Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Podnikatelia v regiónoch: Získajte 10 hodín bezplatných konzultácií s odborníkom

porad_sa_s_odbornikom_rp_kip_velka_vyzva_nad_3_roky_plagat_04-2020.jpg

 

Podnikatelia z regiónov, poradíme vám ako to nevzdať počas korona pandémie! Ak ste podnik nad 3 roky od založenia, máte možnosť využiť bezplatne pomoc odborníka. Teraz aj online.


Viac informácií o podmienkach a obsahu Výzvy a kritériách hodnotenia žiadostí nájdete v plnom znení Výzvy TU

Viac informácií o Rastovom programe a poskytovaní služby v regiónoch nájdete v Implementačnom manuáli TU

( Výzva zverejnená: 3.4. 2020 )

V prípade, ak máte otázky alebo potrebujete pomoc pri vypĺňaní uvedených formulárov, neváhajte nás kontaktovať na regionálnych pobočkách NPC:

Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk

Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk

Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk

Prešovský kraj: rp.po@npc.sk

Košický kraj: rp.ke@npc.sk

Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk

Žilinský kraj: rp.za@npc.sk


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci Rastového programu je pre podnikateľov z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v 7 samosprávnych krajoch Slovenska, podaktivita 1.7 Rastový program a Hlavná aktivita č. 2 Podpora rozvoja MSP, podaktivita 2.1 Rastový program, Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870