Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj

Ste v biznise nováčik? Získajte bezplatný priestor a balík služieb

Prvé roky sú pre firmu absolútne kľúčové. Práve vtedy je riziko, že neprežije, najväčšie. Cieľom Inkubačného programu je podporovať a rozvíjať začínajúce malé a stredné podniky v týchto kritických začiatkoch, a tým zvýšiť ich mieru udržania sa na trhu.

Inkubačný program vám ponúka významnú formu podpory v prvých rokoch existencie vašej firmy. Podnikatelia si môžu v rámci programu vybrať medzi dvomi formami členstva – fyzickým alebo virtuálnym, ktoré sa odlišujú možnosťou využívať dva základné typy priestorov pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti – fyzické priestory a priestory virtuálne.


Kto sa môže zapojiť?

Do Inkubačného programu sa môžu zapojiť mikro, malé a stredné podniky, ktoré súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu NPC II – BA kraj.

K podmienkam patrí, že:

  • v čase podania žiadosti o členstvo majú maximálne tri roky od registrácie do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie,
  • sídlia v Bratislavskom samosprávnom kraji,
  • spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).
  • Zaregistrovať sa môžete online na našej webovej stránke www.npc.sk. Podmienky poskytovania konkrétnych služieb a bližšie informácie nájdete uvedené v sekcii stránky Služby/Inkubátor, Akcelerátor, Coworking.

Služby Inkubačného programu

Získajte kancelárske priestory v biznis centre až na 3 roky bezplatne

Podnikateľ bude v rámci fyzického členstva využívať časť fyzických priestorov biznis inkubátora v Národnom podnikateľskom centre na Karadžičovej 2 v Bratislave. V rámci inkubátora je k dispozícii pre klientov NPC až 40 pracovných miest a päť zasadacích miestností.
Okrem pracovného miesta ponúka inkubátor svojim členom internet, kopírku a telefón s vnútornou linkou. Priestory inkubátora môžu členovia využívať v rámci členstva nepretržite. Tieto služby môžu za jedno MSP využívať maximálne dvaja jeho zástupcovia.

Balík služieb pre efektívne a úspešné podnikanie

Okrem využívania pracovného priestoru v inkubátore, majú podnikatelia v rámci členstva automaticky nárok na využitie týchto služieb:

  • Mentoring

S pomocou expertov a skúsených podnikateľov, ktorí spolupracujú s NPC, môžete vyriešiť problémy, ktoré vás trápia. Čerpajte služby individuálneho dlhodobého poradenstva počas prvého roka členstva vo virtuálnom priestore. Ide o maximálne 30 hodín, ktoré môže inkubovaný MSP vyčerpať za hodnotiace obdobie, t. j. polrok, čo činí 60 hodín konzultácií ročne. Spôsob čerpania si určujete vy sami.

  • Konzultácie

Druhou doplnkovou službou je individuálne odborné poradenstvo (konzultácie) v rozsahu až 144 hodín počas členstva v inkubátore, maximálne však 24 hodín za jeden polrok. Počas celého pobytu môžete využiť pomoc skúsených odborníkov a podnikateľov, a to z oblastí, ktoré sa priamo spájajú s vaším podnikaním. Spôsob a intenzitu čerpania podpory si určujete na základe svojich vlastných potrieb.

  • Networkingové podujatia

Cieľom podujatí je vytvoriť pre členov inkubátora pravidelnú možnosť na nadväzovanie biznis kontaktov, na vytvorenie potenciálnych odberateľsko-dodávateľských vzťahov a taktiež možnosť vzdelávať sa v podnikateľských zručnostiach, ako napr. Ako uspieť pred investorom, Business matching, Biz to biz networking, Úspešní radia ako na to – storytelling a pod.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Inkubačného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.

Sledujte aktuálne výzvy na našej stránke v časti Služby/Inkubátor, Akcelerátor, Coworking kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.

Získajte virtuálne členstvo v inkubátore až na 3 roky bezplatne

Virtuálny inkubátor predstavuje alternatívne riešenie pre podnikateľov, ktorí nepotrebujú fyzické priestorové riešenie počas svojho inkubovania, ale chceli by využívať ponúkané služby online. Toto členstvo zahŕňa využívanie spoločného dátového priestoru a možnosť čerpať ďalšie doplnkové virtuálne služby. Tieto služby môžu za jedno MSP využívať maximálne dvaja jeho zástupcovia.

Balík služieb virtuálneho členstva

  • Mentoring

S pomocou expertov a skúsených podnikateľov, ktorí spolupracujú s NPC, môžete vyriešiť problémy, ktoré vás trápia. Čerpajte služby individuálneho dlhodobého poradenstva počas prvého roka členstva vo virtuálnom priestore. Ide o maximálne 30 hodín, ktoré môže inkubovaný MSP vyčerpať za hodnotiace obdobie, t. j. polrok, čo činí 60 hodín konzultácií ročne. Spôsob čerpania si určujete vy sami.

  • Konzultácie

Druhou doplnkovou službou je individuálne odborné poradenstvo (konzultácie) v rozsahu až 144 hodín počas členstva v inkubátore, maximálne však 24 hodín za jeden polrok. Počas celého pobytu môžete využiť pomoc skúsených odborníkov a podnikateľov, a to z oblastí, ktoré sa priamo spájajú s vaším podnikaním. Spôsob a intenzitu čerpania podpory si určujete na základe svojich vlastných potrieb.

  • Networkingové podujatia

Cieľom podujatí je vytvoriť pre členov inkubátora pravidelnú možnosť na nadväzovanie biznis kontaktov, na vytvorenie potenciálnych odberateľsko-dodávateľských vzťahov a taktiež možnosť vzdelávať sa v podnikateľských zručnostiach, ako napr. Ako uspieť pred investorom, Business matching, Biz to biz networking, Úspešní radia ako na to – storytelling a pod.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Inkubačného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak je to potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.

Sledujte aktuálne výzvy na našej stránke v časti Služby/Inkubátor, Akcelerátor, Coworking kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.