Projekt EU ECO-TANDEM prináša príklad dobrej praxe

City Pension Košice and Cyrkl are jointly implementing measures to improve waste management within the hotel environment.

City Pension Košice má ambíciu stať do roku 2027 inteligentným a ekologickým penziónom pre hostí moderného mesta. V rámci projektu EU ECO-TANDEM  sa tento malý rodinný podnik v Košiciach rozhodol začať svoj prechod k udržateľnému ubytovaciemu zariadeniu v spolupráci so spoločnosťou Cyrkl, ktorá je odborníkom v téme udržateľného odpadového hospodárstva.

Ako uvádza Tomáš Marcinko, majiteľ penziónu: “Plánujeme postupnú modernizáciu odpadového hospodárstva pre náš penzión na základe konzultácii a odporúčaní nášho partnera Cyrkl. Cestovanie sa po kríze COVID-19 radikálne zmenilo a ubytovacie zariadenia by sa tak mali pripraviť na nevyhnutné zmeny, ktoré ich čakajú. My v City Penzion Košice si uvedomujeme nevyhnutnosť prispôsobiť sa týmto zmenám, preto sa meníme na inovatívny penzión pre moderných mestských hostí. Aj keď nie sme veľkým hráčom na trhu, od roku 2011 sme stabilným hráčom a záleží nám na našom meste a komunitách v Košiciach.”

Vďaka projektu EU ECO-TANDEM, City Pension Košice a spoločnosť Cyrkl spolupracovali v TANDEMe na nasledujúcich aktivitách:

  1. Analýza odpadu sa uskutočnila v rámci týždenného monitorovania odpadu produkovaného zamestnancami a návštevníkmi, ktorého výsledkom bolo určenie kľúčových oblastí, v ktorých je možné zvýšiť mieru triedenia odpadu

  2. Podpora triedenia odpadu a vzdelávanie zamestnancov boli zabezpečené komplexnými poradenskými službami, osobnou návštevou penziónu a diskusiami.

  3. Bioodpad pod mikroskopom. Analýza spoločnosti Cyrkl poukázala na nedostatky v tejto oblasti a navrhla konkrétne odporúčania vrátane spôsobu správneho zberu kuchynského bioodpadu a jeho následnej likvidácie.

  4. Bezodpadový príklad v praxi. Penziónu boli poskytnuté konkrétne odporúčania a usmernenia na nákup ekologických predmetov, kozmetiky a čistiacich prostriedkov bez obalov, aby sa tak znížila tvorba odpadu z plastových obalov.

Aké z toho plynie ponaučenie? Najlepší odpad je žiadny odpad!