Môžem nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky?

Môžem nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky?

Do novely Zákonníka práce, teda do 4.4. 2020 mohol zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky ale musel túto skutočnosť oznámiť minimálne 14 dní vopred. Po 4.4. 2020 môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky s tým, že je povinný túto skutočnosť oznámiť zamestnancovi minimálne 7 dní vopred. Táto doba môže byť aj kratšia, ale vždy len po dohode so zamestnancom.

Viac informácií k téme ľudské zdroje:

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: