Pracovať flexibilne alebo na voľnej nohe?

Meniaci sa životný štýl a podmienky vytvárajú u mnohých ľudí potrebu zladiť prácu a osobný život iným spôsobom, než ako to bolo v minulosti. Aktuálne sú významné trendy, ktoré spôsobujú zvýšený záujem o flexibilné pracovné úväzky, resp. o inú formu práce, ako je práca na plný úväzok alebo model “od-do”.


  1. Ľudia hľadajú rovnováhu medzi prácou a starostlivosťou o rodinu. Pracujúci rodičia chcú viac času a starostlivosti venovať deťom a zároveň zostať v kontakte so svojou profesiou. Mnohí tiež zabezpečujú starostlivosť o osoby so zdravotným postihnutím, chorých a seniorov.
  2. Pribúda počet osôb so zdravotným handicapom, ktorí sa chcú napriek svojmu obmedzeniu zapojiť do pracovného procesu.
  3. Zvyšuje sa význam celoživotného vzdelávania. Na výkon niektorých povolaní je neustále vzdelávanie nevyhnutnou podmienkou. Mnohí v záujme zvýšenia svojej atraktivity na pracovisku dopĺňajú svoje vzdelanie.
  4. Zrýchľuje sa pracovné tempo a kladú sa stále vyššie nároky na pracovníkov. To vedie k úvahám o zmiernení stresu a k hľadaniu flexibilnejšej formy práce.

Nájsť si prácu dnes vôbec nie je jednoduché. Obzvlášť ak človek hľadá prácu s prívlastkom flexibility. Portál www.flexipraca.sk buduje cez zvyšovanie povedomia a vzdelávanie trh flexibilných pracovných úväzkov na Slovensku a podporuje pracovnú flexibilitu ľudí, ktorí chcú pracovať a hľadajú možnosti ako zladiť pracovný a osobný život. Jednoducho povedané, ide o snahu, aby sa flexibilná práca stala na Slovensku prirodzenou súčasťou pracovného života alebo samozrejmosťou.

 

Ako chápať flexibilnú prácu?

Je to práca na iný ako pevný pracovný čas. A pritom nehovoríme len o zamestnaní. I samotné podnikanie v malom je cestou k dosiahnutiu flexibility a pracovnej slobody. Takže formy flexibilnej práce možno začleniť do dvoch základných skupín:

  • Jednou z nich je flexibilný pracovný úväzok, pod ktorým rozumieme pracovné úväzky, ktoré majú v sebe určitú flexibilitu - časovú, priestorovú, úkolovú. To znamená prácu na čiastočný/skrátený pracovný úväzok, prácu z domu, projektové zamestnanie, pružný pracovný čas, konto pracovného času a rôzne ich obmeny.
  • Druhou alternatívou je vlastné podnikanie (samozamestnanie) na spôsob živnosti alebo jednoosobovej spoločnosti. Ide predovšetkým o rôzne druhy slobodných povolaní: účtovník, programátor, grafik, novinár, architekt, marketingový špecialista, virtuálny/a asistent/ka, nezávislý personalista, právnik, IT profesionál, developer, webdesigner, animátor, copywriter, lektor cudzích jazykov, finančný poradca, realitný agent a iné. Pre podporu takéhoto podnikania FLEXIPRACA vytvorila bezplatný priestor na vybudovanie siete takýchto nezávislých odborníkov. Každý malý podnikateľ si tu môže bezplatne vytvoriť svoj profil alebo tzv. virtuálnu vizitku.