Národný projekt NPC II – Bratislavský samosprávny kraj

Ste len krok pred založením vlastného biznisu?

Ak práve uvažujete o rozbehnutí podnikania, tento program je určený práve vám. Pomocou skupinových, individuálnych poradenstiev či Letnej školy získate zručnosti, ktoré sú nevyhnutné k úspešnému naštartovaniu biznisu.

Naším cieľom je poskytnúť vám komplexnú, ucelenú a bezplatnú podporu v tom najkritickejšom bode – pred začiatkom podnikania. Chceme, aby ste sa vedeli lepšie zorientovať v množstve zákonných povinností a dostali odpovede na otázky, ktoré vás trápia.

Cieľom programu je vytvoriť priestor na kreovanie nových podnikateľských nápadov, ako aj celkovo zatraktívniť podnikanie na Slovensku.


Kto sa môže zapojiť?

Akceleračný program je určený pre záujemcov o podnikanie – nepodnikateľov, ktorí majú trvalý pobyt v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej BSK).

Výnimku tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území BSK;
 • študenti, ktorí majú trvalý pobyt mimo BSK, no preukážu sa platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít, vysokých či stredných škôl v BSK.

Služby Akceleračného programu

Služby Akceleračného programu sú zostavené tak, aby si medzi nimi každý budúci podnikateľ našiel niečo pre seba. Či už máte záujem o konzultácie v skupinách, individuálne poradenstvo, alebo o prácu na podnikateľskom nápade v coworkingovom centre, všetky uvedené služby sú tu pre vás. Po absolvovaní ktorejkoľvek služby vám okrem užitočných rád a inšpirácie nebude chýbať motivácia pre vstup do podnikania. Služby Akceleračného programu vám pomôžu spoznať nových ľudí, z ktorých sa časom môžu stať vaši obchodní partneri.

 

Vyriešte svoj problém s odborníkom

Neviete si poradiť s konkrétnou témou, ktorá súvisí s vaším podnikaním? Potrebujete niekoho, kto by vás usmernil a pomohol by vám nájsť správne riešenie? Využite pomoc skúseného konzultanta. Máte možnosť vytvoriť si podnikateľský plán, marketingovú stratégiu či získať chýbajúce informácie pri zakladaní podnikania s fundovaným odborníkom na danú tému.

V rámci poradenstva môžete využiť až 10 hodín individuálnych konzultácií.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude po vyhodnotení vašej žiadosti kontaktovať.

Sledujte výzvy na našej stránke v časti Služby/Poradenstvo a konzultácie, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.

Priučte sa základom podnikania za 5 dní

Nie ste si istí, či viete, čo všetko vás čaká pri rozbiehaní vlastného biznisu? Kurz podnikateľských zručností (skupinové modulové poradenstvo) vám za 25 hodín ponúkne množstvo v praxi využiteľných informácií potrebných pre rozbehnutie biznisu. Kurz je rozdelený do 5 pracovných dní a každý deň je zameraný na inú tému, čím získate komplexnejší pohľad na danú problematiku.

Čo to pre vás znamená? Naučíte sa praktické kroky, ktoré vedú k založeniu podnikania, získate prehľad zo základov manažmentu, marketingu, dozviete sa, ako a kde získať štartovací kapitál aj ako zostaviť základný podnikateľský plán.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude po vyhodnotení vašej žiadosti kontaktovať.

Sledujte výzvy na našej stránke v časti Podujatia, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa. 

Letné intenzívne vzdelávanie

Chcete sa hlbšie ponoriť do konkrétnej oblasti? Využite možnosť navštíviť 25-hodinový intenzívny program Letnej školy rozdelený do piatich dní. Na rozdiel od Kurzu podnikateľského vzdelávania je Letná škola orientovaná na jednu vopred vybranú oblasť, ktorá v sebe zahŕňa viac tém z rôznych odborov. Počas týchto 5 letných pracovných dní budete pracovať v uzavretých skupinách pod dohľadom skúsených lektorov.

Informácie o téme najbližšej Letnej školy nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude po vyhodnotení vašej žiadosti kontaktovať. Sledujte výzvy na našej stránke v časti Podujatia, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.

Množstvo informácií a inšpirácie v krátkom čase

Na podujatiach sa dozviete odpovede na mnohé otázky, ktoré súvisia so začiatkami podnikania. Odborníci vás prevedú krokmi, ktoré sú potrebné k založeniu podnikania, získate prehľad zo základov manažmentu, marketingu a iných kľúčových oblastí.

