Vymožiteľnosť práva a pohľadávok

Aké sú možnosti ohľadom vymožiteľnosti pohľadávok, v prípade, že prestanú platiť odberatelia, aj napriek dostatku prostriedkov?

Žiaľ treba povedať, že aktuálna situácia dodávateľom príliš nepraje a nebude. Zmena zákona o konkurze a reštrukturalizácií, odklady splátok úverov / leasingov a odklady splatnosti odvodov či daňových povinností – to všetko ručí zažité praktiky platobnej disciplíny na trhu. Justícia je paralyzovaná, obmedzila sa na konania v urgentných trestných a poručenských konaniach. Aj regulovaní dodávatelia (napr. energetika) sú istým spôsobom tolerantní voči neplatičom. Z uvedeného dôvodu sa treba pripraviť na :

  • predplatby, dodávky 1:1 (dostaneš koľko zaplatíš),
  • znížené kreditné limity s prísnou disciplínou; podiel nevymožiteľných a nezabezpečených pohľadávok minimalizujte,
  • riskovanie s dodávkami na „úver“ max. 15 dní len tam, kde máte overenú históriu a preverujte odberateľov cez čo najširšie súvislosti (len black listy neplatičov už nestačia)

Teraz je viac ako kedykoľvek predtým dôležitá odskúšaná dôvera a to na dobu pandémia + 3-6 mesiacov


Autor: Odborník z oblasti poradenstva malým a stredným podnikom, reštrukturalizácie, získavania finančných prostriedkov, zostavovania rozpočtu, kontroly a podávania správ. 

Ďalšie články z oblasti financie: