Návod na používanie kvalifikovaného elektronického podpisu

Pôjdete na titulnú stránku portálu slovensko.sk. Kliknete v pravej časti na menu „Nájsť službu“. Vypíšete „Názov inštitúcie alebo úradu“, systém vám začne navrhovať inštitúciu, keď ju nájdete, kliknete na ňu, a/alebo začnem vypisovať „Názov elektronickej služby“ opäť mi systém navrhne príslušnú službu, ktorú potrebujem. Ak tu službu nenájdem, stále viem cez všeobecnú službu „Všeobecnej agendy“ poslať elektronicky správu, alebo žiadosť na konkrétny úrad.

Elektronická komunikácia funguje hlavne s využitím občianskeho preukazu s čipom (slúži na prihlásenie do systému a elektronický podpis) a počítačom, niekedy ale stačí použiť obyčajný e-mail.

Čo potrebujem k používaniu kvalifikovaného elektronického podpisu ?

Návod na používanie KEP ( kvalifikovaný elektronický podpis) nájdete v tomto dokumente.

Ako nainštalujem čítačku?

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP nájdete v tomto dokumente.


Autor: Dlhé roky pracoval vo finančnej a telekomunikačnej brandži. Profesne sa venoval projektu Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), zavádzaniu eGovernmentu a informatizácii vo verejnej správe. V súčasnosti je autorizovaným školiteľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) pre ÚVPS. 

Ďalšie články z oblasti komunikácia so štátom: