Podpora rodinného podnikania

Štúdie a analýzy SBA

Téme rodinného podnikania sa v SBA intenzívne venujeme od roku 2017, kedy sme spolu s Ministerstvom hospodárstva navrhli Schému na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis). Nasledujúci rok sme spustili pilotnú výzvu na podávanie žiadostí o nefinančnú podporu formou odborného poradenstva.

Avšak už v roku 2011 sme vydali prvú štúdiu „Rodinné podnikanie na Slovensku“, ktorej cieľom bola výskumná analýza rodinného podnikania. Výskum vychádzal z kvalitatívneho prieskumu, zahraničných skúseností krajín Európskej únie a iniciatív Európskej únie. Výsledkom bol návrh absentujúcej definície rodinného podnikania pre potreby Slovenskej republiky, ako aj odporúčania konkrétnych opatrení pre podporu rodinné podnikanie a jeho udržateľnosti na Slovensku. Táto štúdia prvýkrát zmapovala stav rodinného podnikania v SR a porovnala jeho úroveň so stavom vo vybraných krajinách.

Od roku 2018 vydávame prakticky každý rok publikácie o rodinnom podnikaní. Posledné roky sa sústreďujeme na generačnú výmenu a poskytujeme tak rodinným firmám a odchádzajúcej generácii rady a odporúčania, ako sa na tento náročný a často niekoľkoročný proces pripraviť a úspešne ho zvládnuť.

"Odovzdanie rodinnej firmy môže byť náročnejšie ako jej vybudovanie".
Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

 

Pages from Z tohto vybrat grafiku..png