Podpora internacionalizácie MSP

Trade pointy – brána k vašim informáciám

„Trade pointy“ sú – inak povedané – pobočky Národného podnikateľského centra zriadené v každom samosprávnom kraji na Slovensku.

Naši vyškolení zamestnanci v nich poskytnú zástupcom malých a stredných podnikov komplexné informácie a služby ako preniknúť na zahraničné trhy.

Služby poskytované v rámci Trade pointov sú napríklad:

 • poskytovanie informácií v oblasti podpory marketingových a investičných aktivít zameraných na zahraničné trhy,
 • frančízing a licencovanie, právne poradenstvo a prehľad o legislatíve ovplyvňujúcej vstup na zahraničné trhy,
 • podporu pri aktivitách zameraných na nadväzovanie kontaktov, B2B stretnutia,
 • poskytovanie priestorov na stretnutia so zahraničnými partnermi, podporné a konzultačné služby pri identifikácii správnych obchodných partnerov,
 • asistenčné služby pri negociáciách s potenciálnymi obchodnými partnermi,
 • vytváranie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností so záujmom o internacionalizáciu a ich následné párovanie prostredníctvom dostupných nástrojov, ako sú rôzne databázy EK a obchodné fóra.

Staňte sa klientom Trade pointu a získajte tak prístup k bezodplatným službám, ktoré vám pomôžu posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň.


Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP).

Patria sem podniky, ktoré:

 • zamestnávajú menej ako 250 osôb,
 • ročný obrat nepresahuje 50 miliónov (resp. celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur),
 • majú sídlo v niektorom zo samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Ako sa uchádzať o služby v Trade pointe?

Veľmi jednoducho – v prípade, ak ešte nie ste klientom Národného podnikateľského centra, je potrebné zaregistrovať sa a podať si žiadosť, čo vám zaberie iba zopár minút.

Po online vyplnení a odoslaní úvodných formulárov vás budeme kontaktovať s cieľom skompletizovať potrebnú dokumentáciu, ak to bude potrebné.

Proces realizácie služieb

Stručný chronologický prehľad toho, čo vás bude čakať, ak sa rozhodnete o službu uchádzať:

 • Záujemca o krátkodobé, dlhodobé poradenstvo či podporu v rámci technologického profilu sa prihlási prostredníctvom zaslania vyplnenej žiadosti.

Následne:

 • V prípade krátkodobého poradenstva a technologických profilov – pracovník Trade pointu vyhodnotí zaslanú žiadosť, v spolupráci s podnikom skompletizujú všetky potrebné podklady. V prípade schválenia žiadosti zabezpečí relevantného konzultanta a pomôže pri naplánovaní konzultácií.
 • Pri dlhodobom poradenstve – zaslané žiadosti skompletizuje v spolupráci s MSP pracovník Trade pointu a následne žiadosti vyhodnotí rozhodovacia komisia. Po schválení pracovník Trade pointu zabezpečí vhodného konzultanta/konzultantov a pomôže s naplánovaním poradenstva.

Na záver sa proces poskytovania služieb uzavrie vypracovaním záverečnej správy zo strany MSP, ktorá zaznamená/spomenie/zmieni sa/vystihne/podchytí popis obsahu prijatého poradenstva.

V prípade ďalších otázok a konkrétnych špecifík, prosím, kontaktujte najbližších pracovníkov našich regionálnych Trade centier. 

Pre viac informácií sledujte náš web alebo sa prihláste na odoberanie pravidelného newslettra.

V rámci ponúkaných služieb môžete využiť

Krátkodobé individuálne poradenstvo

 • Jeho cieľom je poskytnúť poradenstvo týkajúce sa operatívnych a čiastkových problémov. Služba sa realizuje formou konzultácie s jedným poradcom – fyzickou alebo elektronickou formou.
 • Oprávnený žiadateľ môže získať maximálne 10 poradenských hodín a vyčerpať ich v priebehu roka.

Dlhodobé individuálneho poradenstvo

 • Cieľom tejto služby je poskytnúť individuálne poradenstvo zamerané na komplexnejšie riešenie individuálnych problémov a potrieb MSP. Služba sa realizuje formou konzultácie fyzickou alebo elektronickou formou.
 • Oprávnený žiadateľ môže získať maximálne 80 poradenských hodín a vyčerpať ich v priebehu roka.
 • V tomto prípade relevantnosť žiadostí – na rozdiel od krátkodobého poradenstva – posudzuje rozhodovacia komisia.

Technologické profily

 • Poradenstvo je zamerané na prípravu podkladov na zatraktívnenie obchodných a technologických profilov spoločností so záujmom o internacionalizáciu a ich následné párovanie prostredníctvom dostupných nástrojov. Patria medzi ne rôzne databázy EK a obchodné fóra schopné sprostredkovať obchodné kontakty a zvýšiť internacionalizačný potenciál MSP.