU ECO-TANDEM sa stal jedným z dvoch talianskych víťazov národného kola European Enterprise Promotion Awards 2022 (EEPA Awards).

  European Enterprise Promotion Awards udeľuje ocenenia tým, ktorí podporujú podnikanie a malé podniky na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Talianske Ministerstvo pre hospodársky rozvoj ocenilo v kategórii „Podpora prechodu k udržateľnosti“ projekt EU ECO-TANDEM, ktorého cieľom je podporiť rozvoj v sektore trvalo udržateľného cestovného ruchu a pomôcť malým a stredným podnikom v cestovnom ruchu pri zelenej transformácii ich podnikania. Sme hrdí, že SBA je súčasťou tohto projektu a ako jeden z partnerov konzorcia môžeme prispievať k jeho úspechu.
  28. – 30. novembra sa zástupcovia projektu EU ECO-TANDEM zúčastnia na podujatí European SME Assembly v Prahe, kde bude súťažiť s ďalšími podobnými iniciatívami!
  🌳Zistite viac o projekte EU- ECO-TANDEM na webovej stránke projektu: https://eu-ecotandem.eu/ alebo sa prihláste na odber newslettera: https://gmail.us17.list-manage.com/subscribe...

 • 08.07.2022

  Znovuotvorenie výzvy na zapojenie sa do Biz Programu!

  Projekt EU Eco-Tandem Programme znovu otvára výzvu na zapojenie sa do Biz Programu! Výzva je otvorená pre európske malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu a inovatívne startupy do 25.7.2022, 17:00 hod SEČ. Zapojenie sa do Biz Programu dáva možnosť stretnúť odborníkov a „zeleno-zmýšľajúcie“ podniky, rozšíriť sieť kontaktov, ako aj získať 13 000 € v rámci TANDEM-u na zelenú transformáciu podniku a podporu udržateľného cestovného ruchu.
   
  Viac informácií o Biz Programe, ako aj o tom, kto je oprávnený získať financovanie môžete nájsť na tomto linku: https://eu-ecotandem.eu/the-biz-programme.
   
  Ak sa chcete stať súčasťou tejto zelenej misie, prihlásiť do Biz Programu môžete TU.
   
   
 • 16.05.2022

  Predĺženie termínu na prihlásenie do EU ECO-TANDEM Biz Programu!

  Do Biz Programu projektu @EU ECO-TANDEM PROGRAMME sa môžete prihlásiť do 1.Júna!

  Na podanie prihlášky ostáva ešte pár dní, preto nezmeškajte príležitosť získať 6 500 eur na zavedenie zelených riešení do Vášho podnikania. Ak dokončujete Vašu prihlášku, sfinalizujte ju a odošlite do 01.06.2022. Nenechajte si ujsť príležitosť zviditeľniť sa, vytvoriť si sieť kontaktov a získať finančnú podporu!

  Bližšie informácie nájdete na webstránke projektu https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme.

  Ak máte otázky týkajúce sa Vašej prihlášky, napíšte nám mail na info@eu-ecotandem.eu.

  Na stránke https://eu-ecotandem.eu/faq si tiež môžete pozrieť sekciu FAQ (často kladené otázky).

 • 27.04.2022

  Výzva na prihlásenie do EU ECO-TANDEM Biz Programu

  Malé a stredné podniky (MSP) v oblasti cestovného ruchu a startupy majú šancu získať prostrednícvtom Európskej komisie a projektu EU ECO-TANDEM financovanie ich ekologickej transformácie.

  Prihláste sa do EU ECO-Tandem Biz Programu do 15.05.2022!

  Čo vlastne je EU ECO-TANDEM Biz Program?

  Biz Program umožňuje MSP v oblasti cestovného ruchu a startupom pracovať na inovatívnych udržateľných projektoch v cestovnom ruchu vo dvojici - TANDEME. Každý TANDEM (zložený z 1 startupu a 1 MSP) bude mať možnosť získať finančný grant do výšky 13 000€ na financovanie udržateľného projektu v rámci cestovného ruchu.

   

  Ako sa môžete zaregistrovať?

  V rámci otvorenej výzvy si najskôr overte, či sa môžete do programu zapojiť na základe našich kritérií. Dokument sa dá stiahnuť na tomto linku.

  Následne sa môžete zaregistrovať prostredníctvom špecializovanej platformy. Na dokončenie prihlášky máte čas do 15. mája 2022.

