Čo znamená ZEP a KEP?

ZEP je zaručený elektronický podpis, ktorý bol nahradený KEP(om) čo je kvalifikovaný elektronický podpis. KEP slúži na overovanie – úradne podpísanie podania, ako keby som podpis použil v papierovom svete a dokument podpísal/ overil u notára alebo na matrike alebo u úradníka na úrade.

Elektronická komunikácia funguje hlavne s využitím občianskeho preukazu s čipom (na prihlásenie do systému slúži BOK kód a na podpis elektronický podpis KEP) a počítačom, niekedy ale stačí použiť obyčajný e-mail. Napríklad pri webstránke prvej pomoci SZČO a podnikateľom www.pomahameludom.sk.

Čo potrebujem k používaniu kvalifikovaného elektronického podpisu ?

Návod na používanie KEP ( kvalifikovaný elektronický podpis) nájdete v tomto dokumente.

Ako nainštalujem čítačku?

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP nájdete v tomto dokumente.


Autor: Dlhé roky pracoval vo finančnej a telekomunikačnej brandži. Profesne sa venoval projektu Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), zavádzaniu eGovernmentu a informatizácii vo verejnej správe. V súčasnosti je autorizovaným školiteľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) pre ÚVPS. 

Ďalšie články z oblasti komunikácia so štátom: