COCO4CCI

Čo je to kreatívny priemysel?

Kreatívny priemysel označuje tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania. Ide o sektor postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť oblasti tvorivej činnosti ako architektúra, dizajn, film, hudba, ale aj tvorba počítačových hier či reklama.

Viac o kreatívnom priemysle tu

Som kreatívec. Aké formy podpory môžem využiť?

 • Ekonomické opatrenia prijaté ako reakcia na následky krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID19
  • Viac informácií tu
 • Finančné:
  • kreatívne vouchre – viac informácií tu
  • mikropôžičky – viac informácií tu
  • rizikový kapitál – viac informácií tu
  • Integrovaný regionálny operačný program – viac informácií tu
 • Vzdelávanie a poradenstvo
  • odborné poradenstvo na témy súvisiace s rozbehom a ďalším rozvíjaním podnikania – viac informácií tu
  • odborné semináre a workshopy – viac informácií tu
  • Vzdelávanie v oblasti biznis modelov (SIEA) – viac informácií tu
  • Prístup k technológiám – viac informácií tu
 • Prezentácia
  • Národná cena za dizajn – viac informácií tu
  • účasť na medzinárodných podujatiach – viac informácií tu