  Po registrácii budete vyzvaní, aby ste si vybrali jednu z vašich eko-výziev. Výzvy si môžete pozrieť na tejto stránke.

  Na tomto linku  nájdete všetky dokumenty, ktoré pre Vás môžu byť užitočné.

   

  Čo sa stane po 15. máji?

  Skupina externých odborníkov vyberie MSP a startupy, ktoré sa zapoja do druhej fázy programu. Prostredníctvom rozhovorov s našimi partnermi a matchmakingovej platformy, Vám pomôžeme nájsť Vášho partnera, s ktorým vytvoríte TANDEM.

  Po predbežnom výbere TANDEMOV, budete pozvaní na matchmakingové podujatie v Taliansku, Nemecku alebo na Slovensku, ktoré sa uskutoční v septembri 2022.

  Po podpísaní zmluvy, budete mať 45 dní na to, aby ste vytvorili Akčný plán obsahujúci hlavnú myšlienku Vášho projektu a upresňujúci ako bude grant použitý a aké výsledky očakávate. V rámci tohto procesu budete podporovaní našim externým Tandem Advisorom (tandemovým poradcom). Váš Akčný plán bude hodnotený členmi High-Level Advisory Board, ktorí vyberú 31 víťazných TANDEMOV. Tieto TANDEMY budú následne ocenené.

   

  Máte nejaké otázky týkajúce sa Vašej prihlášky?

  Napíšte nám na adresu info@eu-ecotandem.eu alebo navštívte stránku FAQ.

 • 14.04.2022

  Pozvánka na podujatie EU ECO-TANDEM Biz Programme Q&A session

  Projekt EU ECO-TANDEM ponúka do 15.5.2022 príležitosť prihlásiť sa prostredníctvom otvorenej výzvy do EU ECO-TANDEM Biz Programu a získať tak možnosť vytvárať partnerstvá s cieľom vyriešiť niektoré z výziev v oblasti prechodu k udržateľnému cestovnému ruchu, ako aj možnosť získať finančný príspevok do výšky 13 000 €. 

  V súvislosti s touto otvorenou výzvou by sme Vás radi pozvali na online podujatie „EU ECO-TANDEM Biz Programme Q&A session“, počas ktorého zodpovieme všetky otázky súvisiace s prihlasovaním sa do programu. Podujatie sa uskutoční online formou 21.04.2022 so začiatkom o 15:00 hod.

  Ak máte záujem o účasť v Biz Programe a chceli by ste sa dozvedieť viac, prípadne ak už pripravujete svoju prihlášku a máte nejaké otázky, vyplňte registračný formulár TU a zúčastnite sa podujatia. 

  Neváhajte sa opýtať, radi Vám odpovieme.

 • 16.03.2022

  EU ECO-TANDEM spúšťa prihlasovanie do Biz Programu

   

  Výzva na prihlásenie do Biz Programu pre európske malé a stredné podniky (MSP) z oblasti cestovného ruchu a startupy je OTVORENÁ! Prihlásiť sa môžete do 15. mája 2022.

   


  Projekt EÚ ECO-TANDEM je o vzájomne výhodnej spolupráci! Pozývame tradičné MSP v oblasti cestovného ruchu a startupy, aby sa prihlásili do EU ECO-TANDEM Biz Programu!

  Na základe výzvy budú vybraté MSP v cestovnom ruchu a inovátori, ktorí sa spárujú v „TANDEME“. Spolu budú pracovať na vyriešení niektorej z TOP 5 EKO-UDRŽATEĽNÝCH VÝZIEV v odvetví cestovného ruchu, pričom inovátor podporí MSP z oblasti  cestovného ruchu pri prechode na ekologickejší a udržateľnejší prístup.

  Prihlásením sa v rámci tejto výzvy získate možnosť rozšíriť Vašu sieť kontaktov, vyriešiť niekoľko naliehavých výziev vo Vašom podnikaní súvisiacich s ekologickým prechodom, objaviť možnosti mikrofinancovania a oveľa viac!

   


  V závere Biz Programu bude vybratých 62 európskych MSP z oblasti cestovného ruchu, ktoré budú finančne podporené.

                       

  VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A TERMÍN PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK:

  Jazyk

  Akceptované budú iba prihlášky predložené v angličtine. Prihlášky podané v inom jazyku nebudú hodnotené.

