Podpora internacionalizácie MSP

Zdokonaľte sa v online podnikaní

Služba Využívanie nástrojov elektronického podnikania ponúka MSP jedinečnú príležitosť využiť potenciál globálnych trendov. Zlepšite svoju skúsenosť a prácu v online podnikaní a osvojte si moderné trendy. S využitím digitálnych nástrojov môžete posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň.

Cieľom služby je pomocou informačných podujatí, seminárov alebo individuálneho poradenstva zvýšiť rozvoj znalostí a zručností MSP v oblasti elektronického podnikania, definovať výhody využívania internetovej ekonomiky a skonkretizovať praktické výhody, ktoré so sebou jej využívanie prináša.


Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP).

Patria sem podniky, ktoré:

 • zamestnávajú menej ako 250 osôb,
 • ročný obrat nepresahuje 50 miliónov (resp. celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur),
 • majú sídlo v niektorom zo samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Táto forma podpory pre podnikateľov sa zameriava na motivovanie MSP k zavedeniu systému progresu vo svojom online podnikaní, sledovanie nových trendov, zefektívňovanie podnikania, a predovšetkým napomáha MSP preraziť na medzinárodné trhy.

Ako sa uchádzať o službu?

Veľmi jednoducho – v prípade, ak ešte nie ste klientom Národného podnikateľského centra, je potrebné zaregistrovať sa a podať si žiadosť, čo vám zaberie iba zopár minút.

Po online vyplnení a odoslaní úvodných formulárov vás budeme kontaktovať s cieľom doplniť potrebnú dokumentáciu, ak to bude potrebné.

Proces realizácie služby

 • Skupinové poradenstvá, semináre, workshopy a konferencie budú zverejnené v predstihu. Tak sa záujemcovia/podnikatelia vopred dozvedia o termíne, mieste a obsahu seminára, na ktorý sa môžu bezplatne prihlásiť a po schválení sa ho aj zúčastniť.

Realizácia krátkodobého a dlhodobého poradenstva začína podaním žiadosti o túto službu.

 • pri krátkodobých poradenstvách pracovník Trade pointu vyhodnotí žiadosť, posúdi vhodnosť poradenstva a v prípade schválenia navrhne lektora a pomôže pri nastavení termínov poradenstva,
 • pri dlhodobých poradenstvách vyhodnocuje vhodnosť zaslaných žiadostí rozhodovacia komisia. So schváleným žiadateľom bude dohodnutý vhodný odborný konzultant a v spolupráci s pracovníkom Trade pointu budú dohodnuté vhodné termíny konzultácií.

V prípade ďalších otázok a konkrétnych špecifík, prosím, kontaktujte najbližších pracovníkov našich regionálnych Trade centier.

Pre viac informácií sledujte náš web, alebo sa prihláste na odoberanie pravidelného newslettra.

Ktoré služby môžete využiť?

Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci elektronického podnikania 

 • Snahou tejto služby je motivácia podnikov, ktoré mali doposiaľ limitovanú skúsenosť s online podnikaním, aby si osvojili moderné trendy pri online podnikaní.
 • Snahou je poradiť klientom, ktorí potrebujú pomôcť s rozvojom znalostí v internetovom podnikaní, tvorbou web dokumentov, videoprezentáciou či šírením vytvorených výstupov prostredníctvom 10 hodín poradenstva pre individuálneho klienta.

Dlhodobé individuálne poradenstvo v rámci elektronického podnikania

 • Snahou je poskytnúť podporu vybratým uchádzačom o poradenstvo v tomto segmente prostredníctvom experta a 80 hodín dlhodobého vysokoodborného poradenstva.

Skupinové poradenstvo v rámci elektronického podnikania

 • Skupinové poradenstvá sú zamerané na informovanie o využívaní nástrojov elektronického podnikania a sú určené prevádzkovateľom e-shopu.
 • Semináre sú rozdelené na tri hlavné segmenty: spoločný základ majiteľov e-hopov, manažérske zručnosti a výkonné zručnosti