Ako oznámiť zamestnancom negatívne opatrenia

Ako má zamestnávateľ zamestnancom odkomunikovať negatívne opatrenia súvisiace s potrebou znížiť náklady firmy?

Všetci sa nachádzame v mimoriadnej situácii, v akej sa ešte nikto z nás nenachádzal, preto aj mnohé situácie v pracovnoprávnych vzťahoch či prijímané novinky úzko súvisia s touto novou situáciou. Najlepšou cestou pre zamestnávateľa je vysvetliť zamestnancom, v akej situácii sa podnik alebo prevádzka nachádza a čo to bude pre všetkých znamenať hlavne z ekonomického, ak nie až existenčného pohľadu.

Zamestnávateľ môže riešiť situáciu hromadne, napríklad zatvorením prevádzky z titulu prekážok na strane zamestnávateľa, ale aj individuálne s každým zamestnancom samostatne vzhľadom na povahu prevádzky a činnosti.

Niektorí zamestnanci môžu čerpať OČR, niektorí dovolenku, s niektorými sa môže dohodnúť na čerpaní náhradného voľna a niektorým môže ponúknuť prácu v nových podmienkach, ak to povaha činnosti umožňuje. So zamestnancami je hlavne potrebné komunikovať priamo a snažiť sa dohodnúť obojstranne prijateľný kompromis. Aj zamestnanci chcú naďalej po skončení tejto mimoriadnej situácie naďalej pracovať a dohoda je aj v ich záujme.

Zníženie pracovných benefitov 

Zamestnanci potrebujú mať v tejto neistej situácii aspoň nejaké istoty. Benefity sú vec, ktorej sa mnohí z nich nebudú ľahko vzdávať, ale na druhej strane sú to väčšinou benefity, ktoré v súčasnej situácii nevedia ani využiť. Zamestnávateľ preto môže ponúknuť posun v ich čerpaní, respektíve ponúknuť nové ako napríklad home office a prispôsobenie pracovnej doby.

Musím znížiť platy?

Zamestnancov by sa znižovanie platov nemalo dotýkať bytostne. Pokiaľ sa dohodnú na home office alebo úprave pracovnej doby a podobných upresneniach, naďalej pracujú a dostávajú svoju mzdu. Pokiaľ je zamestnávateľ nútený zatvoriť prevádzku z titulu nariadenia príslušného orgánu, majú zamestnanci za marec nárok na priemernú mzdu, od apríla na 80% priemernej mzdy, ale zase na druhej strane si musia byť vedomí skutočnosti, že nepracujú.

Ak zamestnanci čerpajú niektorú z nemocenských dávok, toto nie je skutočnosť, ktorej komunikácia je v kompetencii zamestnávateľa, výška vyplácaných dávok je predmetom nastavenej legislatívy a vypláca ich Sociálna poisťovňa. Ak sa zamestnávateľ rozhodne udržať pracovné miesta, môže čerpať pomoc na mzdy zamestnancov prostredníctvom príspevkov na udržanie pracovného miesta, či už z titulu zatvorenej prevádzky alebo poklesu tržieb.

Viac informácií k téme ľudské zdroje:

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: