ECO-TANDEM Grant

 

Súčasťou aktivít projektu EU ECO TANDEM PROGRAMME je aj finančná podpora spolupráce medzi inovátormi zameriavajúcimi sa na problematiku udržateľnosti a tradičných MSP pôsobiaceho v oblasti cestového ruchu.

priebehu implementácie projektu budú mať zapojené podniky možnosť získať partnera pre riešenie výzvy spojenej so zvyšovaním udržateľnosti cestovného ruchu a vytvoriť tandem pozostávajúci z podniku poskytujúceho inovácie v oblasti udržateľnosti a tradičného MSP z oblasti cestového ruchu. Najlepšie akčné plány zamerané na riešenie výzvy spojenej s udržateľným cestovým ruchom, ktoré budú navrhnuté tandemami a predstavené porote, môžu získať grant až do výšky 13 000,- EUR.

Inštrukcie a podmienky ohľadom zapojenia sa do ECO-TANDEM súťaže budú zverejnené v druhej polovici roku 2022.