Výber obchodného mena

Pokiaľ ste si už ako podnikateľ vybrali v čom budete podnikať, akou formou a máte vypracovaný business plán, nemenej dôležitým krokom je výber vášho obchodného mena.

Obchodné meno si určuje samostatne zárobkovo činná osoba aj obchodná spoločnosť. Takto vybraté obchodné meno vás bude reprezentovať po celú dobu existencie subjektu a nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi, alebo o predmete podnikania.

Pod nezameniteľnosťou obchodného mena v prípade právnických osôb je myslený rozdielny názov a nie iba právna forma ako s.r.o., alebo a.s. To znamená, že nemôže existovať firma PODNIKAŤ s.r.o. a  PODNIKAŤ a.s.

Neutrálny vs značka

Pri výbere obchodného mena by ste mali zvažovať rôzne faktory, ako napríklad, či chcete aby váš zákazník hneď podľa názvu vedel identifikovať akú činnosť vykonávate, alebo budete vykonávať viac činností a preto by to mal byť nejaký neutrálny, ale ľahko zapamätateľný názov. Tiež by ste si mali premyslieť či obchodné meno a spoločnosť ako taká bude existovať iba dobu určitú a za konkrétnym účelom ako napríklad MISS 2013 s.r.o. alebo chcete budovať značku, ktorú možno v budúcnosti predáte ako vybudovanú a zavedenú alebo to bude rodinný holding viacerých generácií.

Tiež by ste mali zvážiť názvy konkurenčných spoločností. Odporúča sa zvoliť si ľahko zapamätateľný, originálny názov. V prípade, že budete podnikať na Slovensku, vhodnou voľbou môže byť slovenský názov. Ak sa rozhodnete pre anglický názov (prípadne ino jazyčný) pamätajte na to, aby sa dal dobre vyslovovať. Hlavne v tom prípade, ak chcete podnikať na Slovensku. Ak plánujete podnikať na medzinárodnej úrovni, tak najlepšou voľbou bude jednoduchý názov, bez diakritiky.

Fyzická osoba a meno

Obchodným menom fyzickej osoby jej meno a priezvisko. Fyzická osoba si môže, a v niektorých prípadoch musí, ku svojmu menu doplniť dodatok, ktorý odlíši osobu podnikateľa, alebo druh podnikania. Ak má fyzická osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.

Napríklad Janko Mrkvička bude obchodné meno otca a pokiaľ si syn bývajúci na rovnakom mieste podnikania chce vybrať obchodné meno, musí sa nejakým spôsobom odlíšiť Janko Mrkvička ml. alebo Janko Mrkvička – maliarske práce.

Pokiaľ by sa našli dve fyzické osoby s rovnakým menom ale iným miestom podnikania, toto rôzne miesto podnikania stačí na ich odlíšenie.

Obchodná spoločnosť a meno

Obchodné spoločnosti musia spolu so svojím obchodným menom používať aj dodatok o aký druh obchodnej spoločnosti sa jedná, teda s.r.o., a.s., k.s. alebo v.o.s.  Skôr než sa rozhodnete vybraté obchodné meno dať zapísať do obchodného registra, overte si na webovej stránke Obchodného registra, či takáto spoločnosť už neexistuje. Dvojitý zápis s rovnakým menom nie je povolený a vy si zbytočne predĺžite proces zapísania obchodnej spoločnosti do Obchodného registra.

Dnes už je väčšina dobrých názvov obsadených a výber obchodného mena je trochu zložitejší ako kedysi. Firmy svoje obchodné mená a značky ochraňujú aj registráciou ochranných známok. Overte si, či je vami vybrané meno voľné a či náhodou neporušujete ochrannú známku inej spoločnosti.

S budovaním obchodného mena a značky budete chcieť používať všetky možné a dostupné komunikačné kanály a preto si overte aj dostupnosť internetovej domény s vaším menom prípadne vybraným menom, ktorú by ste si chceli zaregistrovať alebo tiež názov obchodnej prevádzky s rovnakým menom.

Najbližšie podujatia

 • 26.09.2023
  Bratislava

  Možnosti práce s laserom

  Chceli by ste sa naučiť obsluhovať laser a vedieť si tak vytvoriť niečo jedinečné? Tak príďte na naše podujatie, kde vás naučíme pracovať na našom laseri Epilog Fusion M2. Zameriame sa na možnosti použitia lasera, vhodné materiály, správne nastavenie, 2D verzus 3D modely, a taktiež potrebný softvér. Plynulo prejdeme na praktickú časť podujatia, a to na gravírovanie sklenených pohárov.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 26.09.2023
  Bratislava

  Vygravíruj si svoj dizajn

  Príďte do Creative Pointu a vytvorte si jedinečný darček pre vašich blízkych, alebo obdarujte seba! Tento krát využijeme prácu lasera na vygravírovanie vašich dizajnov do skla. Laser sa dá použiť na gravírovanie akýchkoľvek sklenených predmetov, nielen s rovnou plochou, ale pomocou rotačného nadstavca aj pohárov a fliaš. Pripravili sme si pre vás krásne poháre na stopke, ktoré si budete môcť zobrať domov.

  Pre:
  Sídlo v BA kraji
  Nepodnikatelia
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky
 • 29.09.2023
  Národné podnikateľské centrum Nitra Soda Business Park Novozámocká 67, 949 05 Nitra

  Z dobrého skvelý biznis

  Je dogma o udržateľnom raste prežitok, alebo sa naozaj dá podnikanie rozvíjať neustále? Na poslednom podujatí v Nitre preberieme ešte aktuálne výzvy, ktorým čelia malí a strední podnikatelia na Slovensku. Na interaktívnej panelovej diskusii privítame troch expertov, ktorým prešli „cez ruky“ desiatky spokojných klientov Slovak Business Agency.

  Pre:
  Sídlo mimo BA kraj
  Podnikatelia do 3 rokov
  Podnikatelia nad 3 roky

Ďalšie články: