Vrátili život a noblesu starej pamiatke

Manželia Janíčkovci sú vyštudovaní stavební inžinieri a dlhé roky podnikali v stavebníctve. Firmu predali a rozhodli sa pustiť do rozsiahlej rekonštrukcie barokového kaštieľa - Château Gbeľany. V rozhovore s manželmi sa dozviete, ako pristupovali k rekonštrukcii a či sa im podarilo vrátiť mu noblesu. V NPC sme im podali pomocnú ruku v oblasti legislatívy a ich zamestnanci sa v neľahkých časoch pandémie mohli vzdelávať na online seminároch.


Pred 11 rokmi ste kúpili barokový kaštieľ a pustili ste sa do rekonštrukcie. Ako vznikla táto myšlienka?

P. Janíček: Kaštieľ sa nachádza v mojej rodnej dedine a už, ako malý chlapec som sa okolo neho bicykloval. V tom čase sme zo školy v Gbeľanoch chodili do kaštieľa na rôzne výstavy a besedy Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra (CHKO MF). Po odsťahovaní ochranárov zostal kaštieľ opustený a zamknutý. Dúfal som, že mu raz niekto prinavráti noblesu, ktorú si zaslúži a vráti sa doň život. V tom  čase som samozrejme nemal poňatia, že raz sa táto príležitosť naskytne mne a mojej rodine.

Začínal som ako stavbár v Nemecku, kde postupne pribúdali ďalšie a ďalšie stavby a medzi nimi aj rekonštrukcie. Robili sme napríklad na projekte Literaturhaus v Mníchove. Tam som  si vyskúšal, aké je to rekonštruovať starú budovu a ako sa správať k pamiatke. Osud našej rodiny a kaštieľa sa spojil v čase, keď sme zabehnutú stavebnú firmu predali spolu s mojim spoločníkom M. Trnovským.  S manželkou sme samozrejme chceli prostriedky za predaj firmy zmysluplne využiť. A v tom čase som zistil, že kaštieľ je na predaj.  Bola to pre mňa výzva, a po dôkladnom zvážení som sa rozhodol začať realizovať rekonštrukciu kaštieľa.

V akom stave bol kaštieľ, keď ste ho kúpili?

P. Janíček: Bolo to šťastie v nešťastí. V kaštieli po znárodnení bývali rodiny z Gbelian, neskôr v ňom sídlila základná škola, potom ochranári, čiže kaštieľ bol stále obývaný a našťastie tu neboli stajne alebo sýpky, čo by budovu výrazne poškodilo. Napriek tomu rekonštrukcie, ktoré sa v tejto dobe realizovali znehodnotili niektoré pôvodné prvky kaštieľa. Pôvodné zábradlie z lipového dreva bolo natreté nazeleno, a až citlivá reštaurátorská práca mu vrátila pôvodný vzhľad.

Vtedajšia rekonštrukcia zmenila aj niektoré pôvodné miestnosti – vznikli kúpeľne a pod. Našťastie budova bola stále zastrešená, takže poveternostné podmienky nenapáchali priveľké škody. Len na niektorých  miestach chýbal odkvap, čo spôsobilo, že práve tu do budovy zatekalo. Kaštieľ stále stál, nebola to ruina.  Veľká rekonštrukcia však bola nevyhnutná, menila sa strecha, robili nanovo podlahy, všetky inštalácie, omietky...

Premenili ste ho na 4* hviezdičkový hotel. Bola to dobrá investícia?

E. Janíčková: Bol to v prvom rade taký náš vklad do budúcnosti. Kaštieľ tu stojí už 260 rokov a našim cieľom je, aby tu stál ešte stovky rokov a slúžil budúcim generáciám. Pri rekonštrukcii sme sa teda snažili použiť materiály a technológie, aby sme mu zabezpečili dlhú budúcnosť. Pri rekonštrukcii ani pri chode hotela nemôžete čakať, že sa vám to niekedy finančne vráti. Pre nás však mala táto investícia hlbší zmysel ako zisk. Je to investícia do budúcnosti nielen našej, ale aj pre budúce generácie s odkazom na históriu a našich predkov.

,,V NPC sme čerpali krátkodobé konzultácie v oblasti GDPR, ktorá bola pre mnohé podniky strašiakom a veľkou neznámou. Vďaka profesionálnemu prístupu lektorky a jej ústretovému prístupu riešiť naše konkrétne problémy, sme aj túto problematiku postupne ako-tak zvládli, aby sme ju dokázali využiť v našej praxi.

