Podpora internacionalizácie MSP

Staňte sa súčasťou jednotného trhu EÚ

Radi by ste získali finančnú podporu v rámci prestížnych podporných programov pre podnikateľov v rámci celého trhu Európskej únie, ako je napríklad COSME, Horizon 2020 či Kreatívna Európa? Poradíme vám, aké sú možnosti jeho získania a akým spôsobom sa aj váš podnik môže zapojiť do rôznych finančných a podporných schém dostupných na jednotnom trhu EÚ.

Cieľom služby je zvýšenie kvality informovanosti o možnostiach zapojenia sa do podporných programov EÚ, maximálne využiť vysokoodborné ľudské zdroje a taktiež pre-selekcia špičkových MSP s potenciálom líderstva na trhu medzinárodného rozsahu.


Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP).

Patria sem podniky, ktoré:

  • zamestnávajú menej ako 250 osôb,
  • ročný obrat nepresahuje 50 miliónov (resp. celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur),
  • majú sídlo v niektorom zo samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Táto forma podpory pre podnikateľov sa zameriava na zvýšenie možností získať finančnú podporu pre MSP v rámci medzinárodných programov EÚ, na zapojenie MSP do čo najväčšieho množstva medzinárodných programov, a zároveň dbá na vysokú kvalitu podávaných projektov.

Ako sa uchádzať o službu?

Veľmi jednoducho – v prípade, ak ešte nie ste klientom Národného podnikateľského centra, je potrebné zaregistrovať sa a podať si žiadosť, čo vám zaberie iba zopár minút.

Po online vyplnení a odoslaní úvodných formulárov vás budeme kontaktovať s cieľom skompletizovať potrebnú dokumentáciu, ak to bude potrebné.

Proces realizácie služieb:

  • Skupinové poradenstvá, semináre, workshopy a konferencie budú zverejnené v dostatočnom predstihu. Tak sa záujemcovia/podnikatelia vopred dozvedia o termíne, mieste a obsahu seminára, na ktorý sa môžu bezplatne prihlásiť a po schválení sa ho aj zúčastniť.
  • Pri dlhodobom odbornom projektovom poradenstve – zaslané žiadosti skompletizuje v spolupráci s MSP pracovník Trade pointu a následne žiadosti vyhodnotí rozhodovacia komisia. Po schválení pracovník Trade pointu zabezpečí vhodného konzultanta/konzultantov a pomôže s naplánovaním poradenstva.

V prípade ďalších otázok a konkrétnych špecifík, prosím, kontaktujte najbližších pracovníkov našich regionálnych Trade centier.

Pre viac informácií sledujte náš web alebo sa prihláste na odoberanie pravidelného newslettra.

Ktoré služby môžete využiť?

Informačné podujatie/skupinové poradenstvo pre zapájanie MSP do komunitárnych programov

V rámci tejto služby ponúkame 8-hodinové informačné podujatie/skupinové poradenstvo, počas ktorého získate ucelený prehľad o komunitárnych programoch EÚ a dozviete sa, ktorý z programov je pre váš podnikateľský nápad najvhodnejší.

Odborné projektové poradenstvo pre zapájanie MSP do komunitárnych programov

Je forma individuálneho odborného poradenstva zameraného na podávanie žiadostí o podporu v rámci podporných programov EÚ, kde vám vybraný odborník pomôže s vypracovaním špičkovej žiadosti a vyprofilovaním vášho nápadu. Využite preto 80-hodinové odborné poradenstvo, ktoré vám raketovo zvýši šancu uspieť.