  Termín

  Akceptované budú iba prihlášky podané v stanovenom termíne pred uzatvorením výzvy. Výzva bude otvorená do 15. mája 2022 do 17:00 SELČ (bruselského času).

  Digitálny spôsob predkladania

  Akceptácia prihlášok:

  • Akceptované budú len prihlášky podané prostredníctvom Good Grants online platformy so všetkými priloženými prílohami.
  • Papierové/tlačené verzie zaslané poštou alebo iným spôsobom nebudú akceptované. Akceptované nebudú ani ručne písané prihlášky.

   

  Ďalšie informácie spolu so všetkými dôležitými dokumentmi nájdete na stránke projektu https://www.eu-ecotandem.eu/the-biz-programme.

   

  Akýchkoľvek otázky týkajúce sa Biz Programu môžete zasielať na adresu info@eu-ecotandem.eu. Navštíviť tiež môžete stránku k často kadeným otázkam FAQ, kde nájdete ďalšie informácie.

   

  UROBTE UDRŽATEĽNÚ ZMENU DNES A PRIHLÁSTE SA DO BIZ PROGRAMU!

                                                                          Prihláste sa hneď!
   
 • 11.03.2022

  Prihláste sa do Biz programu a urobte zmenu k udržateľnému cestovnému ruchu!

    Spustenie EU ECO-TANDEM Biz programu sa blíži!                                                                  

   

   

   

   

   

   

   

   


  Od polovice marca 2022 sa o účasť v programe budú môcť uchádzať malé a stredné podniky (MSP) v oblasti cestovného ruchu a startupy! Vybraní účastníci budú mať možnosť pracovať v TANDEME na inovatívnych projektoch trvalo udržateľného cestovného ruchu a výherci získajú voucher v hodnote 13 000 EUR na realizáciu svojho projektu!

   

  Uvažujete o prihlásení sa do programu? Pozrite si nižšie uvedené informácie a zistite, ako to funguje a kto sa môže zúčastniť.

   

  Kto sa môže zúčastniť?

  Do programu sa môžu zapojiť dva typy spoločností:

  1. MSP v oblasti cestovného ruchu, ktoré zaostávajú v ekologickej transformácii a chcú transformovať svoj obchodný model udržateľným spôsobom.

  Do tejto kategórie patria spoločnosti pôsobiace v niektorej z nasledujúcich oblastí:

  • Hotelové a podobné ubytovanie
  • Turistické a iné  krátkodobé ubytovanie
  • Autokempingy táboriská a miesta pre karavány
  • Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
  1. Startupy z oblasti cestovného ruchu, ako aj z iných oblastí

  Startupom označujeme nezávislú organizáciu, ktorá má menej ako päť rokov a je zameraná na vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie škálovateľného, inovatívneho, technológiou podporujúceho produktu s vysokým a rýchlym rastom.

  Oba subjekty musia mať sídlo v členskom štáte EÚ. Keďže krajinami, na ktoré sa projekt zameriava sú Nemecko, Taliansko a Slovensko, 60 % dostupných miest bude vyhradených pre kandidátov z týchto krajín. Zvyšných (40 %) účastníkov môže pochádzať z ostatných členských štátov EÚ, pričom spoločnosti z Grécka a Rakúska budú mať v rámci výberového procesu bod navyše.

  Na potvrdenie štatútu MSP v cestovnom ruchu alebo startupu budú musieť záujemcovia o účasť v programe predložiť počas výberového konania partnerom konzorcia formálny, aktualizovaný výpis z obchodného alebo živnostenského registra, v ktorom je preukázaný NACE kód.

  Čo od vás očakávame?

  Účastník EU ECO-TANDEM Biz programu by mal:

  • vyriešiť jednu z výziev definovanú v rámci projektu EU ECO-TANDEM (ešte stále môžete za výzvy hlasovať: TU)
  • byť otvorený spolupráci a ekologicky udržateľnému prístupu
  • definovať jasný akčný plán na vyriešenie výzvy spolu s partnerským startupom/MSP
  • hľadať riešenia, ktoré prinášajú udržateľnejšie správanie, procesy a služby pre klientov
  • vyhnúť sa konfliktu záujmov
  • podpísať záväzok/dohodu s ohľadom na akčný plán
  • implementovať dohodnutý akčný plán aj s využitím vouchera v zmysle pravidiel
  • včas reportovať použitie finančných prostriedkov s cieľom získať refundáciu pomocou nástrojov vyžadovaných konzorciom

  Ako program funguje?