 • Motivačné podujatia

Práve pri štarte podnikania je motivácia dôležitým faktorom. V tomto období môžu ľahko nastať nečakané situácie, ktoré vďaka hnaciemu motoru zvládnete ľahšie. Motivačné podujatia vám prinesú príklady z praxe podnikateľov, ktorí si vytvorili úspešný biznis. Podelia sa s vami o svoje skúsenosti, vízie a ciele.

 • Networking (podpora sieťovania)

Networking je pre každého, kto má záujem získať kontakty pre svoje budúce podnikateľské aktivity. Ak hľadáte „parťáka“ na rozbehnutie spoločného biznisu – je veľká šanca, že ho stretnete práve prostredníctvom nášho networkingu. Počas stretnutí budete môcť získať zaujímavé osobné kontakty, ktoré môžete ďalej rozvíjať. Spoznajte ľudí s podobnými podnikateľskými víziami a budujte si spoločné ciele.

 • Semináre a workshopy

Strávte užitočné hodiny na workshope na tému, ktorá vás zaujíma. V rámci našich seminárov a workshopov získate dôležité informácie i odpovede na otázky z rôznych oblastí týkajúcich sa podnikania. Či už ide o marketing, financie, manažment, alebo špeciálne tematické workshopy, každý záujemca o podnikanie si u nás nájde niečo pre seba.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude po vyhodnotení vašej žiadosti kontaktovať.

Sledujte výzvy na našej stránke v časti Podujatia, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.

Získajte inšpiráciu v Coworkingu až na 4 mesiace

Inšpiráciu občas treba hľadať zvonka – napríklad zmenou pracovného prostredia. Nakopnite sa k lepším výkonom v príjemných priestoroch Coworkingu. Ako účastník Coworkingu budete mať k dispozícii svoj vlastný pracovný stôl, uzamykateľnú skrinku, no môžete využívať aj spoločné multifunkčné zariadenia a wifi pripojenie. Nielenže vybočíte zo zabehnutého stereotypu, ale získate aj možnosť networkingu s ostatnými účastníkmi – budúcimi podnikateľmi.

Zmluvné členstvo v Coworkingu môžete získať až na 4 mesiace s prístupom 24 hodín denne. Informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa do Coworking AP nájdete vždy v aktuálnej výzve.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať, vašu žiadosť vyhodnotí a požiada o jej doplnenie, ak to bude potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schválime, podpíšeme zmluvu.

Sledujte výzvy na našej stránke v časti Služby/Inkubátor, Akcelerátor, Coworking, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.

Pracovné miesto, balík služieb a pravidelná spätná väzba

Akcelerátor je určený pre tých, ktorí majú vážny záujem začať podnikať. V Akcelerátore budete mať k dispozícii až na 4 mesiace vlastné pracovné miesto a balík služieb v podobe:

 • mentoringu;
 • podujatí na mieru;
 • networkingu;
 • spätnej väzby.

Ako sa prihlásiť?

Ak chcete využiť niektorú z našich služieb, musíte sa najskôr zaregistrovať na našej webstránke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré získate po registrácii. Manažér Akceleračného programu vás bude kontaktovať, vyhodnotí vašu žiadosť a požiada o jej doplnenie, ak to bude potrebné. S vybranými klientmi, ktorých žiadosti o službu schváli výberová komisia, bude podpísaná zmluva.

Sledujte výzvy na našej stránke v časti Služby/Inkubátor, Akcelerátor, Coworking, kde nájdete vždy aktuálne informácie o podmienkach a možnosti prihlásenia sa.

Roadshow pre stredné a vysoké školy

Študenti majú veľa dobrých nápadov, ktoré sa vedia ujať na pracovnom trhu. Práve preto im v rámci Roadshow chceme prezentovať možnosti využívania našich služieb.

Roadshow pre stredné a vysoké školy sa realizuje v dvoch variantoch podľa predchádzajúcej dohody manažéra Akceleračného programu a strednej alebo vysokej školy, a to:

 • výjazdom manažérov Akceleračného programu na školu,
 • organizáciou školských exkurzií do NPC.

V prípade záujmu o Roadshow môžu stredné a vysoké školy kontaktovať manažéra akceleračného programu a dohodnúť si individuálny termín.