(Aktuality) Kategória: Podnikám

  • Úskalia ukončovania pracovného pomeru

    V rámci pracovnoprávnych vzťahov neraz dochádza k sporom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Predmetom týchto sporov bývajú spory týkajúce sa neplatného skončenia pracovného pomeru a s tým súvisiace nároky zamestnanca a ...
  • Zodpovednosť manžela za podnikanie druhého manžela

    Podnikaním sa podľa Obchodného zákonníka rozumie „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku“. V predmetnej definícii je však skrytý dopad podnikania ...