  Marec 2022 – apríl 2022

  Prostredníctvom webovej stránky projektu www.eu-ecotandem.eu si budete môcť podať prihlášku do programu.

  Júl 2022

  Budú vybraté startupy a MSP, ktoré budú následne pozvané na matchmakingové podujatia v jednej z troch krajín. Počas týchto podujatí budú oficiálne vytvorené TANDEMY.

  September – október 2022

  TANDEMY budú pracovať na svojich akčných plánoch.

  December 2022

  Víťazné TANDEMY budú pozvané na slávnostné odovzdávanie cien, kde získajú voucher v hodnote 13 000 € na financovanie pilotného projektu, ktorý budú realizovať.

  Ako funguje financovanie?

  Maximálna výška finančnej podpory pre TANDEM nemôže presiahnuť 13 000 €.

  1. Ak TANDEM tvoria 2 MSP v oblasti cestovného ruchu, finančná podpora bude rozdelená rovnakým dielom medzi obe strany (každý 6 500 €).
  2. Ak TANDEM tvorí 1 MSP v oblasti cestovného ruchu a 1 MSP alebo startup z inej oblasti, voucher v plnej výške (13 000 €) bude pridelený len MSP v oblasti cestovného ruchu.

   

  Nezmeškajte túto úžasnú šancu a sledujte stránku projektu EU ECO-TANDEM, kde bude zverejnená výzva na prihlásenie sa!

 • 01.03.2022

  Projekt EU ECO-TANDEM predstavíme na podujatí „Greennovation in Tourism: Info Day“

  Už 7. marca 2022 o 10:30 predstavíme projekt EU ECO-TANDEM na podujatí „Greennovation in Tourism: Info Day“ v rámci satelitných podujatí Európskeho klimatického paktu!

  Informačný deň bude zameraný na poskytovanie:

  • zelených zručností a vedomostí na zvýšenie kapacity malých a stredných podnikov z oblasti cestovného ruchu v procese zelenej transformácie
  • informácií o nadchádzajúcom Biz Programe ako potenciálnej príležitosti mikrofinancovania pre malé a stredné podniky v cestovnom ruchu, ktoré majú záujem o ekologickú transformáciu

  Nové pohľady a nápady vnesú do podujatia mladí ľudia, ktorí predostrú svoju víziu udržateľnejšieho cestovného ruchu v zmysle metodológie facilitácie, vďaka čomu by sme mohli prísť s nápadmi, ktoré by mohli prispieť k iniciatíve Nový európsky Bauhaus.

   

  Ak Vás zaujíma téma udržateľného cestovného ruchu a zelená transformácia alebo ste súčasťou malých a stredných podnikov z oblasti cestovného ruchu, zaregistrujte sa tu!

 • 08.02.2022

  Projekt EU ECO-TANDEM bude predstavený v rámci podujatia EU Industry Week!

  Počas podujatia EU Industry Week prestavíme EU ECO-TANDEM Program! Nenechajte si ujsť príležitosť dozvedieť sa viac o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu a projekte EU ECO-TANDEM!

  O projekte EU ECO-TANDEM sa budete môcť dozvedieť viac na podujatí „Towards a full green and digital transformation: the role of EU SMEs and startups in the travel and tourism industry” (Smerom k úplnej zelenej a digitálnej transformácii: úloha európskych malých a stredných podnikov a startupov v odvetví cestovného ruchu), ktoré organizuje X23 v rámci EU Industry Week 2022 21.2.2022 o 14:00 hod. Podujatie bude zamerané na zelenú a digitálnu transformáciu: od hlavných prejavov o kreatívnych nápadoch, po náhľad do problematiky trhu; finančnej podpory pre spoluprácu a spoluprácu ekosystémov. V rámci projektu EU ECO-TANDEM predstavíme jeho nadchádzajúci Biz Program určený tradičným malým a stredným podnikom v oblasti cestovného ruchu a startupom, vďaka ktorému tieto podniky budú môcť získať možnosť ukázať svoj potenciál a získať finančné prostriedky spoluprácou v TANDEMe na preklenutie „priepasti v ekologickej udržateľnosti“ v sektore cestovného ruchu.

  Ak sa zaujímate o  ekologicky udržateľný cestovný ruch, nové digitálne technológie a túžite sa dozvedieť sa viac o budúcnosti cestovného ruchu, nenechajte si túto udalosť ujsť a prihláste sa TU!

