Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Startupisti, vycestujte s nami na podujatia doma i vo svete – nepodnikatelia

Startup_nepodn_K1_2023.jpg

 

Výzva pre vás startupisti! Získajte pre svoj STARTUP možnosť zažiariť na domácom alebo medzinárodnom podujatí, kdekoľvek vo svete. V Slovak Business Agency vám pomôžeme preraziť s vašim nápadom, alebo projektom vo svete inovácii a technológii, či rozšíriť váš biznis za naše hranice.

 

Výzva je určená pre nepodnikateľov - plné znenie výzvy nájdete tu.


Do výzvy sa môžete prihlasovať od 28.7 do 24.11.2023


Vážení žiadatelia, povinné prílohy nahrávajte prosím s názvom súboru v nasledovnom tvare:

priezvisko_názov konkrétnej prílohy

V prípade otázok nás kontaktujte na: podujatia@sbagency.sk alebo na tel. čísle: 02 20 363 119


Žiadosť a povinné prílohy:

  1. žiadosť (tento dokument si stiahnite iba v prípade, že celú žiadosť chcete doručiť v listinnej podobe, v prípade elektronického podávania žiadosti ju vyplníte priamo v tejto výve nižšie)
  2. prihláška
  3. CV Žiadateľa
  4. prezentácia projektu/startupu/nápadu
  5. osobné údaje Žiadateľa
  6. vyhlásenie fyzickej osoby
  7. súhlas so spracovaním osobných údajov a Vyhlásenie

(Pozn.: Nezabudnite prosím podpísať všetky povinné prílohy na určených miestach.)


Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby ju doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie Komisii a to v súlade so Zákonom.


AK STE PODNIKATEĽ A MÁTE ZÁUJEM O TÚTO SLUŽBU, PRIHLÁSTE SA TU


Prihlasovanie na výzvu je už ukončené