Naši kolegovia sa zúčastnili množstva zaujímavých podujatí. Hlavne počas posledného obdobia korony sa mnoho školení presunulo do online priestoru, čo kolegovia uvítali, nakoľko  mohli zmysluplne využiť voľný čas, ktorí im kvôli nútenej pauze v hotelierstve vznikol. Nové nápady a podnety, ku ktorým sa vďaka školeniam dostali určite využijeme v našom hoteli.

Krátkodobé i dlhodobé konzultácie, ako aj kratšie školenia, workshopy či iné podujatia určite plánujeme využiť aj v budúcnosti. Veľká vďaka za to čo robíte a za to že sa jednoducho a bezplatne dostaneme k poradenstvu v mnohých témach ktoré ovplyvňujú naše podnikanie a chod hotela,“ hovorí Janíčková.

Nadvorie vecer 3.jpgChâteau Gbeľany

 

Na Slovensku mnohí pristupujú k rekonštrukcii architektonických pamiatok necitlivo. Vy ste sa rozhodli pre iný prístup. Od začiatku ste spolupracovali s odborníkmi a pamiatkarmi. Prečo ste zvolili citlivý prístup?

P. Janíček: K pamiatkam a histórii máme obaja veľmi blízky vzťah. Aj naše stavbárske vzdelanie a prax s rekonštrukciou historických budov zohralo veľkú rolu. Našou snahou bolo zrekonštruovať  náš kaštieľ  najkvalitnejšie ako sa dá.  Bolo to vlastne také naše zavŕšenie a finálne dielo stavbárskej kariéry.

S pamiatkovým úradom sme prirodzene spolupracovali. Každý mal svoj prístup, ale mali sme spoločný cieľ vrátiť pamiatke život. Bolo to predovšetkým o spoločnom dialógu, ako kaštieľ zrenovovať  bez narušenia tak, aby sa zachovala jeho neochvejná historická hodnota a zároveň bol funkčným miestom pre ľudí v 21. storočí. S odstupom času musím konštatovať, že sa nám to v danom čase a za daných podmienok podarilo.

Váš citlivý prístup k rekonštrukcii bol ocenený doma i v zahraničí. Ktoré ocenenie vás najviac potešilo?

E. Janíčková: Je to ťažký výber, lebo každé jedno ocenenie má pre nás hodnotu. A každé z nich  je iné. Celoeurópska sieť hotelov patriacich do kultúrneho dedičstva nás ocenili za dizajn. Získali sme ocenenie Stavba roka za stavebné riešenia pri rekonštrukcii. Náš prístup ocenilo aj ministerstvo kultúry a získali sme ocenenie Fénix – kultúrna pamiatka roka. Naša zelená stena v reštaurácii zas získala ocenenie záhradných architektov. A mohli by sme pokračovať ďalej.

Každé jedno ocenenie nám pripomína, že máme byť na čo hrdí a všetky sú vystavené vo vstupnej hale pri parkovisku, lebo si ich veľmi vážime. Cítime aj vďaku, že spomedzi mnohých hotelov, stavieb, pamiatok sme tieto ceny získali práve my. Dúfame, že  hotel a naše služby nás ešte budú reprezentovať, a že budeme mať čo ponúknuť odbornej porote aj v ďalších oblastiach a opäť raz dokážeme, že sme v niečom najlepší.

IMG_3374.JPGManželia Janíčkovci

 

Čo pre vás znamená kaštieľ?

E Janíčková: Naša srdcovka. Náš druhý domov. Miesto, ktoré spoločne s kolegami vytvárame pre ľudí a do ktorého vkladáme veľkú časť seba. Miesto, ktoré si zaslúži byť dejiskom udalostí  – preto sa usilujeme vrátiť na toto miesto život a noblesu akú si zaslúži. O to sa snažíme každý deň, a preto sme radi, keď ku nám zavítajú hostia – či už noví alebo starí známi, s ktorými sa zdravíme už od dverí. Kaštieľ je miestom, kde si užijete voľné chvíle, dovolenku, zrelaxujete počas víkendu alebo oslávite rodinnú udalosť. Čaro tohto miesta objavíte aj pri  pri kultúrnych a gastronomických podujatiach, ktoré tak radi organizujeme. A takto chceme, aby kaštieľ zostal v najkrajších spomienkach.

Viktória Kiripolská,

Foto: Archív Château Gbeľany

Ďalšie rozhovory: