Výhody elektronickej komunikácie s úradmi

Vďaka rýchlej, bezpečnej a pohodlnej on-line komunikácii si môžete z pohodlia domova vybaviť takmer všetko. Od podania daňového priznania, výpisov zo základných registrov, informácii občianskeho preukazu, pasu, technického preukazu až po ročný prehľad výpisov ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Elektronická komunikácia prebieha poväčšine cez portál slovensko.sk, ďalej cez špecializované portály vybraných inštitúcii, Finančnú správu, Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne.

Na odštartovanie elektronickej komunikácie s úradmi je pritom potrebný iba občiansky preukaz s čipom, čítačka kariet a bezpečnostné kódy, ktoré si občania - podnikatelia sami zvolia.

Na podpisovanie, overovania a potvrdzovanie potrebujete elektronický podpis tzv. KEP – kvalifikovaný elektronický podpis. Pomocou KEP podpisujete značnú časť podaní alebo elektronických služieb.

Výhody elektronickej komunikácie pre podnikateľov:

 • podanie elektronicky – odoslanie podania elektronicky (počítač) cez elektronickú schránku, elektronickú službu s použitím formuláru, všeobecnú agendu (zaslanie podania akémukoľvek orgánu verejnej moci) alebo e-mailom (rozšírili sa možnosti v čase COVID-19 krízy )
 • dostupnosť – elektronické podanie môže vykonať ktokoľvek z akéhokoľvek miesta s eID kartou, čítačkou, počítačom s prístupom na internet a príslušným softvérom
 • nižšie náklady – odpadajú poštové náklady a správne poplatky. Zo zákona sú pri elektronických podaniach o polovicu lacnejšie porovnaní s podaniami v listinnej forme, elektronické schránky sa dajú použiť na obojsmernú úradnú komunikáciu
 • všetko na jednom mieste - komunikácia s úradmi prebieha v elektronickej schránke (výnimkou sú Finančná správa a Sociálna poisťovňa /e-mail, alebo  systém elektronického výkazníctva)
 • bezpečnosť – komunikácia cez elektronické schránky sa považuje za vysoko bezpečnú a doručovanie dokumentov v rámci nich je garantované zo zákona
 • informovanie – používateľ je v súvislosti jednotlivými podaniami informovaný o ich odoslaní a doručení prostredníctvom notifikácií
 • webmail – elektronické schránky pripomínajú najpoužívanejší komerčný e-mail, čo používateľom výrazne pomáha rýchlo sa v nich zorientovať a jednoducho ich používať

Vďaka elektronickej komunikácii môžete získať:

 • výpis z obchodného registra
 • návrh na zápis, zmenu a zmazanie údajov v obchodnom registri
 • ohlásenie živnosti
 • výpis zo živnostenského registra (a ďalšie služby)
 • výpis a odpis z registra trestov
 • žiadosť o prevod vozidla na inú osobu
 • výpis z listu vlastníctva
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • podávanie daňových priznaní

Autor: Dlhé roky pracoval vo finančnej a telekomunikačnej brandži. Profesne sa venoval projektu Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), zavádzaniu eGovernmentu a informatizácii vo verejnej správe. V súčasnosti je autorizovaným školiteľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) pre ÚVPS.

Ďalšie články z oblasti komunikácia so štátom: