Udržanie pracovného miesta

Ak chce zamestnávateľ znížiť svoje mzdové výdavky, ale zároveň udržať pracovné miesta, môže sa dohodnúť so zamestnancami na skrátenej forme pracovných úväzkov, prípadne na čerpaní neplateného voľna. Samozrejme, akákoľvek dohoda musí byť obojstranná.

Môžem požiadať  o pomoc vo forme finančného príspevku?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo pre zamestnávateľov možnosť požiadať o príspevok na mzdy zamestnancov. O príspevok môžu žiadať:

  1. Zamestnávatelia, ktorí museli na základe nariadenia ÚVZ uzatvoriť svoje prevádzky. Môžu žiadať o náhradu 80% priemernej mzdy na zamestnanca.
  2. Fyzické osoby, zamestnávatelia,  ktorí nemuseli zatvoriť svoje prevádzky, ale v súvislosti s mimoriadnou situáciou zaznamenali pokles tržieb.

Žiadateľ o finačný príspevokmusí spĺňať aj tieto podmienky.

Podmienky spĺňam. Kde môžem podať žiadosť?

Žiadosť o príspevok je dostupná na pomahameludom.sk  a neprepustaj.sk . Každý žiadateľ vyplní dve tlačivá – žiadosť a výkaz. Tieto dva elektronické dokumenty posiela ako prílohy na mailové adresy úradov práce. Maily sú zverejnené na vyššie uvedených stránkach. Úrad práce žiadosti skontroluje, a ak tam nie je chyba, posiela späť žiadateľovi návrhy dohody o poskytnutí príspevku. Žiadateľ musí dokument podpísať buď elektronicky alebo ho doručí na podateľňu úradu práce. Až po obojstrannom podpísaní, úrad práce posiela žiadateľovi peniaze.

Viac informácií k téme ľudské zdroje:

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: