COCO4CCI

Projekt COCO4CCI ponúka širokú škálu služieb a aktivít pre zvyšovanie povedomia o výhodách medzisektorovej spolupráce a prepájanie podnikov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) a pokrokových výrobných odvetví (AVM - advanced manufacturing).

 

ICON_retaz

Na základe mapovania potenciálu CCI vyvinieme koncept spolupráce, v ktorom sa budú kreatívne huby a organizácie na podporu podnikania dopĺňať v zručnostiach a skúsenostiach.

ICON_naradie

Vyškolíme odborníkov, ktorí budú viesť online a F2F tréningy v 3 oblastiach:

  • technologický rozvoj
  • budúce trendy
  • mindset v pokrokovej výrobe
ICON_ceruza

Vyvinieme rôzne match-makingové nástroje, ktoré umožnia a uľahčia medzisektorovú spoluprácu medzi CCI a AVM.

Kreatívci budú mať možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít zameraných na nadväzovanie spolupráce s AVM

 

Pripravujeme

  • Kvíz plný zaujímavostí o kreatívnom priemysle
  • Brožúra o možných výhodách medzisektorovej spolupráce
  • Príklady úspešnej spolupráce kreatívcov a pokrokových výrobných spoločností