COCO4CCI

Som kreatívec

Kultúrny a kreatívny priemysel (KKP) v strednej Európe má vysoký potenciál v prepájaní s inými priemyselnými odvetviami.

Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti dnes podniky potrebujú viac, než len efektívne výrobné procesy, kontrolu nákladov a kvalitnú technologickú základňu. Pre úspech je potrebná tiež silná značka, motivovaní pracovníci a manažment, ktorý kreativitu rešpektuje a rozumie jej procesom.

Kreativita prispieva k inováciám produktov, tvorbe silných značiek, lepšiemu riadeniu ľudských zdrojov či efektívnej komunikácii


Cieľom projektu je prepájanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu (CCI) s pokrokovými alebo modernými výrobnými spoločnosťami (AVM - advanced manufacturing), ktoré sa vyznačujú využívaním inovatívnych technológií a postupov.

 

kreativci

Čelíš niektorej z týchto výziev?

Ako sa môžem zapojiť do zaujímavých výziev a projektov?

Kde získam prístup k novým technológiám a materiálom?

Koho zaujíma moje know-how, návrhy a nápady?

Ako môžem udržať svoje kreatívne podnikanie v budúcnosti?

Kde sa môžem učiť od iných odborníkov?

Kde sa môžem stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi?

 

vyrobna_spolocnost

Spoj sa s niekým, kto:

  • pôsobí v oblasti pokrokovej výroby a využíva inovatívne technológie a digitalizáciu (internet vecí, automatizácia a robotizácia)
  • ponúka prístup k novým materiálom a technológiám
  • je zameraný na fakty, organizovaný a systematický, matematický a vedecky zmýšľajúci
  • má otvorené zmýšľanie a chce spolupracovať s kreatívnym sektorom
collider

Zapoj sa do projektu

Projekt COCO4CCI prepája to najlepšie z oboch svetov – otvorené a inovatívne prístupy kultúrneho a kreatívneho priemyslu v kombinácii so skúsenosťami a technológiami pokrokových výrobných odvetví (AVM - advanced manufacturing).

 

Čo môžem získať?

COCO4CCI ponúka širokú škálu služieb a aktivít pre zvyšovanie povedomia o výhodách medzisektorovej spolupráce a prepájanie podnikov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) a pokrokových výrobných odvetví (AVM - advanced manufacturing).

 

ICON_retaz

Na základe mapovania potenciálu CCI vyvinieme koncept spolupráce, v ktorom sa budú kreatívne huby a organizácie na podporu podnikania dopĺňať v zručnostiach a skúsenostiach.

ICON_naradie

Vyškolíme odborníkov, ktorí budú viesť online a F2F tréningy v 3 oblastiach:

  • technologický rozvoj
  • budúce trendy
  • mindset v pokrokovej výrobe
ICON_ceruza

Vyvinieme rôzne match-makingové nástroje, ktoré umožnia a uľahčia medzisektorovú spoluprácu medzi CCI a AVM.

Kreatívci budú mať možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít zameraných na nadväzovanie spolupráce s AVM

 

Spojenie kreativity s modernou výrobou je možné!

Rakúska spoločnosť ETERNIT je lídrom na trhu v segmente striech a dekorácií fasád. V spolupráci s kreatívnymi spoločnosťami taktiež vyvíjajú a navrhujú nábytok, príslušenstvo a črepníky.

„Odvaha skúšať niečo nové a radosť zo zavádzania inovatívnych nápadov je základom úspechu našej spoločnosti. Našim hnacím motorom pri vývoji nových produktov je túžba stať sa lepšími s ohľadom na trendy budúcnosti. Kreativita je naša silná stránku a spolu s ďalšími tvorivými mysľami túto stránku neustále posilňujeme, aby sme zabezpečili a zvýšili našu konkurencieschopnosť.“

Christof Pohn - vedúci oddelenia architektúry a správy nehnuteľností v Eternite

 

Sledujte nás:

Facebook COCO4CCI Slovakia