   

 • 11.01.2022

  Pomôžte nám identifikovať EKO-výzvy!

  Povedzte nám, akým výzvam čelíte, počúvame Vás!

  Medzinárodný projektu EU ECO-TANDEM sa zameriava na podporu rozvoja udržateľného cestovného ruchu. Vyplňte prieskum a pomôžte nám tým identifikovať EKO-výzvy, ktorým čelia malé a stredné podniky v cestovnom ruchu. Zaberie Vám to max 15 minút a výrazne tým prispejete k zelenej misii EU ECO-TANDEM! Budeme Vám veľmi vďační a starostlivo zanalyzujeme všetky odpovede, aby sme pochopili, aké EKO-výzvy sú najnaliehavejšie. Práve tieto výzvy budú predmetom riešenia projektov písaných TANDEMAMI, dvojicami podnikov z oblasti cestovného ruchu, ktoré vytvoríme počas Matchmakingových podujatí v rámci nášho Biz Programu.

  Viac informácií nájdete na webovej stránke EU ECO-TANDEM: https://www.eu-ecotandem.eu/the-programme  

  Zúčastnite sa prieskumu a pomôžte svojimi skúsenosti a znalosti podporiť udržateľnosť cestovného ruchu!

  Dotazník je dostupný v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu!

  Vyplniť dotazník

  (dotazník v slovenskom jazyku)

  Start the Survey!

  (dotazník v anglickom jazyku)

   

 • 29.11.2021

  EU ECO-TANDEM Program hľadá ambasádorov!

                                           

  Prihlásiť sa môžete do 15.1.2022, preto nezmeškajte príležitosť stať sa súčasťou našej komunity!

  Jednou z hlavných úloh projektu EU ECO-TANDEM je vytvoriť spolupráce v odvetví cestovného ruchu s cieľom podporiť udržateľné inovácie. Spolu môžeme ekoturizmus posilniť, preto sa konzorcium projektu EU ECO-TANDEM snaží kráčať v tandeme s komunitou pri riešení výziev ekoturizmu.

   

  EU ECO-TANDEM ambasádor informuje, inšpiruje a podporuje ekologicky udržateľný cestovný ruch v rámci svojich komunít a sietí.

  Prihláste sa teraz, aby ste mohli stať súčasťou našej siete a šíriť informácie o našej misii!

   

  Kto je EU ECO-TANDEM ambasádor?

  EU ECO-TANDEM ambasádor je profesionál alebo odborník, ktorý má silnú sieť kontaktov v oblasti eko-udržateľného cestovného ruchu (alebo cestovného ruchu vo všeobecnosti) a má tiež silné spojenie s cieľovou skupinou projektu EU ECO-TANDEM:

  • tradičnými malými a strednými podnikmi v oblasti cestovného ruchu (hotelové a podobné

  ubytovanie; turistické a iné krátkodobé ubytovanie; autokempingy, táboriská a miesta pre karavany; cestovné agentúry, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti);

  • inovatívnymi startupmi;
  • alebo podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v oblasti udržateľnosti životného prostredia.

   

  Úloha EU ECO-TANDEM ambasádora

  EU ECO-TANDEM ambasádori budú zvyšovať informovanosť verejnosti o projekte EU ECO-TANDEM, zároveň maximalizovať jeho dosah  a šíriť jeho výsledky. Okrem toho budú ambasádori zohrávať dôležitú úlohu v rámci zapájania cieľových skupín do projektu EU ECO-TANDEM.

   

  4 hlavné aktivity EU ECO-TANDEM ambasádora:

  • šírenie vízie a informácií o nadchádzajúcich podujatiach projektu EU ECO-TANDEM; podpora komunikačných aktivít programu;
  • nominácia 6 kandidátov z relevantných oblastí (turizmus alebo trvalo udržateľné oblasti) v rámci nadchádzajúceho Biz Programu (minimálne 3 inovatívne startupy a 3 tradičné MSP z oblasti cestovného ruchu);
  • zdieľanie osobných skúseností s účastníkmi a partnermi projektu EU ECO-TANDEM (voliteľné, ak existuje);
  • propagácia programu EU ECO-TANDEM minimálne na 2 online alebo offline podujatiach.

