Čo ak portál slovensko.sk nefunguje?

Ak nefunguje slovensko.sk, čo je naozaj výnimočná situácia, tak treba volať na Ústredné kontaktné centrum (call centrum): +421 2 35 803 083.

Ako predísť tejto situácii? Jednoducho si skontrolovať či nemá slovensko.sk technickú odstávku na adrese: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/plan-odstavok.

Iné výpadky sú veľmi výnimočné.


Autor: Dlhé roky pracoval vo finančnej a telekomunikačnej brandži. Profesne sa venoval projektu Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), zavádzaniu eGovernmentu a informatizácii vo verejnej správe. V súčasnosti je autorizovaným školiteľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) pre ÚVPS. 

Ďalšie články z oblasti komunikácia so štátom: