Zamestnanec v karanténe

Aká je náhrada mzdy, ak je zamestnanec v povinnej 14-dňovej karanténe?

Zamestnanec, ktorý ide do povinnej karantény je na tzv.pandemickej PN a od prvého dňa tejto PN má nárok na 55% denného vymeriavacieho základu, teda zamestnávateľ neplatí takémuto zamestnancovi nič, dávku vypláca Sociálna poisťovňa. Toto je stav, ktorý platí od 27.3.2020. Dovtedy mal zamestnanec nárok na klasickú PN, s tým, že prvých 10 dní dostal náhradu mzdy od zamestnávateľa a až od 11-tého dňa dávku vyplácala Sociálna poisťovňa. Náhrada mzdy vyplácaná zamestnávateľom bola prvé tri dni vo výške 25% a ďalších sedem dní vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

Viac informácií k téme ľudské zdroje: 

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: