Podpora internacionalizácie MSP

Ako zlepšiť povedomie o vašej firme v zahraničí?

Ak patríte k malým a stredným podnikom, cieľom tejto služby je poskytnúť vám možnosť zviditeľniť sa na zahraničných trhoch a posilniť medzinárodný potenciál vášho podniku.

K dosiahnutiu tohto cieľa si môžete vybrať z nasledujúcich nástrojov:

 • nastavenie a správa PPC kampaní,
 • redizajn webu s anglickou mutáciou,
 • prieskum a nastavenie trhu s cieľom propagácie,
 • nastavenie a správa sociálnych sietí.

Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP).

Patria sem podniky, ktoré:

 • zamestnávajú menej ako 250 osôb,
 • ročný obrat nepresahuje 50 miliónov (resp. celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur),
 • majú sídlo v niektorom zo samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Medzi dôležité posudzované kritériá v rámci podaných žiadostí patria: uskutočniteľnosť danej žiadosti (ktorá bude posúdená externým odborníkom) a vhodnosť danej služby pre rozvoj podnikania.

Ako sa uchádzať o podporu na online propagáciu?

Veľmi jednoducho – v prípade, ak ešte nie ste klientom Národného podnikateľského centra, je potrebné zaregistrovať sa a podať si žiadosť, čo vám zaberie iba zopár minút.

Po online vyplnení a odoslaní úvodných formulárov vás budeme kontaktovať s cieľom skompletizovať potrebnú dokumentáciu, ak to bude potrebné.

Proces realizácie služieb

Stručný chronologický prehľad toho, čo vás čaká, ak sa rozhodnete o službu uchádzať:

 • Po stanovenom uzavretí kola zasadne výberová komisia a posúdi zaslané žiadosti.
 • V prípade schválenia žiadosti bude s úspešnými žiadateľmi uzatvorená zmluva o poskytnutí pomoci na realizáciu predmetnej služby.
 • Pri podpise zmluvy bude žiadateľovi pridelený manažér zo strany poskytovateľa (ktorý bude administrovať proces poskytnutia služby) a zároveň externý dodávateľ, ktorý bude zabezpečovať fyzickú realizáciu služby (zabezpečenie elektronickej propagácie v schválenom rozsahu).
 • Posledný krok je ukončenie čerpania služby povinným vypracovaním a doručením záverečnej správy do príslušného Trade pointu (resp. pridelenému manažérovi) s popisom prijatej služby a prínosu pre spoločnosť.

V prípade ďalších otázok a konkrétnych špecifík, prosím kontaktujte najbližších pracovníkov našich regionálnych Trade centier. 

Pre viac informácií sledujte náš web alebo sa prihláste na odoberanie pravidelného newslettra.

Nástroje danej služby

Nastavenie a správa PPC kampaní

Sociálne siete sú v posledných rokoch fenoménom aj v oblasti podnikania. Správne nastavenie propagácie spoločnosti aj na sociálnych sieťach je nevyhnutným predpokladom zvyšovania efektivity vášho podniku.

Redizajn webu s anglickou mutáciou

Máte už spustenú webstránku, no napriek tomu sa vám príliš nedarí zvyšovať jej návštevnosť či odbyt produktov. Problém nemusí byť v ponúkanom tovare, ale v samotnom nastavení webovej stránky. Jej redizajn s využitím znalostí našich najatých odborníkov môže byť vašim odrazovým mostíkom za naplnením vašich cieľov.

Prieskum nastavenia trhu za účelom nastavenia propagácie

Informácie sú v súčasnosti základným predpokladom úspešného fungovania na trhu, čo prirodzene platí aj pre elektronické médiá. Len správne nastavenie na trhu vám pomôže zvýšiť efektívnosť vášho podnikania.

Nastavenie a správa sociálnych sietí

Sociálne siete sú posledné roky fenoménom aj v oblasti podnikania. Ich správne nastavenie je nevyhnutným predpokladom zvyšovania efektivity vášho podniku.