   

  Výhody, ktoré vyplývajú z pozície EU ECO-TANDEM ambasádora

  Byť súčasťou siete kontaktov projektu EU ECO-TANDEM má zmysel a poskytuje vám úžasné príležitosti a skúsenosti!

  • EU ECO-TANDEM ambasádori budú mať možnosť stať sa súčasťou siete kontaktov projektu EU ECO-TANDEM, čo im prinesie možnosť vytvoriť si kontakty s odborníkmi a profesionálmi zo sektorov cestovného ruchu a inovácií v rámci Európy.
  • EU ECO-TANDEM ambasádori budú vždy informovaní o najnovších novinkách v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom newsletterov  a pozvánok na podujatia organizované  v rámci projektu EU ECO-TANDEM.
  • Prostredníctvom šírenia informácií o programe EU ECO-TANDEM budú ambasádori zviditeľnení naprieč Európou. Zároveň budú mať ambasádori možnosť spropagovať sa prostredníctvom sociálnych sietí projektu EU ECO-TANDEM, newsletterov a webovej stránky projektu.

   

  Ocenenie EU ECO-TANDEM ambasádora

  Ambasádor, ktorý bude najaktívnejší na sociálnych sieťach a pomôže zapojiť do projektu čo najviac malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu alebo startupov bude ocenený. Ocenenie EU ECO-TANDEM ambasádora bude udelené počas záverečného podujatia a slávnostného odovzdávania cien (začiatkom roka 2023).

   

  Ako vyzerá práca EU ECO-TANDEM ambasádora

  Ambasádori budú požiadaní, aby aktívne šírili a propagovali podujatia a aktivity programu, najmä v období od januára do mája 2022.

  Každý ambasádor bude zvolený na obdobie 1 roka.  Ak po skončení tohto obdobia bude chcieť ambasádor pokračovať v spolupráci, konzorcium projektu EU ECO-TANDEM predĺži jeho pôsobenie.

   

  Od EU ECO-TANDEM ambasádora sa očakáva:

  • zverejnenie minimálne 5 postov na sociálnych sieťach;
  • propagácia projektu EU ECO-TANDEM minimálne na 2 online alebo offline podujatiach.

   

  Ako sa môžete stať EU ECO-TANDEM ambasádorom?

  Krok 1. Záujemca vyplní online prihlášku na webovej stránke projektu EU ECO-TANDEM

  V rámci prihlasovacieho formulára je potrebné vyplniť požadované informácie a vyjadriť súhlas so zdieľaním vašich informácií prostredníctvom sociálnych sietí projektu EU ECO-TANDEM.

  Krok 2.EU ECO-TANDEM osloví vybraných ambasádorov

  Ambasádori budú vyberaní objektívnym, transparentným procesom na základe zásluh a motivácie uchádzačov.

  Každý vybratý ambasádor dostane potvrdzujúci e-mail s menovacím listom. Vyhodnotenie výberového konania sa uskutoční v decembri 2021. Meno, fotografia a krátky opis ambasádora budú zverejnené na sociálnej sieti a webovej stránke projektu EU ECO-TANDEM.

  Krok 3. Každý ambasádor je zvolený na jeden rok s možnosťou predĺženia na rovnaké obdobie.

  Ambasádori musia vykonávať všetky činnosti a plniť úlohy uvedené vyššie.

 • 18.11.2021

  Pozvánka na podujatie "Zelené inovácie pre podniky v cestovnom ruchu"

  Dajme spolu zelenú udržateľnému cestovnému ruchu prostredníctvom inovatívnych riešení, ktoré si predstavíme 23.11.2021 online na podujatí "Zelené inovácie pre podniky v cestovnom ruchu".

  Inovácie, technológie a nové postupy, ktoré nám pomáhajú zlepšiť náš každodenný život, majú potenciál zlepšiť aj situáciu v cestovnom ruchu a prispieť k  jeho udržateľnosti. Pre nájdenie konkrétnych inovatívnych riešení, ktoré prispejú k zvýšeniu udržateľnosti cestovného ruchu, je dôležité otvárať spoločný dialóg a hľadať možnosti spolupráce. Pridajte sa k nám a spoločne nájdime možnosti pre uskutočnenie pozitívnej zmeny k udržateľnejšiemu cestovnému ruchu!

