Projekt EU ECO-TANDEM sa po troch rokoch podpory rozvoja udržateľného cestovného ruchu končí

Európskou úniou spolufinancovaný projekt EU ECO-TANDEM končí po troch rokoch úzkej spolupráce s kľúčovými aktérmi v oblasti cestovného ruchu s cieľom dosiahnuť ekologický vplyv na odvetvie cestovného ruchu.

Po troch rokoch realizácie sa projekt EU ECO-TANDEM končí. Od roku 2020 sa EU ECO-TANDEM usiloval o zelenší  a udržateľnejší cestovný ruch. Uskutočnili sa aktivity a podujatia, ktoré pomohli mnohým odborníkom v oblasti cestovného ruchu pri budovaní kapacít, poskytovaní odborného poradenstva a finančnej podpory.

 

Na tejto ceste nás sprevádzalo približne 650 účastníkov v oblasti cestovného ruchu a udržateľnosti. EU ECO-TANDEM vytvoril sieť cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce, ktorá podporuje výmenu znalostí a prechod na ECO zodpovednú zmenu, čím podporuje tradičné malé a stredné podniky pri osvojení si zodpovednejšieho a ekologicky udržateľného myslenia a poskytovania svojich služieb, produktov alebo procesov.

 

Nasadnime do stroja času a pozrime sa na tri aktivity, ktoré sa uskutočnil v rámci projektu EU ECO-TANDEM:

  1. EU ECO TANDEM Akadémia;
  2. EU ECO-TANDEM Biz Program;
  3. Sieť kontaktov.

 

EU ECO-TANDEM Akadémia je 10-týždňový online kurz, ktorý sa skladá z teoretického vzdelávacieho programu ECO-TANDEM a prakticky zameraného tréningového programu ECO-TANDEM. Do akadémie sa zaregistrovalo 463 osôb, pričom 80 % uchádzačov uviedlo, že si rozšírili svoje vedomosti a kapacity v oblasti udržateľného cestovného ruchu. Pozitívna spätná väzba a uznanie akadémie viedli k dobrému štartu projektu. Účastníci vzdelávacieho programu boli nadšení a pripravení na ďalšiu cestu EU ECO-TANDEMom v rámci jeho BIZ Programu. Malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu často nemajú kapacitu, dostatok prostriedkov alebo zdrojov na zelenú transformáciu svojho podnikania. Vo finančnej a vedomostnej oblasti poskytol EU ECO-TANDEM bezplatný online vzdelávací kurz, ktorý mal zabezpečiť, že vedomosti o udržateľnom cestovnom ruchu sa budú šíriť v profesionálnej sfére. Po ukončení tréningového kurzu, zorganizovali partneri konzorcia v rámci Biz Programu 9 informačných dní a 9 seminárov  (Info day) v Taliansku, Nemecku, na Slovensku, v Rakúsku a v Grécku.


Podujatia mali za cieľ nielen pomáhať jasne porozumieť malým a stredným podnikom (MSP) v oblasti cestovného ruchu, t. j. s akými prekážkami sa stretávajú pri prechode na zelenú transformáciu, aké sú hlavné ekologické výzvy, ktorým v súčasnosti čelia, ale aj podporiť udržateľný cestovný ruch a pripravovanú projektovú aktivitu - BIZ Program, ktorý je jedným z pilierov projektu. BIZ Program oceňuje medzisektorovú a nadnárodnú spoluprácu. Každý TANDEM pozostával z jedného tradičného MSP v oblasti cestovného ruchu a jedného inovatívneho startupu, ktorý poskytol udržateľné riešenia pre ekologické výzvy. TANDEM analyzoval ekologickú výzvu, prekážky a navrhol riešenie. Nakoniec  bolo vybraných 39 víťazných TANDEMov, ktorým bola poskytnutá finančná podpora.

 

Projekt výrazne podporili aj  externí poradcovia (External TANDEM Advisors) a členovia poradného výboru na vysokej úrovni (High Level Advisory Board). Ich vedomosti a podpora, ktoré poskytovali počas celého BIZ programu, boli neoceniteľné. Tieto 2 skupiny odborníkov pomáhali projektu pri výbere najvhodnejších a najkonkurencieschopnejších spoločností a akčných plánov, ktoré sú najefektívnejšie a majú najväčší potenciál priniesť ekologické zmeny v odvetví cestovného ruchu.


Ďalším dôvodom úspechu projektu sú aj Ambasárodi projektu EU ECO-TANDEM. Dvadsaťdeväť ambasádorov z 13 krajín sveta pomáhalo projektu EU ECO-TANDEM propagovať a šíriť informácie o projekte vo väčšom rozsahu. Informácie o projekte odzneli v podcastoch, v rozhlase a v online novinách, a dokonca bol projekt prezentovaný aj na medzinárodnom kongrese cestovného ruchu!

 

Projekt sa končí a pri oblhiadnutí sa späť vidíme, že to bola cesta síce intenzívna, ale  aj náročná a vzrušujúca. Sme však radi, že môžeme vidieť, aký účinok sme dosiahli v oblasti cestovného ruchu - šírenie vedomostí a povedomia v oblasti udržateľného cestovného ruchu, pomoc podnikom cestovného ruchu pri zelenej transformácii ich podnikania a skvalitnenie ponuky cestovného ruchu. Výsledky sme oslávili počas Awarding Ceremony v rámci podujatia BIT, ktoré sa konalo v Miláne dňa 14. februára 2023, kde sa zúčastnilo 122 účastníkov na mieste, 34 účastníkov pripojených online cez Zoom a 578 sledovateľov Facebook živého vysielania, ktorí boli svedkami dosiahnutého úspechu projektu!

 

Na záver ďakujeme partnerom konzorcia, ktorého koordinátorom je X23 Srl, realizátorom ENIT a SocialFare v Taliansku, Talianskej obchodnej komore v Nemecku a Lipskej škole manažmentu v Nemecku, Univerzite v Grazi v Rakúsku, Green Evolution v Grécku a Slovak Business Agency na Slovensku. Partneri konzorcia sú hlavnými strojcami všetkých úspechov a sme nesmierne vďační, že sme mohli zdieľať túto cestu spoločne.


Cesta k udržateľnému cestovnému ruchu sa ešte neskončila, a preto sledujte ďalšie novinky!

https://gmail.us17.list-manage.com/subscribe?u=8f8ca30384396f846bc6c37e9&id=6ba70c9ae7 

 

Kontaktná osoba:

Katarína Gavalcová, SBA: gavalcova@sbagency.sk

Amal Muntaser, X23 srl: amal.muntaser@x-23.org

Emma Tsai, X23 srl: li-hsing.emma.tsai@x-23.org