Slávnostné udeľovanie cien projektu EU ECO-TANDEM prebehne počas veľtrhu BIT v Miláne

Projekt EU ECO-TANDEM odmení počas Awarding Ceremony 80 malých a stredných podnikov z oblasti cestovného ruchu a inovatívnych podnikov a oslávil výsledky spolupráce.

Počas  medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu (Borsa Internazionale del Turismo di Milano) – BIT v Miláne sa uskutoční Awarding Ceremony, počas ktorej budú odmenení víťazi Biz Programu projektu EU ECO-TANDEM. Projekt sa začal sa realizovať v roku 2020, je spolufinancovaný programom Európskej únie COSME, koordinovaný talianskym partnerom X23 a zameriava sa na podporu rozvoja ekologicko-udržateľného odvetvia cestovného ruchu prostredníctvom inovácii, nadnárodnej spolupráce a výmeny poznatkov. 

14. februára 2023 budú počas tejto mimoriadnej udalosti udelené ceny 40 víťazným “TANDEMOM”, t. j. partnerstvám vytvoreným spoločnosťou pôsobiacou v oblasti cestovného ruchu a inovátorom. Celkovo bude ocenených 80 malých a stredných podnikov (MSP) v oblasti cestovného ruchu a inovátorov pochádzajúcich z Talianska, Nemecka a Slovenska, ktorí v posledných mesiacoch spolupracovali na riešeniach, ktoré majú podporiť ich „zelenú transformáciu“.

Slávnostného udeľovania cien sa tiež zúčastnia okrem koordinátora projektu (Giuseppe Laquidara, CEO, X23 Srl; Marika Mazzi Boém, riaditeľka stratégie inovácií, X23 Srl) aj významní odborníci z oblasti cestovného ruchu a udržateľnosti: Maria Elena Rossi, riaditeľka marketingu a propagácie, Talianskej národnej agentúry pre cestovný ruch - ENIT; Angela Gerekou, prezidentka Národnej organizácie cestovného ruchu Grécka; Francesca Martignoni, špecialista na marketing cestovného ruchu; Vanda Maráková, vedúca Katedry cestovného ruchu na Univerzite Mateja Bela na Slovensku, ktorí v rámci podujatia vystúpia so svojimi príhovormi na tému cestovného ruchu a udržateľnosti.

Awarding Ceremony bude príležitosťou na výmenu poznatkov a skúseností,  networking a získavanie kontaktov po takmer trojročnej realizácii projektových aktivít a zároveň bude príležitosťou na oslavu a šírenie pozitívneho vplyvu, ktoré mal program EU ECO-TANDEM v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Okrem TANDEMOV budú počas podujatia ocenení aj najlepší ambasádori projektu, ktorí pomáhali zväčšovať povedomie o projekte a šíriť jeho výsledky a sú tiež dôležitou súčasťou siete projektu EU ECO-TANDEM. Táto sieť sa naďalej rozrastá s cieľom stať sa silnou a vplyvnou komunitou, ktorú tvoria odborníci v oblasti udržateľnosti cestovného ruchu, startupy a nadšenci a cieľom spolupracovať a propagovať ekologickejší "zelený" prístup.

Aktivity projektu však ešte nekončia! Naplánované sú už ďalšie podujatia prijektu, ktoré vytvoria základ pre opakovanie programu a upevnenie siete na európskej úrovni.

Projekt je koordonovaný vedúcim partnerom projektu - X23 Srl z Talianska za účasti a podpory partnerov Talianskej národnej agentúry pre cestovný ruch - ENIT, Social Fare z Talianska, rakúska kancelária Talianskej obchodnej komory v Nemecku (ITKAM), Lipská absolventská škola manažmentu (HHL) z Nemecka, rakúska Univerzita v Graze, Green Evolution z Grécka a Slovak Business Agency zo Slovenska.

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke BIT a na webovej stránke projektu EU ECO-TANDEM.