   

  V úvode podujatia predstavíme príležitosti, ktoré ponúka medzinárodný projekt EU ECO-TANDEM a  jeho Biz Programme, ktorý čoskoro otvorí výzvu pre podniky v cestovnom ruchu a finančným grantom do výšky 13 000 EUR ocení najlepšie udržateľné riešenia a ich implementáciu v rámci podniku.

  Nasledovať bude prezentácia prvej dobrovoľnej iniciatívy pre zavádzanie princípov udržateľnosti na Slovenku. Zelená charta Green Slovakia Index je zároveň zameraná na posilnenie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom

  V poslednej časti podujatia budú mať startupy/inovatívne malé a stredné podniky možnosť predstaviť svoje inovatívne riešenia, ktoré by mohli využiť tradičné malé a stredné podniky z oblasti cestovného ruchu a prispieť tak k udržateľnosti cestovného ruchu. Nadväzovať bude diskusia o možnostiach spolupráce inovatívnych podnikov a tradičných malých a stredných podnikov z oblasti cestovného ruchu.

   

  Na podujatie sa môžete registrovať pomocou tohto registračného formulára do 23.11.2021, 12:00.

   

  Tešíme sa na Vás!

   

 • 05.11.2021

  Videozáznam z Info dňa Riešenia pre udržateľný turizmus

  Pozrite sa, ako to vyzeralo na Info dni "Riešenia pre udržateľný turizmus“ organizovanom Slovak Business Agency v rámci medzinárodného projektu EU ECO-TANDEM v spolupráci s Inštitútom klimatickej neutrality - iniciatívou Green Slovakia a Asociáciou hotelov a reštaurácii Slovenska (AHSR). 26.10.2021 sme počas podujatia v Hoteli Apollo odprezentovali možnosti, ktoré ponúka medzinárodný projekt EU ECO-TANDEM v oblasti uddržateľnosti cestovného ruchu. Celú prezetnáciu si môžete pozrieť prostredníctvom videozáznamu z podujatia na tomto linku https://www.youtube.com/watch?reload=9&app=desktop&v=-i-DJdCdnR4.

  Viac o projekte EU ECO-TANDEM sa dozviete na webovej stránke projektu https://www.eu-ecotandem.eu/.  

   

   

 • 02.11.2021

  EU ECO-TANDEM Info day

  26.10.2021 sa v Hoteli Apollo uskutočnil Info day s názvom „Riešenia pre udržateľný turizmus“, ktorý zorganizlovali Slovak Business Agency v rámci medzinárodného projektu EU ECO-TANDEMInštitút klimatickej neutrality - iniciatíva Green Slovakia a Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska (AHSR).  Účastníkom podujatia boli predstavené možnosti, ako môžeme spoločne urobiť pozitívnu zmenu k udržateľnejšiemu cestovnému ruchu.

  Počas prvej časti podujatia odzneli informácie o projekte EU ECO-TANDEM, ktorý prostredníctvom čoskoro otvorenej výzvy na prihlásenie umožní mikro, malým a stredným podnikom uchádzať sa o zapojenie do Biz programu a získať tak grant do výšky 13 000€.

  V druhej časti sa hostia z verejného i súkromného sektora sa podelili o svoje skúsenosti s iniciatívou Green Slovakia Index a Zelenou chartou, ktorá umožňuje uskutočniť dialóg na posilnenie implementácie princípov udržateľnosti miestnymi samosprávami a podnikateľskými subjektmi. Počas tejto časti vystúpili Rastislav Amrich - manažér Inštitútu klimatickej neutrality; Lucia Lanáková - vedúca Oddelenia stratégie a projektového riadenia Bratislava - Staré Mesto; Martin Mňahončák - manažér Platformy rozvoja športu a cestovného ruchu a Marek Harbuľák, prezident AHRS.

    

     

  Podujatie uzatvorila Road show pre členov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.  Počas tejto časti prezident AHRS predstavil aktuálne novinky, aktivity a užitočné informácie pre vlastníkov, prevádzkovateľov a manažérov v HORECA sektore.

  Počas podujatia sme mali možnosť diskutovať o eko-výzvach, ktorým v súčasnosti čelia podniky v oblasti cestovného ruchu. Účastníci podujatia mohli tieto výzvy uviesť prostredníctvom aplikácie Slido.

  Ďakujeme všetkým za účasť a už teraz sa tešíme na ďalšie podujatie na tému udržateľného turizmu. Pre viac informácií sledujte našu stránku alebo stránku projektu https://www.eu-ecotandem.eu/ .