ECO-TANDEM Akadémia

 

Vzdelávací program bude zameraný na mladých podnikateľov, profesionálov pôsobiacich v cestovnom ruchu z verejného aj súkromného sektoru, manažérov MSP, s dôrazom na hotely a iné ubytovacie zariadenia, prázdninové rezorty, kempy, autokempingy, cestovné kancelárie, turistických sprievodcov a podobne).

Kľúčovou témou vzdelávacieho programu bude udržateľnosti v cestovnom ruchu. Program bude pozostávať z viacerých modulov zameraných na nasledovné oblasti:

 • Vízia a vedenie
 • Sociálne siete
 • Participácia
 • Vzdelávanie & učenie sa
 • Integrácia výskumu

Tréningový program bude určený na zlepšovanie zručností špecifických pre štandardy udržateľného turizmu a cestovného ruchu. Zameriavať sa bude na celý hodnotový reťazec súvisiaci s cestovým ruchom s dôrazom na ubytovacie služby, cestovné kancelárie, technologicky orientované start-upy, ktoré sú súčasťou tejto reťaze.

Tréningový program bude zameraný na zlepšovanie zručností vychádzajúcich z potrieb udržateľného cestovného ruchu súvisiacich s fázami života start-upu:

 • Idea
 • Koncepcia
 • Záväzok
 • Validácia
 • Nastavenie
 • Zriadenie

ale aj podporu typických MSP:

 • Hodnotenie súčasného stavu
 • Nová vízia a ciele
 • Inovácie
 • Prepracovanie procesov
 • Experimentálna akcia/test
 • Pilotný proces
 • Komerčná fáza