Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Startupisti, vycestujte s nami na podujatia doma i vo svete - podnikatelia

Startup_podnik_K1_2023.jpg

 

Výzva pre vás startupisti! Získajte pre svoj STARTUP možnosť zažiariť na domácom alebo medzinárodnom podujatí, kdekoľvek vo svete. V Slovak Business Agency vám pomôžeme preraziť s vašim nápadom, alebo projektom vo svete inovácii a technológii, či rozšíriť váš biznis za naše hranice.

 

Výzva je určená podnikateľom, maximálne do 5 rokov od zápisu do ORSR/ ŽRSR - plné znenie výzvy nájdete tu.


Do výzvy sa môžete prihlasovať od 28.7 do 24.11.2023


Vážení žiadatelia, povinné prílohy nahrávajte prosím s názvom súboru v nasledovnom tvare:

nazovspolocnosti_názov konkrétnej prílohy

alebo ak sa jedná o živnosť:

priezviskomeno_názov konkrétnej prílohy

V prípade otázok nás kontaktujte na: podujatia@sbagency.sk alebo na tel. čísle: 02 20 363 119


Žiadosť a povinné prílohy:

 1. žiadosť (tento dokument si stiahnite iba v prípade, že celú žiadosť chcete doručiť v listinnej podobe, v prípade elektronického podávania žiadosti ju vyplníte priamo v tejto výve nižšie)
 2. prihláška
 3. CV zástupcov Žiadateľa
 4. CV štatutárnych orgánov Žiadateľa
 5. pracovné zmluvy/dohody zamestnancov Žiadateľa
 6. prezentácia projektu/startupu/nápadu
 7. krátky video pitch/ prezentácia projektu v anglickom jazyku
 8. údaje o spoločnosti a zástupcoch Žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy
 9. vyhlásenie o poskytnutí údajov kontrolným orgánom
 10. vyhlásenie, že Žiadateľ je oprávneným držiteľom a/alebo vykonávateľom práv viažucich sa k projektu/nápadu
 11. súhlas so spracovaním osobných údajov a Vyhlásenie (za každého zástupcu Žiadateľa samostatne)
 12. vyhlásenie MSP
 13. prehľad prijatej pomoci

(Pozn.: Nezabudnite prosím podpísať všetky povinné prílohy na určených miestach.)

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby ju doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie Komisii a to v súlade so Zákonom.


AK STE NEPODNIKATEĽ A MÁTE ZÁUJEM O TÚTO SLUŽBU, PRIHLÁSTE SA TU


Prihlasovanie na výzvu je už ukončené