Som SZČO. Ako mám optimalizovať ?

Ako optimalizovať výdavky ?

Využite maximum pomoci zo strany štátu na udržanie pracovných miest. Informácie o tom ako využiť štátnu pomoc nájdete v tomto článku

Výdavky zrevidujte.  Vyčleňte tie, ktoré nie sú aktuálne nutné a tie, ktoré sú rozhodujúce. Ak je možné, nesiahajte na mzdu seba a svojich zamestnancov a plaťte naďalej odvody do fondov (mimoriadne dôležitý je I. a II. pilier DP). Využiť môžete aj schémy pomoci vlády SR na prekonanie dopadov krízy COVIDu 19. Pokúste sa udržať si svojich dodávateľov a zamestnancov ako sa len dá. Výdavky na dane z príjmu, príp. daň z motorových vozidiel optimalizujte v súlade s legislatívnymi opatreniami – pomôže to prekonať prechodný nedostatok likvidity.

 

Ako optimalizovať procesy ?

Stručná, jednoduchá a účinná odpoveď – premyslené, jednoduché a na prvé prečítanie zrozumiteľné pokyny vedenia spoločnosti v čase „krízy“ zabezpečia efektívne fungovanie organizácie. Nezabudnite však, že každá úloha musí mať track record, každý track record musí byť dohľadateľný, každé rozhodnutie musí byť vyhodnotené. Controlling je ešte dôležitejší ako v bežnom čase, čím menej budete ľudí zahlcovať administratívou, tým menej ich budete potrebovať, resp. tým väčšie efekty sa dostavia.

 

Ako optimalizovať organizačnú štruktúru?

Organizačná štruktúra v rámci „krízy“ odráža nutnosť efektívneho rozhodovania vedenia spoločnosti / podniku založeného na priebežnom update situácie na trhu, resp. v tomto prípade epidemiologickej situácie. Opatrenia musí prijímať úzke vedenie, vybavené znalosťami a kompetenciami. Nie je priestor na širokospektrálne, komplikované a zdĺhavé vysvetľovanie a posudzovanie.

Organizačný strom v čase krízy musí byť štíhly, prehľadný, funkčný.

Zúžiť je potrebné predovšetkým nevýrobné zložky (administratívny support), ktoré sú v čase krízy menej potrebné a pre nábeh do reálneho života nahraditeľné. Rozhodovacie právomoci predstavenstiev, resp. konateľov podporujú úrovne riadenia N-1, mimoriadne dôležité sú HR, sales/marketing, finance a operations/výroba. Tieto tvoria aj krízový štáb.

Úrovne riadenia N-2 kontrolujú predovšetkým dodržiavanie technologických a výrobných procesov, nezasahujú do priameho riadenia. V prípade, že spoločnosť ďalej funguje (nie je obmedzená v prevádzke), výkonne riadia aj oblasti ako nákup, logistika, výroba, obchod/odbyt a pod. Vertikálnejšiu štruktúru organizácie dopĺňajú výkonné pozície a robotníci.

V tejto úrovni N-3 je najväčší priestor na optimalizáciu počtov. Všeobecne – neredukujte obchod a výskum a vývoj. Tieto zložky budú najviac potrebné po skončení pandémie.


Autor: Odborník z oblasti poradenstva malým a stredným podnikom, reštrukturalizácie, získavania finančných prostriedkov, zostavovania rozpočtu, kontroly a podávania správ.

Ďalšie články z oblasti financie: