(Aktuality) Kategória: Podnikám

 • Živnosť popri zamestnaní

  Mnoho budúcich podnikateľov začína svoje podnikanie ako vedľajšiu činnosť popri zamestnaní a až postupne opúšťajú bezpečný prístav zamestnania a podnikajú samostatne alebo majú živnosť popri zamestnaní ako dlhodobý ďalší zdroj …
 • Úskalia ukončovania pracovného pomeru

  V rámci pracovnoprávnych vzťahov neraz dochádza k sporom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Predmetom týchto sporov bývajú spory týkajúce sa neplatného skončenia pracovného pomeru a s tým súvisiace nároky zamestnanca a …
 • Zodpovednosť manžela za podnikanie druhého manžela

  Podnikaním sa podľa Obchodného zákonníka rozumie „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku“. V predmetnej definícii je však skrytý dopad podnikania …
 • Slobodné povolania - spoločnosti podnikajúce podľa osobitných predpisov

  Pod pojmom slobodné povolanie si väčšina z nás predstaví umelca, speváka alebo herca, ale v skutočnosti táto skupina samostatne zárobkovo činných osôb zahŕňa ďaleko viac činností, profesií a povolaní.