Výber miesta na podnikanie

Od výberu vhodného miesta na podnikanie vo veľkej miere závisí budúci úspech podnikateľa. Konečný výber by mal tvoriť súčasť biznis plánu. Na čo sa teda zamerať?

Prevádzka vs byt

V úplne prvom kroku by ste sa mali rozhodnúť, či si charakter vašej činnosti vyžaduje prevádzku alebo bude postačujúce, ak budete pracovať z domu. Hovoríme o prípade, keď je vaša práca duševnej povahy, nepotrebujete aby klienti za vami dochádzali, prípadne podnikáte prostredníctvom internetu.

Čo brať do úvahy

Zmapujte si príležitosti. Nevyberajte si miesto, kde sa už nachádza viac konkurenčných prevádzok. Rozmyslite si to aj v prípade, že vám z prieskumu vyjde, že nemáte vo vybranom mieste šancu na úspech kvôli napríklad slabej kúpyschopnosti zákazníkov. Je to veľmi riskantné.

Výrobná a obchodná prevádzka. Výrobné prevádzky a ich priestory musia spĺňať hlavne kritériá týkajúce sa technickej vybavenosti, možností z hľadiska inžinierskych sietí, energetickú náročnosť a možnosť montáže a zabudovania potrebných technologických riešení. Naproti tomu obchodné prevádzky musia čo najviac vyhovovať potenciálnym zákazníkom a podriaďovať sa ich potrebám.

Ostatné faktory

Ďalšie faktory, ktoré musíte vziať do úvahy sú:

 • aký druh podnikania ide, teda akú službu alebo tovar bude prevádzka poskytovať,
 • aká je dopravná dostupnosť a možnosť parkovania pre klientov,
 • výška nájmu,
 • lokalita,
 • susedstvo okolitých prevádzok.

Tiež je dôležité brať do úvahy, či sa jedná o prevádzku v centre alebo na okrajovom sídlisku, čo má určite vplyv na množstvo potenciálnych kúpyschopných zákazníkov. Do úvahy tiež pripadajú parametre ako sociálna situácia v danej oblasti a veková štruktúra obyvateľov.

Cena za prenájom priestorov

Hrá dôležitú úlohu, ale nemal by to byť jediný parameter, na základe ktorého by sa mal podnikateľ rozhodovať. Je logické, že ceny prenájmov vo väčších mestách sú určite vyššie. Zároveň však znamenajú aj väčšiu kúpyschopnosť obyvateľstva a väčšiu šancu na vyššie tržby.

Naopak, podnikateľ, ktorý sa uspokojí s prevádzkou v menšom meste alebo obci s nízkym nájmom, by vôbec nemusel dosiahnuť vzhľadom ku kúpyschopnosti obyvateľstva tržby v takej výške, aby mu aspoň pokryli tento nízky nájom.

Špecifiká priestoru na podnikanie

Každá prevádzka je svojím spôsobom špecifická a preto by mala spĺňať špecifické kritériá. Napríklad prevádzka svadobného salónu by mala spĺňať tieto kritériá:

 • dobrú dopravnú dostupnosť, nakoľko nosiť dlhé a ťažké šaty po prevzatí ďaleko k autu nie je príjemné,
 • vysokú koncentráciu mladých ľudí, ktorí sú potenciálnymi zákazníkmi,
 • blízkosť súvisiacich prevádzok ako napr. kaderník, kozmetička, kvetinárstvo, aby nevesta na malej ploche vybavila čo najviac vecí,
 • výnimočnosť alebo pridanú hodnota služieb (zastúpenie konkrétnej značky, poskytovanie doplnkových služieb, ...)

Výklad

Prevádzky poskytujúce služby sa vo veľkom množstve prípadov bez výkladu určite zaobídu (napríklad účtovníctvo, poistenie, opravy elektrospotrebičov, ...). Pre mnohé obchodné prevádzky je však výklad polovicou úspechu. Asi ťažko by sa bez výkladu presadili prevádzky ako textil, obuv, kvetinárstvo, zlatníctvo, hračky, a pod.

Chyby, ktorým sa vyhnite

 • prílišná zameranosť na cenu prenájmu,
 • neodhadnutie veľkosti plochy prevádzky,
 • nevhodné prevádzky rušiace priebeh podnikania v okolí,
 • zlá dopravná dostupnosť.

Tiež je vhodné preštudovať si podrobne návrh budúcej nájomnej zmluvy, posúdiť jej viazanosť, dĺžku výpovednej lehoty alebo tiež výšku vstupnej kaucie, ktorú nájomca požaduje.

Najbližšie podujatia