Možnosti pomoci štátu, ktoré môžu využiť SZČO a firmy

Aké sú možnosti pomoci štátu SZČO a firmám, ktoré môžu klienti využiť pre svoje podnikanie ?

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo možnosť požiadať o príspevok na mzdy zamestnancov pre zamestnávateľov, ktorí museli kvôli nariadeniu uzatvoriť svoje prevádzky a tiež možnosť požiadať o príspevok pre SZČO, ktorým poklesli tržby v marci minimálne o 10%, v apríli minimálne o 20%. Žiadosť o príspevok je dostupná na www.pomaheludom.sk a www.neprepustaj.sk.

Štát ďalej schválil možnosť odkladu platenia odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne pre zamestnávateľov a SZČO za mesiac marec 2020, pokiaľ im tržby klesli minimálne o 40%. Odklad termínu je do 31.7.2020.

Pri žiadosti o príspevok na mzdy zamestnancov zamestnávateľ nemusí mať uhradené odvody za mesiac február a vláda bude schvaľovať možnosť odpustiť povinnosť platenia odvodov za mesiac apríl 2020.


Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.


 

Ďalšie články z oblasti ľudské zdroje: